címkórság fn 3A8 (gyakr. a rangkórság szó párjaként)

’valóságos v. vélt előnyöket biztosító címek, rangok megszerzésére való vágy, törekvés, ill. azok túlzott tiszteletére irányuló magatartás, hajlam’ ❖ ’[…] H. B. tiszteletbeli fő első aljegyző’ (meg ne ütközzünk ezen, ez volt azon urnak hivatala; napjaink’ sujtásaiban igen széles a’ többek között a’ czimkórság is) (1844 Pesti Hírlap CD61) | nagy hatással bír a címkórság lohasztására egy országban, ha a jók legjobbjai nem élnek címekkel (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | van arisztokrácia és bankokrácia, van numerus clausus és rang és címkórság, de valódi demokrácia, az nincsen! (1924 Juhász Gyula¹ 9284932, 134) | egyre több a frakcióvezető-helyettesek száma, és ez nem azért van, tisztelt képviselőtársaim, mert itt mindenki cím- és rangkórságban szenved (1997 Országgyűlési Napló CD62).

a. (ritk) ’az a törekvés, magatartás, hogy vmely helynek, intézménynek minél hangzatosabb, érdekesebb, bonyolultabb nevet adjanak’ ❖ [Az egri vár védői nem tudtak] arról, hogy a korabeli renaissance címkórság külföldön költői képletességgel védpajzsként s védőbástyaként tiszteli felperzselt hazájukat (1936 Cs. Szabó László CD10) | [a „Nemes Magyar Társaság” nevét] máig sem tudta megváltoztatni semmiféle divatos címkórság (1940 Benkő László CD52) | [1882-ben a Sopron című újság újságírója] „Az Újkertbe vagy méltóbb elnevezéssel Városligetbe vezető” útról beszél. Ez a szó: „méltóbb” jelzi, hogy a csak tájékozódásra szolgáló nevek a cím- és rangkórságtól többé-kevésbé megmérgezett közvélemény szemében túl közönségesek (1990 Hárs József CD52).

Sz: címkórságos.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

címkórság főnév 3A8 (gyakr. a rangkórság szó párjaként)
valóságos v. vélt előnyöket biztosító címek, rangok megszerzésére való vágy, törekvés, ill. azok túlzott tiszteletére irányuló magatartás, hajlam
[…] H. B. tiszteletbeli fő első aljegyző’ (meg ne ütközzünk ezen, ez volt azon urnak hivatala; napjaink’ sujtásaiban igen széles a’ többek között a’ czimkórság is)
(1844 Pesti Hírlap)
nagy hatással bír a címkórság lohasztására egy országban, ha a jók legjobbjai nem élnek címekkel
(1896 Mikszáth Kálmán)
van arisztokrácia és bankokrácia, van numerus clausus és rang és címkórság, de valódi demokrácia, az nincsen!
(1924 Juhász Gyula¹)
egyre több a frakcióvezető-helyettesek száma, és ez nem azért van, tisztelt képviselőtársaim, mert itt mindenki cím- és rangkórságban szenved
(1997 Országgyűlési Napló)
a. (ritk)
az a törekvés, magatartás, hogy vmely helynek, intézménynek minél hangzatosabb, érdekesebb, bonyolultabb nevet adjanak
[Az egri vár védői nem tudtak] arról, hogy a korabeli renaissance címkórság külföldön költői képletességgel védpajzsként s védőbástyaként tiszteli felperzselt hazájukat
(1936 Cs. Szabó László)
[a „Nemes Magyar Társaság” nevét] máig sem tudta megváltoztatni semmiféle divatos címkórság
(1940 Benkő László)
[1882-ben a Sopron című újság újságírója] „Az Újkertbe vagy méltóbb elnevezéssel Városligetbe vezető” útról beszél. Ez a szó: „méltóbb” jelzi, hogy a csak tájékozódásra szolgáló nevek a cím- és rangkórságtól többé-kevésbé megmérgezett közvélemény szemében túl közönségesek
(1990 Hárs József)
Sz: címkórságos
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások