cságat ts ige 5a (nyj)

1. (tárgy n. is) ’〈(igás) állatot, rendsz. szarvasmarhát〉 hangadással vmilyen irányba hajt, terel’ ❖ Cságat: balról jobb felé hajtja a barmot (1862 Kriza János C2827, 493) | Ez alatt kezdték az ekéket, boronákat felrakosgatni, s az ökröket pedig cságatták kifelé (1898 Gyarmathy Zsigáné C1955, 35) | [Ábris] cságatást hall. Jő es két ökör egy szekérrel, de embert sohutt sem lát. […] mikor közelebb érnek, akkor látja Ábris hogy egy asszony fel van kötve a nyújtóra, s az cságat (1948 Háromszéki magyar népköltészet C6787, 155).

2. ’〈szekeret, ekét stb.〉 a cságató nevű alkatrész forgatásával vmilyen irányba v. vhova kormányoz, irányít, ill. vezet’ ❖ Cságató […]: félkerék-szabásu deszka az ekén, melyen több lyuk van […] Ezen lyukaknak egyikére erősítik az eke rúdját, és a cságatónak segitségével csavaritják (cságatják) a rudat s ekét (1844 Somogyi Antal C3754, 27) | az utczán menő szekereket az útfélre cságatják (1897 Gyarmathy Zsigáné C1960, 118).

3. ’〈beszédet, gondolatot, figyelmet stb.〉(eredeti tárgyától másfelé, más témára) terel, irányít’ ❖ cságassa a dógot – másfelé forditja a beszéd értelmét (1862 Kriza János C2827, 493) | másra cságattam a beszédet (1876 Mátrai Betegh Béla¹ C3057, 19).

ÖU: el~, meg~.

Sz: cságatás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

cságat tárgyas ige 5a (nyj)
1. (tárgy n. is)
(igás) állatot, rendsz. szarvasmarhát〉 hangadással vmilyen irányba hajt, terel
Cságat: balról jobb felé hajtja a barmot
(1862 Kriza János)
Ez alatt kezdték az ekéket, boronákat felrakosgatni, s az ökröket pedig cságatták kifelé
(1898 Gyarmathy Zsigáné)
[Ábris] cságatást hall. Jő es két ökör egy szekérrel, de embert sohutt sem lát. […] mikor közelebb érnek, akkor látja Ábris hogy egy asszony fel van kötve a nyújtóra, s az cságat
(1948 Háromszéki magyar népköltészet)
2.
〈szekeret, ekét stb.〉 a cságató nevű alkatrész forgatásával vmilyen irányba v. vhova kormányoz, irányít, ill. vezet
Cságató […]: félkerék-szabásu deszka az ekén, melyen több lyuk van […] Ezen lyukaknak egyikére erősítik az eke rúdját, és a cságatónak segitségével csavaritják (cságatják) a rudat s ekét
(1844 Somogyi Antal)
az utczán menő szekereket az útfélre cságatják
(1897 Gyarmathy Zsigáné)
3.
〈beszédet, gondolatot, figyelmet stb.〉 (eredeti tárgyától másfelé, más témára) terel, irányít
cságassa a dógot – másfelé forditja a beszéd értelmét
(1862 Kriza János)
másra cságattam a beszédet
(1876 Mátrai Betegh Béla¹)
ÖU: elcságat, megcságat
Sz: cságatás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások