címkép fn 2B

1. (Könyv) ’könyv, kiadvány címlapján v. az utána következő lapon levő kép’ ❖ a’ ki azt a’ Darabat, melyben az eltte valóhoz vagy valókhoz tartozandó mettzéſek léſznek, megvejéndi [= meg fogja venni], meg-kap benne minden ki-jött Réſzhez tartozandó czim-képet (1789 Andrád Sámuel C0616, XXVII) | általános megbotránkozást okozott […], hogy a Mondolat címképe Kazinczyt koszorusan, szamárháton ülve s a Helikon felé léptetve ábrázolta (1896 PallasLex. CD02) | Mint egy címkép valamelyik angol sport lapon (1916 Kádár Endre CD10) | a Thuróczi Krónika címképe ősibb és tisztább fogalmazásban őrizte meg a jelenet [ti. a Szent László-legenda] egyik változatát, mint a jóval korábbi Képes Krónika (1985 László Gyula¹ 2007011, 336).

2. (rég) ’cégéren, cégtáblán levő festett kép’ ❖ a kigyó-utcza szegletén lévő boltjában szemközt az uri-utczával „Mátyás király” czimképe alatt (1846 Hetilap CD61) | A külső csinosság [ti. a vászonkereskedésé] is legnagyobb méltánylásra érdemes, mellyhez a czimképet derék müvész hazánkfia Apáthy (Than) Mór festette (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Címképek festésével, boltok elé, az akkori [ti. a 19. század közepén alkotó] festők közül Varság (Warscheig), Kiss Bálint, Schwind Károly, Henrik Ede is foglalkozott (1921 Ujházy Ferenc CD10).

3. (rég, ritk) ’〈címer részeként:〉 címerpajzson levő stilizált ábra, kép’ ❖ Nézzetek fel a’ karzatokra a’ terem balján, ott hol a’ megye’ czimképe ragyog (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 994) | a házak homlokzatain családok czimképei tünnek elő (1875 Pálffy Albert C3402, 3).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

címkép főnév 2B
1. (Könyv)
könyv, kiadvány címlapján v. az utána következő lapon levő kép
a’ ki azt a’ Darabat, melyben az eltte valóhoz vagy valókhoz tartozandó mettzéſek léſznek, megvejéndi [= meg fogja venni], meg-kap benne minden ki-jött Réſzhez tartozandó czim-képet
(1789 Andrád Sámuel)
általános megbotránkozást okozott […], hogy a Mondolat címképe Kazinczyt koszorusan, szamárháton ülve s a Helikon felé léptetve ábrázolta
(1896 PallasLex.)
Mint egy címkép valamelyik angol sport lapon
(1916 Kádár Endre)
a Thuróczi Krónika címképe ősibb és tisztább fogalmazásban őrizte meg a jelenet [ti. a Szent László-legenda] egyik változatát, mint a jóval korábbi Képes Krónika
(1985 László Gyula¹)
2. (rég)
cégéren, cégtáblán levő festett kép
a kigyó-utcza szegletén lévő boltjában szemközt az uri-utczával „Mátyás király” czimképe alatt
(1846 Hetilap)
A külső csinosság [ti. a vászonkereskedésé] is legnagyobb méltánylásra érdemes, mellyhez a czimképet derék müvész hazánkfia Apáthy (Than) Mór festette
(1855 Vasárnapi Újság)
Címképek festésével, boltok elé, az akkori [ti. a 19. század közepén alkotó] festők közül Varság (Warscheig), Kiss Bálint, Schwind Károly, Henrik Ede is foglalkozott
(1921 Ujházy Ferenc)
3. (rég, ritk)
〈címer részeként:〉 címerpajzson levő stilizált ábra, kép
Nézzetek fel a’ karzatokra a’ terem balján, ott hol a’ megye’ czimképe ragyog
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
a házak homlokzatain családok czimképei tünnek elő
(1875 Pálffy Albert)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások