csalódás fn 4A

1. ’a csalódik igével kifejezett történés’ ❖ Ha rút csalódásomnak boszszúja el nem töltötte volna keblemet, hát meg nem tűrném, hogy esmerni ne kívánnyam Őtet (1824 Kisfaludy Sándor 8243051, 442).

2. ’meghiúsult elképzelés nyomán támadt érzés, kül. a szertefoszló remény nyomán támadt kiábrándultság, keserűség fájó érzése, ill. ilyen érzéssel teli lelkiállapot’ ❖ [a] csalódásnak érzése Egy olly sebnek vad égése, Mellybl a’ nyilt valaki Mérges trrel vájja-ki (1825 Kisfaludy Sándor C2685, 148) | Szerelmi csalódásuk következtében, öngyilkosságot […] követnek el (1879 Lauka Gusztáv 8268040, 122) | A szabálytalanul fényesedő üstökös kellemes csalódást okozott (1997 Természet Világa CD50).

2a. ’az az esemény, dolog stb., amely ezt az érzést, lelkiállapotot előidézi’ ❖ önbizalmát megrendítette a sok csalódás (1965 Barabás Tibor 9026001, 242) | Csupa bosszúság és csalódás lesz ez az utazás (1978 Györffy Miklós ford.–Széchenyi CD1502) | Ez a munka kellemes csalódás volt számomra (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’valóságnak tetsző látszat, illúzió, ill. téves, hamis észlelet’ ❖ Mitsoda ſzép tarka virág ringatja magát amott a’ patak mellett! […] – De nem, – kedves tsalódás! – eggy Lepke repül-fel az ingadozó fü-ſzálról (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7163042, 258) | érzéki észrevevésünk nem puszta látszat vagyis csalódás, mert valóban léteznek kivűlünk tárgyak, de azokat nem ugy szemléljük, mikép elválva a tér és időtől állanak (1843 Purgstaller József 8351004, 134) | hol az igaztól eltávozunk, ott annak teljes látszata kell, hogy költői csalódás idéztessék elő (1860 Arany János C6505, 33) | A már egyszer kifejlődött üldöztetési téveszme hihetetlen gyorsasággal systematizálva lesz, mit a hallási csalódások is nagyban elősegítenek (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267003, 136) | mintha a nap egy pillanatra megállna, gyűjtené magában az erőt (persze: érzéki csalódás), azután még feljebb hág, és egyszerre árasztja el káprázatos csóváival az egész teret (1983 Balla László 1010015, 90).

3a. (/vál) ’téves gondolat, tévedés, ill. annak állapota, aki téved’ ❖ most látom hogy nagy csalódásban voltam (1814 Kazinczy Ferenc C2564, 363) | csalódásnak kell nyilvánítnunk, mintha a költő egy nemzetnél profétai szerepre volna hivatva (1856 Salamon Ferenc 8402016, 18) | állathangokat tudott a csalódásig híven utánozni (1931 Krúdy Gyula CD54) | a karcsú őrtorony az, mely szép részleteivel és kedvező arányaival a be nem avatottat abba a csalódásba ejti, hogy valóban a középkorból származó műemlékkel áll szemben (1962 Tompos Ernő CD52).

Ö: érzék~.

ÖU: lát~, ön~, szem~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csalódás főnév 4A
1.
a csalódik igével kifejezett történés
Ha rút csalódásomnak boszszúja el nem töltötte volna keblemet, hát meg nem tűrném, hogy esmerni ne kívánnyam Őtet
(1824 Kisfaludy Sándor)
2.
meghiúsult elképzelés nyomán támadt érzés, kül. a szertefoszló remény nyomán támadt kiábrándultság, keserűség fájó érzése, ill. ilyen érzéssel teli lelkiállapot
[a] csalódásnak érzése Egy olly sebnek vad égése, Mellybl a’ nyilt valaki Mérges trrel vájja-ki
(1825 Kisfaludy Sándor)
Szerelmi csalódásuk következtében, öngyilkosságot […] követnek el
(1879 Lauka Gusztáv)
A szabálytalanul fényesedő üstökös kellemes csalódást okozott
(1997 Természet Világa)
2a.
az az esemény, dolog stb., amely ezt az érzést, lelkiállapotot előidézi
önbizalmát megrendítette a sok csalódás
(1965 Barabás Tibor)
Csupa bosszúság és csalódás lesz ez az utazás
(1978 Györffy Miklós ford.Széchenyi)
Ez a munka kellemes csalódás volt számomra
(1996 Magyar Hírlap)
3.
valóságnak tetsző látszat, illúzió, ill. téves, hamis észlelet
Mitsoda ſzép tarka virág ringatja magát amott a’ patak mellett! […] – De nem, – kedves tsalódás! – eggy Lepke repül-fel az ingadozó fü-ſzálról
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
érzéki észrevevésünk nem puszta látszat vagyis csalódás, mert valóban léteznek kivűlünk tárgyak, de azokat nem ugy szemléljük, mikép elválva a tér és időtől állanak
(1843 Purgstaller József)
hol az igaztól eltávozunk, ott annak teljes látszata kell, hogy költői csalódás idéztessék elő
(1860 Arany János)
A már egyszer kifejlődött üldöztetési téveszme hihetetlen gyorsasággal systematizálva lesz, mit a hallási csalódások is nagyban elősegítenek
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
mintha a nap egy pillanatra megállna, gyűjtené magában az erőt (persze: érzéki csalódás), azután még feljebb hág, és egyszerre árasztja el káprázatos csóváival az egész teret
(1983 Balla László)
3a. (/vál)
téves gondolat, tévedés, ill. annak állapota, aki téved
most látom hogy nagy csalódásban voltam
(1814 Kazinczy Ferenc)
csalódásnak kell nyilvánítnunk, mintha a költő egy nemzetnél profétai szerepre volna hivatva
(1856 Salamon Ferenc)
állathangokat tudott a csalódásig híven utánozni
(1931 Krúdy Gyula)
a karcsú őrtorony az, mely szép részleteivel és kedvező arányaival a be nem avatottat abba a csalódásba ejti, hogy valóban a középkorból származó műemlékkel áll szemben
(1962 Tompos Ernő)
ÖU: látcsalódás, öncsalódás, szemcsalódás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások