civilizál ts ige 1a (vál)

1. (tárgy n. is) ’〈vmely közösséget〉 magasabb kulturális, ipari-technikai fejlettségi szintre emel, ill. polgári fejlődésében segít’ ❖ Az új gazda … civilisálni akarta a falút (1867 Gyulai Pál C1992, 267) | a görög műveltség nyomain járó római egész Európát tűzzel és vassal meghódítja, törvényeivel és mérnökeivel civilisálja (1896 Riedl Frigyes 8393005, 12) | Szeged nem civilizálta s nem emelte magához a falut [ti. Tápét] (1937 Féja Géza 9138005, 255) | [Franciaország] rettegett nagyhatalom a 17. században, a Napkirály haláláig, fél század múlva viszont a civilizáló, pallérozott értelem ízlés- és eszmediktátora egy elfranciásodott Európában (1983 Cs. Szabó László 9093003, 199) | [a Trinity College-ot I. Erzsébet 1592-ben alapította] azzal a céllal, hogy „civilizálja az íreket és kigyógyítsa őket a pápistaságból” (1996 Természet Világa CD50).

1a. (tárgy n. is) ’〈vmely népet〉 eredeti, primitív, természeti állapotából kiemelve a társadalmi, gazdasági fejlődésben elindít’ ❖ Braſilia’ öſi Lakoſi ſe rab-módra nem endedték magokat tartatni, ſe civilisáltatni (1801 Molnár János 7445024, 140) | félig czivilizált népek (1886 Győri Közlöny 8627001, 1) | vajon a haszna, vagy a kára nagyobb-é a fehér ember […] földrajzi felfedezéseinek, gyarmatosító-civilizáló buzgalmának (1996 Új Könyvek CD29).

2. ’nyerseségét finomítva v. vadságát megszelídítve rendezetté, az ember(ek) számára használhatóbbá, ill. elfogadhatóbbá tesz vmit, ritk. vkit’ ❖ Lám a kis hamis, mennyire civilisálta magát a […] városi nevelésben (1847 Lauka Gusztáv C2897, 32) | Gondolkozni kell arról, hogy miként lehetne az elvadult államokat civilizálni (1914 Lengyel Menyhért CD10) | [kérdéses, hogy az] ezer kötődéssel egymásba épülő társadalmi szövet képessé válik-e arra, hogy civilizálja a közéletet (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈a természetet〉 átalakítva emberi használatra alkalmassá tesz’ ❖ A talaj hullámzatosan domborodott, e dombok sirhantjai a kiirtott ős erdőknek, mert az ember csak pusztitva tudja civilizálni a vadont (1869 Orbán Balázs 8340008, 101) | A természet a mi ősi ellenségünk, érzéketlen, kegyetlen és vak, […] kulturálni és civilizálni a mi feladatunk (1919 Juhász Gyula¹ 9284883, 241) | az ész éles és tiszta sugarával civilizálni lényünk démonok lakta, kísérteties tájait – ez volt a hatalmas freudi expedíció célja (1939 Bálint György CD10).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

civilizál tárgyas ige 1a (vál)
1. (tárgy n. is)
〈vmely közösséget〉 magasabb kulturális, ipari-technikai fejlettségi szintre emel, ill. polgári fejlődésében segít
Az új gazda … civilisálni akarta a falút
(1867 Gyulai Pál)
a görög műveltség nyomain járó római egész Európát tűzzel és vassal meghódítja, törvényeivel és mérnökeivel civilisálja
(1896 Riedl Frigyes)
Szeged nem civilizálta s nem emelte magához a falut [ti. Tápét]
(1937 Féja Géza)
[Franciaország] rettegett nagyhatalom a 17. században, a Napkirály haláláig, fél század múlva viszont a civilizáló, pallérozott értelem ízlés- és eszmediktátora egy elfranciásodott Európában
(1983 Cs. Szabó László)
[a Trinity College-ot I. Erzsébet 1592-ben alapította] azzal a céllal, hogy „civilizálja az íreket és kigyógyítsa őket a pápistaságból”
(1996 Természet Világa)
1a. (tárgy n. is)
〈vmely népet〉 eredeti, primitív, természeti állapotából kiemelve a társadalmi, gazdasági fejlődésben elindít
Braſilia’ öſi Lakoſi ſe rab-módra nem endedték magokat tartatni, ſe civilisáltatni
(1801 Molnár János)
félig czivilizált népek
(1886 Győri Közlöny)
vajon a haszna, vagy a kára nagyobb-é a fehér ember […] földrajzi felfedezéseinek, gyarmatosító-civilizáló buzgalmának
(1996 Új Könyvek)
2.
nyerseségét finomítva v. vadságát megszelídítve rendezetté, az ember(ek) számára használhatóbbá, ill. elfogadhatóbbá tesz vmit, ritk. vkit
Lám a kis hamis, mennyire civilisálta magát a […] városi nevelésben
(1847 Lauka Gusztáv)
Gondolkozni kell arról, hogy miként lehetne az elvadult államokat civilizálni
(1914 Lengyel Menyhért)
[kérdéses, hogy az] ezer kötődéssel egymásba épülő társadalmi szövet képessé válik-e arra, hogy civilizálja a közéletet
(1999 Magyar Hírlap)
3.
〈a természetet〉 átalakítva emberi használatra alkalmassá tesz
A talaj hullámzatosan domborodott, e dombok sirhantjai a kiirtott ős erdőknek, mert az ember csak pusztitva tudja civilizálni a vadont
(1869 Orbán Balázs)
A természet a mi ősi ellenségünk, érzéketlen, kegyetlen és vak, […] kulturálni és civilizálni a mi feladatunk
(1919 Juhász Gyula¹)
az ész éles és tiszta sugarával civilizálni lényünk démonok lakta, kísérteties tájait – ez volt a hatalmas freudi expedíció célja
(1939 Bálint György)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások