címpéldány fn 4A (Jog)

’jogi személyt képviselő, annak nevében eljáró természetes személy aláírását (hatóság előtt) hitelesen rögzítő okirat’ ❖ A cégjegyzés ellenőrizhetése végett a cégjegyzésre jogosítottak kötelesek a törvényszéknél cégaláírásukat hiteles alakban bemutatni (címpéldány) (1912 RévaiNagyLex. C5700, 345) | a bírósági végzések és ítéletek kiadmányait, […] a cégaláírásokat tartalmazó címpéldányokat, a névaláírásokat stb. hitelesítik [a bíróságok, az egyéb hatóságok és a királyi közjegyzők] (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 5) | a közjegyző a fél részére nem készíthet magánokiratot […], kivéve az aláírási címpéldányt és a 175. § (1) bekezdése szerinti képviselettel összefüggő beadványokat és iratokat. Ebből világosan kiderül, hogy mindeddig a címpéldányok hitelesítése enyhén szólva nem volt törvényesítve (1999 Országgyűlési Napló CD62).

címpéldány főnév 4A (Jog)
jogi személyt képviselő, annak nevében eljáró természetes személy aláírását (hatóság előtt) hitelesen rögzítő okirat
A cégjegyzés ellenőrizhetése végett a cégjegyzésre jogosítottak kötelesek a törvényszéknél cégaláírásukat hiteles alakban bemutatni (címpéldány)
(1912 RévaiNagyLex.)
a bírósági végzések és ítéletek kiadmányait, […] a cégaláírásokat tartalmazó címpéldányokat, a névaláírásokat stb.s a többi hitelesítik [a bíróságok, az egyéb hatóságok és a királyi közjegyzők]
(1927 TolnaiÚjLex.)
a közjegyző a fél részére nem készíthet magánokiratot […], kivéve az aláírási címpéldányt és a 175. § (1) bekezdése szerinti képviselettel összefüggő beadványokat és iratokat. Ebből világosan kiderül, hogy mindeddig a címpéldányok hitelesítése enyhén szólva nem volt törvényesítve
(1999 Országgyűlési Napló)

Beállítások