címfelirat fn 3A

1. ’〈könyv, újság stb. fedőlapján v. fejezetei, cikkei élén:〉(nagyobb, vastagabb betűkkel) kiemelten szedett, címként álló szöveg’ ❖ E napokban jelent meg […] magyar és német czimfelirattal, gróf Fáy István „Régi magyar zene gyöngyei” első füzete (1857 Vasárnapi Újság CD56) | [a Grolierről elnevezett könyvkötési stílus] az arabeszkek geometrikusan való alkalmazásával, szimmetrikus elrendezésével, keretes címföliratok használatával válik ki (1895 PallasLex. CD02) | E 130. paragrafus cimfelirata ez: „Részesség megtorlása a polgári büntetőbiráskodás körében” (1950 Fehérváry Jenő 1048001, 2) | [Bloom] szemei céltalanul kalandoztak a különböző címfeliratokon, melyek érdekkörébe tartoztak, a mindennapi sajtónkat add meg nekünk ma (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 722).

2. (rég, ritk) ’〈levélen, (postai) küldeményen:〉 a címzett nevét, tartózkodási helyét feltüntető, a kézbesítéshez szükséges adatok összessége; címzés’ ❖ boritékba zárt, lepecsételt és czimfelirattal ellátott [levél] (1879 Vajkay Károly C4677, 258).

3. (rég, ritk) ’címke, cégtábla stb. felirata, szövege’ ❖ [az iratcsomag a] következő cimfelirattal van ellátva (1873 Athenaeum C0028, 683) | jobbra alacsony paraszt ház, melynek ajtaja fölé tábla van kiakasztva, ezen czim-felirattal: „3-dik olvasó-kör” (1884 Győry Vilmos C1971, 37).

Sz: címfeliratos.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

címfelirat főnév 3A
1.
〈könyv, újság stb. fedőlapján v. fejezetei, cikkei élén:〉 (nagyobb, vastagabb betűkkel) kiemelten szedett, címként álló szöveg
E napokban jelent meg […] magyar és német czimfelirattal, gróf Fáy István „Régi magyar zene gyöngyei” első füzete
(1857 Vasárnapi Újság)
[a Grolierről elnevezett könyvkötési stílus] az arabeszkek geometrikusan való alkalmazásával, szimmetrikus elrendezésével, keretes címföliratok használatával válik ki
(1895 PallasLex.)
E 130. paragrafus cimfelirata ez: „Részesség megtorlása a polgári büntetőbiráskodás körében”
(1950 Fehérváry Jenő)
[Bloom] szemei céltalanul kalandoztak a különböző címfeliratokon, melyek érdekkörébe tartoztak, a mindennapi sajtónkat add meg nekünk ma
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
2. (rég, ritk)
〈levélen, (postai) küldeményen:〉 a címzett nevét, tartózkodási helyét feltüntető, a kézbesítéshez szükséges adatok összessége; címzés
boritékba zárt, lepecsételt és czimfelirattal ellátott [levél]
(1879 Vajkay Károly)
3. (rég, ritk)
címke, cégtábla stb. felirata, szövege
[az iratcsomag a] következő cimfelirattal van ellátva
(1873 Athenaeum)
jobbra alacsony paraszt ház, melynek ajtaja fölé tábla van kiakasztva, ezen czim-felirattal: „3-dik olvasó-kör”
(1884 Győry Vilmos)
Sz: címfeliratos
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások