címke fn 6B

1. ’árura, termékre, kiadványra ragasztott v. más módon hozzákapcsolt, annak megnevezését, jellegét, tulajdonságait stb. feltüntető, papírból, szövetből, műanyagból stb. készült kis lap’ ❖ Cimke […] árukra illesztett s ezek minőségét, eredetét, előállítóját stb. feltüntető jegy papirból vagy ércből (1893 PallasLex. CD02) | Lehetett gyűjteni hadibélyeget, Augusztát, Hadsegélyzőt, Vöröskeresztet, címkét (1915 Krúdy Gyula CD54) | [a leány cipőjének a] bélésében az ugyancsak pittsfieldi Jacobs címkéjét fedezték fel (1952 Németh Andor ford.–Dreiser 9480005, 23) | bányásznapi cimkével ellátott ízléses szalongyufa (1958 Népszabadság aug. 8. C1499, 5) | egy ásványvizes palack színes címkéje felsorolja, mit tartalmaz a kiváló gyógyvíz (1980 Ottlik Géza 9496006, 129).

1a. ’egyéb tárgyra ragasztott v. más módon hozzákapcsolt kis lap, amelyen az adott tárgy rendeltetését, tulajdonságait, tartalmát, tulajdonosát stb. megnevező, felsoroló adatokat tüntetik fel’ ❖ a hamvak ércedényben őrzendők meg, […] a halott nevét tartalmazó tartósan megerősített címkével látandók el (1913 RévaiNagyLex. C5705, 413) | Azt hitte, az előző osztályból felejtette itt valaki [a tintát]. Gazdátlan jószág, így is, úgy is lába kél. Nem látta, hogy a címkéjén oda van írva apró betűkkel a Jani neve (1934 Schöpflin Aladár CD10) | Egy üres címkét kért Pétertől, ráragasztotta az album fedelére, és nyomtatott betűkkel ráírta: A teknősügy! (1973 Csukás István 9095021, 72) | [A gázszerelők] el lettek látva a lezárt csapra vagy készülékre erősítendő[, az átállásra] figyelmeztető címkével (1989 Baumann József CD52).

2. (Tud) ’vmely elemhez, objektumhoz, részecskéhez stb. kapcsolt, annak azonosítására való adat, jel’ ❖ A [digitálisobjektum-azonosító] rendszer lényege egy numerikus címke, amely be van ágyazva a könyvekbe, cikkekbe vagy akár az egyes fejezetekbe (1997 Magyar Hírlap CD09) | A nyelvi változót egy olyan (x, T(x), U, G, M) négyes jellemzi, amelyben x a változó neve […]. Gyakran a változó nevét (címkéjét) és a változó elemeinek generikus nevét ugyanazzal a szimbólummal jelölik (1999 Természet Világa CD50) | A lapka tartalmazni fog […] a harmadszintű gyorsítótárban való kereséshez szükséges címkéket is (2000 Byte Magazin CD38) | A mezonokat így a 2S+1LJ kvantumszámok mellett a mérhető JPC kvantumszámokkal is jellemezhetjük. A kétféle címke oda-vissza nem egyértelmű (2000 Természet Világa CD50).

2a. (Inf) ’〈jelölő-, ill. leírónyelvekben:〉 az állomány bizonyos részeit (a logikai szerkezet leírásával) megjelölő, speciális karakterekkel határolt (nyitó és záró) kifejezés(pár, ill. ennek egyik eleme); jelölőelem, tag²’ ❖ A <script> címke és a window.location.href tulajdonság ügyes használatával a JavaScript felhasználóit átirányíthatjuk speciális, csak nekik készült oldalakra (1998 Byte Magazin ford. CD38) | A BrowserCounter a <servlet class= „BrowserCounter”> </servlet> címke HTML-állományba való integrálásával hívható meg (1998 Byte Magazin ford. CD38) | az elemek kezdetét <elemnév>-vel, a végét pedig </elemnév>-vel jelöljük. Ezeket az angol „tag” fordításaként címkének nevezzük (1998 Byte Magazin CD38).

3. (pejor is) ’vmely személyre, ill. jelenségre, dologra vonatk., rendsz. felületes, elfogult v. megbélyegző megjelölés, kategória, besorolás’ ❖ mind keressük és mióta már! s micsoda ellentétes címkékkel s jeligékkel, a magunk és a mások boldogságát! (1924 Szomory Dezső CD10) | Babits, akire azt a címkét ragasztották, hogy „elefántcsonttorony” (1956 Vas István 2005031, 158) | Maga a [„bestseller”] meghatározás a kapitalista kultúra jellegzetes címkéje (világosan kifejeződik benne a művészet áruvá válása!) (1961 Földes Anna 9154002, 41) | A vissza az alapokhoz címke alá különböző jelenségeket, törekvéseket sorol az irodalom (1997 PedagógiaiLex. C6811, 642).

3a. (pejor) ’álcázó, megtévesztő, vmit értékesebbnek, jobbnak mutató megjelölés’ ❖ A hagyományos szabadzsákmány-liberálizmust tovább folytatja a nemzeti egység és revideálás új címkéje alatt (1936 Szabó Dezső 9623006, 9) | blöff, álérték és „művészet” címkéje alatti exhibicionizmus (1983 Kornidesz Mihály CD52) | akik számára a kereszténység, a nemzeti kultúra vagy a baloldaliság nem pártok címkéje, hanem megélt hit és meggyőződés, azok tudják, hogy mindig van remény (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: gyufa~, üveg~.

ÖU: bőrönd~, hotel~, poggyász~.

ÖE: ~gyűjtő.

Sz: címkéjű, címkés.

Vö. ÉrtSz.; TESz. cím; ÉKsz.

címke főnév 6B
1.
árura, termékre, kiadványra ragasztott v. más módon hozzákapcsolt, annak megnevezését, jellegét, tulajdonságait stb. feltüntető, papírból, szövetből, műanyagból stb. készült kis lap
Cimke […] árukra illesztett s ezek minőségét, eredetét, előállítóját stb.s a többi feltüntető jegy papirból vagy ércből
(1893 PallasLex.)
Lehetett gyűjteni hadibélyeget, Augusztát, Hadsegélyzőt, Vöröskeresztet, címkét
(1915 Krúdy Gyula)
[a leány cipőjének a] bélésében az ugyancsak pittsfieldi Jacobs címkéjét fedezték fel
(1952 Németh Andor ford.Dreiser)
bányásznapi cimkével ellátott ízléses szalongyufa
(1958 Népszabadság aug. 8.)
egy ásványvizes palack színes címkéje felsorolja, mit tartalmaz a kiváló gyógyvíz
(1980 Ottlik Géza)
1a.
egyéb tárgyra ragasztott v. más módon hozzákapcsolt kis lap, amelyen az adott tárgy rendeltetését, tulajdonságait, tartalmát, tulajdonosát stb. megnevező, felsoroló adatokat tüntetik fel
a hamvak ércedényben őrzendők meg, […] a halott nevét tartalmazó tartósan megerősített címkével látandók el
(1913 RévaiNagyLex.)
Azt hitte, az előző osztályból felejtette itt valaki [a tintát]. Gazdátlan jószág, így is, úgy is lába kél. Nem látta, hogy a címkéjén oda van írva apró betűkkel a Jani neve
(1934 Schöpflin Aladár)
Egy üres címkét kért Pétertől, ráragasztotta az album fedelére, és nyomtatott betűkkel ráírta: A teknősügy!
(1973 Csukás István)
[A gázszerelők] el lettek látva a lezárt csapra vagy készülékre erősítendő[, az átállásra] figyelmeztető címkével
(1989 Baumann József)
2. (Tud)
vmely elemhez, objektumhoz, részecskéhez stb. kapcsolt, annak azonosítására való adat, jel
A [digitálisobjektum-azonosító] rendszer lényege egy numerikus címke, amely be van ágyazva a könyvekbe, cikkekbe vagy akár az egyes fejezetekbe
(1997 Magyar Hírlap)
A nyelvi változót egy olyan (x, T(x), U, G, M) négyes jellemzi, amelyben x a változó neve […]. Gyakran a változó nevét (címkéjét) és a változó elemeinek generikus nevét ugyanazzal a szimbólummal jelölik
(1999 Természet Világa)
A lapka tartalmazni fog […] a harmadszintű gyorsítótárban való kereséshez szükséges címkéket is
(2000 Byte Magazin)
A mezonokat így a 2S+1LJ kvantumszámok mellett a mérhető JPC kvantumszámokkal is jellemezhetjük. A kétféle címke oda-vissza nem egyértelmű
(2000 Természet Világa)
2a. (Inf)
〈jelölő-, ill. leírónyelvekben:〉 az állomány bizonyos részeit (a logikai szerkezet leírásával) megjelölő, speciális karakterekkel határolt (nyitó és záró) kifejezés(pár, ill. ennek egyik eleme); jelölőelem, tag²
A <script> címke és a window.location.href tulajdonság ügyes használatával a JavaScript felhasználóit átirányíthatjuk speciális, csak nekik készült oldalakra
(1998 Byte Magazin ford.)
A BrowserCounter a <servlet class= „BrowserCounter”> </servlet> címke HTMLhypertext markup language ’hiperszöveg-jelölő nyelv’-állományba való integrálásával hívható meg
(1998 Byte Magazin ford.)
az elemek kezdetét <elemnév>-vel, a végét pedig </elemnév>-vel jelöljük. Ezeket az angol „tag” fordításaként címkének nevezzük
(1998 Byte Magazin)
3. (pejor is)
vmely személyre, ill. jelenségre, dologra vonatk., rendsz. felületes, elfogult v. megbélyegző megjelölés, kategória, besorolás
mind keressük és mióta már! s micsoda ellentétes címkékkel s jeligékkel, a magunk és a mások boldogságát!
(1924 Szomory Dezső)
Babits, akire azt a címkét ragasztották, hogy „elefántcsonttorony”
(1956 Vas István)
Maga a [„bestseller”] meghatározás a kapitalista kultúra jellegzetes címkéje (világosan kifejeződik benne a művészet áruvá válása!)
(1961 Földes Anna)
A vissza az alapokhoz címke alá különböző jelenségeket, törekvéseket sorol az irodalom
(1997 PedagógiaiLex.)
3a. (pejor)
álcázó, megtévesztő, vmit értékesebbnek, jobbnak mutató megjelölés
A hagyományos szabadzsákmány-liberálizmust tovább folytatja a nemzeti egység és revideálás új címkéje alatt
(1936 Szabó Dezső)
blöff, álérték és „művészet” címkéje alatti exhibicionizmus
(1983 Kornidesz Mihály)
akik számára a kereszténység, a nemzeti kultúra vagy a baloldaliság nem pártok címkéje, hanem megélt hit és meggyőződés, azok tudják, hogy mindig van remény
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: bőröndcímke, hotelcímke, poggyászcímke
ÖE: címkegyűjtő
Sz: címkéjű, címkés
Vö. ÉrtSz.; TESz. cím; ÉKsz.

Beállítások