címertan fn 4A4

(Tud) ’címerek szerkesztésének, használatának a szabályaival, történetével, leírásával, ábráinak, színeinek stb. magyarázatával foglalkozó tudomány’ ❖ Czimertan. A királyi jegyzőkönyvek, czimerlevelek […] segedelmével gyüjtött czimerek, azon korú arczképeket, különféle fegyvereket […] és más érdekes korjellemző tárgyakat állítnak előnkbe (1846 Hetilap CD61) | az oklevél-, czimer- és pecséttan […] fürkészeteim tárgyai lőnek (1868 Frankenburg Adolf C1767, 126) | Fehér rózsa és vörös liliom nem a természet utánzása, hanem a címertanban szokásos színváltogatás (1932 Rapaics Rajmund CD35) | a címertanban az oldalakat úgy határozzuk meg, mintha a címert egy velünk szemben álló herold a mellén viselné, tehát a megszokott oldal meghatározásnak éppen a fordítottja (1972 Soproni Szemle CD52).

a. (Isk) ’ez mint egyetemi tantárgy, ill. ezzel foglalkozó (tan)könyv’ ❖ Schwartner elhúnytával az okmány-, nemzék [= nemzedék] és címertan székének ellátása reá [ti. Horvát Istvánra] bizatott (1856 Toldy Ferenc C4178, 48) | [Wagner Károly] 1777. mint az egyetemi könyvtár őre Budára került, majd az egyetemen a pecsét- és czímertan tanárának neveztetett ki (1913 e. Magyar írók élete CD27) | A címereket az első rendszeres címertan megírásával Sylvester Petra Sancta foglalta egységes elméleti rendszerbe (1999 Szegedi László CD58).

J: címertudomány, heraldika.

Sz: címertani.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

címertan főnév 4A4
(Tud)
címerek szerkesztésének, használatának a szabályaival, történetével, leírásával, ábráinak, színeinek stb. magyarázatával foglalkozó tudomány
Czimertan. A királyi jegyzőkönyvek, czimerlevelek […] segedelmével gyüjtött czimerek, azon korú arczképeket, különféle fegyvereket […] és más érdekes korjellemző tárgyakat állítnak előnkbe
(1846 Hetilap)
az oklevél-, czimer- és pecséttan […] fürkészeteim tárgyai lőnek
(1868 Frankenburg Adolf)
Fehér rózsa és vörös liliom nem a természet utánzása, hanem a címertanban szokásos színváltogatás
(1932 Rapaics Rajmund)
a címertanban az oldalakat úgy határozzuk meg, mintha a címert egy velünk szemben álló herold a mellén viselné, tehát a megszokott oldal meghatározásnak éppen a fordítottja
(1972 Soproni Szemle)
a. (Isk)
ez mint egyetemi tantárgy, ill. ezzel foglalkozó (tan)könyv
Schwartner elhúnytával az okmány-, nemzék [= nemzedék] és címertan székének ellátása reá [ti. Horvát Istvánra] bizatott
(1856 Toldy Ferenc)
[Wagner Károly] 1777. mint az egyetemi könyvtár őre Budára került, majd az egyetemen a pecsét- és czímertan tanárának neveztetett ki
(1913 e. Magyar írók élete)
A címereket az első rendszeres címertan megírásával Sylvester Petra Sancta foglalta egységes elméleti rendszerbe
(1999 Szegedi László)
Sz: címertani
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások