citáció fn 1A

1. (rég, Jog) ’vmilyen testület v. hatóság, kül. bíróság elé rendelő hivatalos felszólítás(t tartalmazó irat), (be)idézés’ ❖ nem engedvén a citatiónak, azt felelte: hogy meg sem ütötte, s elé sem áll az hütösök [= esküdtek] törvényére (1786 A rendtartó székely falu 7154063, 278) | a czitácziót tiz év mulva idézésnek, a just jognak […] fogják elnevezni (1855 Vas Gereben C4375, 294) | [Balassi Bálint] pöreiben némi szünet állott be, míg az országgyűlés sem volt kitűzve, a melyre czitácziót kapott (1899 Erdélyi Pál CD55).

2. (rég v. Tud) ’〈írott szövegben v. beszédben:〉 más szöveg(hely)re való utalás, adatolt hivatkozás’ ❖ az viſza kldéſek, vagy (citátiók) némelly olvaſóknak únalmokra eſtek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(8v]) | írja ki a’ Citatiót is, hogy Barthelemy honnan vette a hírt (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 9) | A tudományos teljesítményt a nemzetközi publikációk és a rájuk kapott citációk számával mérve az országban az első tíz intézmény között négy orvostudományi egyetem is szerepel (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég) ’vmely szövegnek egy másik szövegből (szó szerint, megjelölten) átvett része, ill. más szerzőtől, forrásból kiemelt műrészlet mint önálló szöveg, idézet; citátum’ ❖ Malherbe iránt való jegyzéseimet, kérem méltóztassék Batsányi Uramnak válaszom gyanánt kőzleni. A Frantzia citatiot vettem egy Könyvből, melynek neve: Nouvelle Bibliotheque D’un Homme de Gout (1788 Ráday Gedeon¹ C2554, 183) | [a követ] hosszas citatiokkal telyes és senki által meg nem halgatott beszédjében (1833 Kossuth Lajos CD32) | a házasságnak Istentől való szerzése és szükségessége okadatoltan s bibliai citatiókkal is támogatva […] előadatik (1869 Orbán Balázs CD22).

Sz: citációs.

Vö. SzT.; IdSz. ~, citálás

citáció főnév 1A
1. (rég, Jog)
vmilyen testület v. hatóság, kül. bíróság elé rendelő hivatalos felszólítás(t tartalmazó irat), (be)idézés
nem engedvén a citatiónak, azt felelte: hogy meg sem ütötte, s elé sem áll az hütösök [= esküdtek] törvényére
(1786 A rendtartó székely falu)
a czitácziót tiz év mulva idézésnek, a just jognak […] fogják elnevezni
(1855 Vas Gereben)
[Balassi Bálint] pöreiben némi szünet állott be, míg az országgyűlés sem volt kitűzve, a melyre czitácziót kapott
(1899 Erdélyi Pál)
2. (rég v. Tud)
〈írott szövegben v. beszédben:〉 más szöveg(hely)re való utalás, adatolt hivatkozás
az viſza kldéſek, vagy (citátiók) némelly olvaſóknak únalmokra eſtek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
írja ki a’ Citatiót is, hogy Barthelemy honnan vette a hírt
(1806 Kazinczy Ferenc)
A tudományos teljesítményt a nemzetközi publikációk és a rájuk kapott citációk számával mérve az országban az első tíz intézmény között négy orvostudományi egyetem is szerepel
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (rég)
vmely szövegnek egy másik szövegből (szó szerint, megjelölten) átvett része, ill. más szerzőtől, forrásból kiemelt műrészlet mint önálló szöveg, idézet; citátum
Malherbe iránt való jegyzéseimet, kérem méltóztassék Batsányi Uramnak válaszom gyanánt kőzleni. A Frantzia citatiot vettem egy Könyvből, melynek neve: Nouvelle Bibliotheque D’un Homme de Gout
(1788 Ráday Gedeon¹)
[a követ] hosszas citatiokkal telyes és senki által meg nem halgatott beszédjében
(1833 Kossuth Lajos)
a házasságnak Istentől való szerzése és szükségessége okadatoltan s bibliai citatiókkal is támogatva […] előadatik
(1869 Orbán Balázs)
Sz: citációs
Vö. SzT.; IdSz. ~, citálás

Beállítások