csacsog ige 2a7

1. tn (tárgyragos határozóval is) (átv is)(élénken, naiv felszínességgel, csapongva,) gyakr. feleslegesen v. meggondolatlanul sokat beszél, locsog, fecseg (vmiről)’ ❖ az Atyafi-vérrel meg réſzegedett tſatſogó fld egykor a’ gyilkoſságot ki ne fetſegje (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141002, 17) | [a nápolyi udvaroncok] oly szaporán s szintoly haszontalan Tudnak csacsogni, mint e Gonzalo (1871 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | incifinci semmiségeken csacsogni (1918 Móricz Zsigmond 9462007, 262) | te se csacsogj felőle senkinek (1934 Móra Ferenc C3203, 117) | A hangulat remek. Jó kedved van, sokat csacsogsz (1983 Polgár András 1121003, 124) | [a reklámban egy] háziasszony csacsogott a sütés-főzés gyönyöreiről (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. ts (átv is) ’ilyen módon mond, közöl vmit’ ❖ A’ Tragydiának, melly alatſony ſzabású verseket tſatſogni nem méltóztatik, a’ tſintalan Szatirusok között […] ſzömérmesnek köll lenni (1793 Verseghy Ferenc ford.–Horatius 7373026, 63) | bármit csacsogjon is a buta nép, ilyféle olasz gusztusról (1857 Széchenyi István CD1501) | a szöszke asszonyka tovább csacsogta semmiségeit (1906 Ambrus Zoltán C0591, 134) | – Hallod-e – csacsogja a volt rabtársnő –, a vizsgálóbíró urat megint itt eszi a fene éjjel s nappal (1988 Lengyel Péter 9397009, 468).

2. tn (átv is) ’élénken, könnyedén beszélget, társalog, cseveg vkivel’ ❖ [Erzsike] bábját vette el ’s azzal tsatsogott (1805 Kis János¹ ford. 8240034, 63) | csacsogjunk együtt, mint szerelmesek szoktak (1841 Vajda Péter 8504012, 25) | Soká csacsogtak azon a nyelven, amely a fiatal szerelem dialektusa (1904 Móricz Zsigmond C3231, 97) | Az Össztánc két felvonása alatt szakadatlanul csacsogó két idős hölgy […] szórakoztatott (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. tn (rég) ’〈beszélni kezdő kisgyermek〉 gagyog, gügyög’ ❖ Tsatsogni kezd a’ gyermek (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 240) | örömmel szorítja szivéhez a’ nyájas anya … csacsogni kezdő szülöttét (1832 Jelenkor C0223, 89) | A gyermeket előbb járni kell megtanítanunk, mielőtt körtáncot gyakorolna; előbb hosszú nádszálon lovagolni, mint csótáros paripákon, előbb csacsogni, mint beszélni (1982 e. Geréb György ford.–Comenius CD40).

3a. (tárgyragos határozóval is) (ritk) ’〈idegen nyelven〉 gyengén, kezdetleges szinten beszél, gagyog’ ❖ ti csodákat gondoltok tenni, ha anyanyelveteken kivül francziául is tudtok valamit csacsogni (1846 Hetilap CD61) | nem volt olyan gyermek eddig, aki átlépte az iskolám küszöbét, hogy három hónap leforgása alatt el ne kezdett volna valamicskét latinul csacsogni [ti. a 17. században] (1997 Dukkon Ágnes ford.–Jászberényi CD40).

4. tn (irod) ’〈madár〉 hosszasan, folytonosan csiripel, csivitel, csipog’ ❖ Sivölt a rigó, Csacsog a szajkó (1779 e. Faludi Ferenc CD01) | [a nyárfa] koronáján két szarka csacsogott (1890 Ambrus Zoltán ford.–Cherbuliez C0610, 64) | [a kalitkában a papagájok] fülsiketítő lármát csaptak: csacsogtak és fütyörésztek összevissza (1953 Tersánszky Józsi Jenő 9706014, 24).

5. tn (irod) ’〈víz, patak〉 gyors, halk csobbanó hangot ad, fecseg’ ❖ Lombok árnyékában a csacsogó patak Bujkálva veszt útat (1850 Tompa Mihály CD01) | [a víz] fodrai csacsogva hinbálták a horgonyon fekvő csónakokat (1888 Sziklay János 8447002, 140) | A fűzfa behajlik a vízbe a víz körülötte csacsog locsogva körülsimogatják piciny buborék-pamacsok (1933 Dsida Jenő 9114003, 12).

J: csácsog.

ÖU: bele~, el~.

Sz: csacsogás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

csacsog ige 2a7
1. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) (átv is)
(élénken, naiv felszínességgel, csapongva,) gyakr. feleslegesen v. meggondolatlanul sokat beszél, locsog, fecseg (vmiről)
az Atyafi-vérrel meg réſzegedett tſatſogó fld egykor a’ gyilkoſságot ki ne fetſegje
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
[a nápolyi udvaroncok] oly szaporán s szintoly haszontalan Tudnak csacsogni, mint e Gonzalo
(1871 Szász Károly² ford.Shakespeare)
incifinci semmiségeken csacsogni
(1918 Móricz Zsigmond)
te se csacsogj felőle senkinek
(1934 Móra Ferenc)
A hangulat remek. Jó kedved van, sokat csacsogsz
(1983 Polgár András)
[a reklámban egy] háziasszony csacsogott a sütés-főzés gyönyöreiről
(1999 Magyar Hírlap)
1a. tárgyas (átv is)
ilyen módon mond, közöl vmit
A’ Tragydiának, melly alatſony ſzabású verseket tſatſogni nem méltóztatik, a’ tſintalan Szatirusok között […] ſzömérmesnek köll lenni
(1793 Verseghy Ferenc ford.Horatius)
bármit csacsogjon is a buta nép, ilyféle olasz gusztusról
(1857 Széchenyi István)
a szöszke asszonyka tovább csacsogta semmiségeit
(1906 Ambrus Zoltán)
– Hallod-e – csacsogja a volt rabtársnő –, a vizsgálóbíró urat megint itt eszi a fene éjjel s nappal
(1988 Lengyel Péter)
2. tárgyatlan (átv is)
élénken, könnyedén beszélget, társalog, cseveg vkivel
[Erzsike] bábját vette el ’s azzal tsatsogott
(1805 Kis János¹ ford.)
csacsogjunk együtt, mint szerelmesek szoktak
(1841 Vajda Péter)
Soká csacsogtak azon a nyelven, amely a fiatal szerelem dialektusa
(1904 Móricz Zsigmond)
Az Össztánc két felvonása alatt szakadatlanul csacsogó két idős hölgy […] szórakoztatott
(1994 Magyar Hírlap)
3. tárgyatlan (rég)
〈beszélni kezdő kisgyermek〉 gagyog, gügyög
Tsatsogni kezd a’ gyermek
(1792 Baróti Szabó Dávid)
örömmel szorítja szivéhez a’ nyájas anya … csacsogni kezdő szülöttét
(1832 Jelenkor)
A gyermeket előbb járni kell megtanítanunk, mielőtt körtáncot gyakorolna; előbb hosszú nádszálon lovagolni, mint csótáros paripákon, előbb csacsogni, mint beszélni
(1982 e. Geréb György ford.Comenius)
3a. (tárgyragos határozóval is) (ritk)
〈idegen nyelven〉 gyengén, kezdetleges szinten beszél, gagyog
ti csodákat gondoltok tenni, ha anyanyelveteken kivül francziául is tudtok valamit csacsogni
(1846 Hetilap)
nem volt olyan gyermek eddig, aki átlépte az iskolám küszöbét, hogy három hónap leforgása alatt el ne kezdett volna valamicskét latinul csacsogni [ti. a 17. században]
(1997 Dukkon Ágnes ford.Jászberényi)
4. tárgyatlan (irod)
〈madár〉 hosszasan, folytonosan csiripel, csivitel, csipog
Sivölt a rigó, Csacsog a szajkó
(1779 e. Faludi Ferenc)
[a nyárfa] koronáján két szarka csacsogott
(1890 Ambrus Zoltán ford.Cherbuliez)
[a kalitkában a papagájok] fülsiketítő lármát csaptak: csacsogtak és fütyörésztek összevissza
(1953 Tersánszky Józsi Jenő)
5. tárgyatlan (irod)
〈víz, patak〉 gyors, halk csobbanó hangot ad, fecseg
Lombok árnyékában a csacsogó patak Bujkálva veszt útat
(1850 Tompa Mihály)
[a víz] fodrai csacsogva hinbálták a horgonyon fekvő csónakokat
(1888 Sziklay János)
A fűzfa behajlik a vízbe a víz körülötte csacsog locsogva körülsimogatják piciny buborék-pamacsok
(1933 Dsida Jenő)
ÖU: belecsacsog, elcsacsog
Sz: csacsogás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások