akusztikai mn 18A (Tud, kül. Fiz v. vál)

1. ’az akusztikával mint tudománnyal, ennek törvényszerűségeivel kapcs., ill. ahhoz tartozó’ ❖ [Chladni német fizikus] Németországban, […] Oroszországban és Dániában utazott, hol akusztikai előadásokkal tartotta fönn magát (1893 PallasLex. CD02) | A hangköz fizikai (akusztikai) szempontból konszonáns, ha a hangközt alkotó két hang rezgés-számának viszonya egyszerű törttel fejezhető ki (1928 Kesztler Lőrinc C2639, 19) | [az ülésen a szakértők] folytatták az akusztikai módszerek alkalmazhatóságának megvitatását (1958 Magyar Nemzet júl. 9. C0354, 2) | Az Opel fejlesztőközpontjának akusztikai laboratóriumaiban a legmodernebb berendezésekkel […] igyekeznek a zajok és vibrációk nyomára akadni, illetve ezeket megfelelően irányítani (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’hang(zás)beli, ill. a hangzással, hallással kapcs., azt meghatározó, annak során megnyilvánuló v. arra vonatkozó’ ❖ a hirlapi tudósitók asztalai … igen rosz helyre állitvák, pedig ez az olly siket és acusticai tekintetben olly szerencsétlen teremben igen nagy baj (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 27) | az amphitheatrumi tér is közepén mélyebb, szélei felé magasabb; oka alkalmasint az, hogy acuszticai törvények szerint a szónok beszéde e nagy téren annál jobban megértessék (1869 e. Szemere Bertalan 8437008, 216) | a néma filmnél a mozgás tökéletesen pótolja az akkusztikai hiányokat (1927 Gró Lajos 9196001, 32) | az akusztikai viszonyok csak néhány helyen, például az antik arénákban felelnek meg a kőszínháziaknak (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. (-lag raggal, hsz-szerűen) ’hangzás(á)ban, ill. ilyen tekintetben’ ❖ Az akusztikailag tagolt, rithmikusan kimért mondatok egyenletes folyása nyilván alkalmasabbnak bizonyult a hangos olvasásra, mint a kötetlen próza (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 117) | Akusztikailag meglehetősen nehéz […] a lírai és drámai tenor kategorizálása (2000 Természet Világa CD50).

J: akusztikus.

Vö. ÉKsz.².

akusztikai melléknév 18A (Tud, kül. Fiz v. vál)
1.
az akusztikával mint tudománnyal, ennek törvényszerűségeivel kapcs., ill. ahhoz tartozó
[Chladni német fizikus] Németországban, […] Oroszországban és Dániában utazott, hol akusztikai előadásokkal tartotta fönn magát
(1893 PallasLex.)
A hangköz fizikai (akusztikai) szempontból konszonáns, ha a hangközt alkotó két hang rezgés-számának viszonya egyszerű törttel fejezhető ki
(1928 Kesztler Lőrinc)
[az ülésen a szakértők] folytatták az akusztikai módszerek alkalmazhatóságának megvitatását
(1958 Magyar Nemzet júl. 9.)
Az Opel fejlesztőközpontjának akusztikai laboratóriumaiban a legmodernebb berendezésekkel […] igyekeznek a zajok és vibrációk nyomára akadni, illetve ezeket megfelelően irányítani
(1997 Magyar Hírlap)
2.
hang(zás)beli, ill. a hangzással, hallással kapcs., azt meghatározó, annak során megnyilvánuló v. arra vonatkozó
a hirlapi tudósitók asztalai … igen rosz helyre állitvák, pedig ez az olly siket és acusticai tekintetben olly szerencsétlen teremben igen nagy baj
(1848 Kossuth Hírlapja)
az amphitheatrumi tér is közepén mélyebb, szélei felé magasabb; oka alkalmasint az, hogy acuszticai törvények szerint a szónok beszéde e nagy téren annál jobban megértessék
(1869 e. Szemere Bertalan)
a néma filmnél a mozgás tökéletesen pótolja az akkusztikai hiányokat
(1927 Gró Lajos)
az akusztikai viszonyok csak néhány helyen, például az antik arénákban felelnek meg a kőszínháziaknak
(2000 Magyar Hírlap)
2a. (-lag raggal, hsz-szerűen)
hangzás(á)ban, ill. ilyen tekintetben
Az akusztikailag tagolt, rithmikusan kimért mondatok egyenletes folyása nyilván alkalmasabbnak bizonyult a hangos olvasásra, mint a kötetlen próza
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
Akusztikailag meglehetősen nehéz […] a lírai és drámai tenor kategorizálása
(2000 Természet Világa)
Vö. ÉKsz.²

Beállítások