civilizált mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → civilizál.

II. mn 12A

1. ’az eredeti, primitív állapotán már túljutott, a civilizációs folyamaton átesett 〈ember, nép〉’ ❖ szivkeserüséggel nézitek a’ civilisált nemzetek sorában olly alacsony állását honunknak (1831 Széchenyi István CD1501) | a nomádok nagyon gyakran keresztül láttak a civilizált görögök csalfaságán (1882 Vámbéry Ármin 8507006, 30) | mindig misztikus félelemmel hat a civilizált emberre az állathoz közel álló ember (1912 Gozsdu Elek 8159005, 68) | [Cortez] civilizált indiánokat irtott ki az európai kultúra nevében Mexikóban (1995 Természet Világa CD50).

2. ’az anyagi és szellemi kultúra magasabb fokát mutató szintre eljutott 〈közösség, ország, város〉’ ❖ Felséges Monárkhánk’ népe mint erkltsös és civilizáltt nép, meg-kéméltetik (1789 Gvadányi József C1925, 150) | civilizáltabb országokban ámbár kis tehetséggel, még is sokan szinte minden élet javaiban részesülnek, mellyek nálunk kirekesztőleg csak vagyonosok sajáti (1830 Széchenyi István 8429002, 59) | a régi világbirodalmak a föld legcivilizáltabb részét fogták össze (1915 Feleky Géza CD10) | a civilizált nagyvárosi életformával együtt jár az „éjszakai élet” (1956 Veres Péter 2005082, 747).

2a. ’ilyen közösségre jellemző’ ❖ A magyar nemzet kezdi a nagy nemzetek civilizált szokásait elsajátítani (1848 Jókai Mór CD18) | Civilizált jogrendszerekben a jogelveknek úgyszólván ugyanakkora az irodalma, mint a törvényhozótól normatíve tételezett szabályoké (1992 Varga Csaba 2022002, 13).

3. ’kulturált(an viselkedő), művelt 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ a’ polgári tsinosodásnak illő mértékjéig […] civilizáltt, városiasodott, de még veszedelmesen el-nem-puhúltt Őseink (1817 Pálóczi Horváth Ádám C2568, 159) | A nyelv tiszta eredetiségét népünknek azon részénél tartotta s tartja meg leginkább, mely […] a magyar civilizált osztályokkal mennél ritkább érintkezésben állott (1872 Magyar Nyelvőr C0358, 54) | Aki vallástalan, aki atheista, istentagadó, vagy istentelen, bármilyen civilizált lehet, bármilyen civilizáltnak is véli magát, annak még nincs kultúrája (1931 Kosztolányi Dezső 9359258, 232) | Csöngettek, vagyis keres valaki, vagyis neked, a civilizált, illedelmes, európai felnőtt embernek kötelességed ajtót nyitni (1985 Grendel Lajos 1060004, 406).

3a. ’ilyen személy(ek)re jellemző 〈megnyilvánulás〉’ ❖ a pesti nagy városban civilizáltabb világ van mint falun, azért én is civilizáltabban viselem magamat (1841 Gaal József 8149001, 346) | Síma igen civilizált modor (1889 Justh Zsigmond 8213009, 361) | [Surányi János] civilizált hangú bírálatban száll szembe Piklerrel (1961 Horváth Zoltán 9263001, 123) | [A boldog békeidő] sivársága annyi palackdurrogtatás után is kiderül Heltai Jenő civilizáltan kíméletlen írásaiból (1984 Cs. Szabó László 9093006, 538) | különböző álláspontú emberek ülnek egymás mellett, és civilizáltan beszélgetnek (1995 Magyar Hírlap CD09) | A viszonylag civilizált választási harc biztosítása (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ’az ember átalakító tevékenységétől érintett, befolyásolt 〈(természeti) környezet〉’ ❖ most sem követtem […] a jól csinált utat Borszék felé, hanem kitértem a Marosnak civilizált teréről a havasok tömkelegébe (1869 Orbán Balázs 8340009, 109) | [Az Ördög-árok környezete] lakott és civilizált terület, ezért mind az állat-, mind a növényvilága igen szegényes (1998 Természet Világa CD50).

ÖU: fél~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. civilizál; ÉKsz.; IdSz. 2002.

civilizált melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévcivilizál.
II. melléknév 12A
1.
az eredeti, primitív állapotán már túljutott, a civilizációs folyamaton átesett 〈ember, nép〉
szivkeserüséggel nézitek a’ civilisált nemzetek sorában olly alacsony állását honunknak
(1831 Széchenyi István)
a nomádok nagyon gyakran keresztül láttak a civilizált görögök csalfaságán
(1882 Vámbéry Ármin)
mindig misztikus félelemmel hat a civilizált emberre az állathoz közel álló ember
(1912 Gozsdu Elek)
[Cortez] civilizált indiánokat irtott ki az európai kultúra nevében Mexikóban
(1995 Természet Világa)
2.
az anyagi és szellemi kultúra magasabb fokát mutató szintre eljutott 〈közösség, ország, város〉
Felséges Monárkhánk’ népe mint erkltsös és civilizáltt nép, meg-kéméltetik
(1789 Gvadányi József)
civilizáltabb országokban ámbár kis tehetséggel, még is sokan szinte minden élet javaiban részesülnek, mellyek nálunk kirekesztőleg csak vagyonosok sajáti
(1830 Széchenyi István)
a régi világbirodalmak a föld legcivilizáltabb részét fogták össze
(1915 Feleky Géza)
a civilizált nagyvárosi életformával együtt jár az „éjszakai élet”
(1956 Veres Péter)
2a.
ilyen közösségre jellemző
A magyar nemzet kezdi a nagy nemzetek civilizált szokásait elsajátítani
(1848 Jókai Mór)
Civilizált jogrendszerekben a jogelveknek úgyszólván ugyanakkora az irodalma, mint a törvényhozótól normatíve tételezett szabályoké
(1992 Varga Csaba)
3.
kulturált(an viselkedő), művelt 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
a’ polgári tsinosodásnak illő mértékjéig […] civilizáltt, városiasodott, de még veszedelmesen el-nem-puhúltt Őseink
(1817 Pálóczi Horváth Ádám)
A nyelv tiszta eredetiségét népünknek azon részénél tartotta s tartja meg leginkább, mely […] a magyar civilizált osztályokkal mennél ritkább érintkezésben állott
(1872 Magyar Nyelvőr)
Aki vallástalan, aki atheista, istentagadó, vagy istentelen, bármilyen civilizált lehet, bármilyen civilizáltnak is véli magát, annak még nincs kultúrája
(1931 Kosztolányi Dezső)
Csöngettek, vagyis keres valaki, vagyis neked, a civilizált, illedelmes, európai felnőtt embernek kötelességed ajtót nyitni
(1985 Grendel Lajos)
3a.
ilyen személy(ek)re jellemző 〈megnyilvánulás〉
a pesti nagy városban civilizáltabb világ van mint falun, azért én is civilizáltabban viselem magamat
(1841 Gaal József)
Síma igen civilizált modor
(1889 Justh Zsigmond)
[Surányi János] civilizált hangú bírálatban száll szembe Piklerrel
(1961 Horváth Zoltán)
[A boldog békeidő] sivársága annyi palackdurrogtatás után is kiderül Heltai Jenő civilizáltan kíméletlen írásaiból
(1984 Cs. Szabó László)
különböző álláspontú emberek ülnek egymás mellett, és civilizáltan beszélgetnek
(1995 Magyar Hírlap)
A viszonylag civilizált választási harc biztosítása
(2000 Magyar Hírlap)
4.
az ember átalakító tevékenységétől érintett, befolyásolt (természeti) környezet〉
most sem követtem […] a jól csinált utat Borszék felé, hanem kitértem a Marosnak civilizált teréről a havasok tömkelegébe
(1869 Orbán Balázs)
[Az Ördög-árok környezete] lakott és civilizált terület, ezért mind az állat-, mind a növényvilága igen szegényes
(1998 Természet Világa)
ÖU: félcivilizált
Vö. ÉrtSz.; TESz. civilizál; ÉKsz.; IdSz. 2002

Beállítások