csatakész mn 12B1 (rég)

1. ’fegyveres ütközetre, csatára felkészült 〈katona〉, ill. harci kedve, felszereltsége, kiképzettsége, stratégiai pozíciója alapján bevethető 〈hadsereg〉’ ❖ a’ Francziák nyomban csatakészen állának (1833 Jelenkor C0225, 39) | a’ katona mindig […] csatakész legyen (1843 Zerffi Gusztáv C4575, 72) | e szétvert, legázolt, lelkevett tömegből ismét hadsereget alakítani; vitéz, csatakész sereget, mely rövid két hét múlva ellenállni, támadni, győzni legyen képes: az volt a bűvészet! (1869 Jókai Mór CD18) | [Hunyadi] parancsot adott hadseregének csatarendbe való felállításához, amit a szultán örömmel konstatálván, ő maga is harchoz fejlődtette csapatjait, minek folytán október 17-én már mind a két sereg csatakészen állott egymással szemben (1936 Bánlaky József CD16).

1a. ’ilyen katonára, ill. hadseregre jellemző 〈állapot, helyzet〉’ ❖ Asbóth alezredes erélyes intézkedéseivel csatakész rendbe állítván népünket, ez a Poroszlóra jött mindegy 300 könnyű német lovasságnak nekiment (1849 Kossuth Lajos CD32) | Bem 20-án csatakészen nyomult Feketehalomból előre (1873 Orbán Balázs CD22) | Görgey, ámbár lelkében mélyen fölingerelve, mást egyelőre még sem igen tehetett, mint hogy seregét csatakész helyzetbe állította (1941 Bánlaky József CD16).

1b. ’fegyveres ütközetben való felhasználásra előkészített 〈haditechnikai eszköz〉’ ❖ [Robertson] amint egy szemközt jövő angol hajót megpillantott, rögtön a tengerbe veté magát, s szerencsésen átúszott hozzá. Martelin nem merte őt viharroncsolta hajójával a csatakész angol brigg ellenében viszakövetelni (1858 Jókai Mór CD18).

2. ’vitára kész, visszavágásra képes, ill. vitatkozásra, összetűzésre hajlamos 〈személy, csoport〉’ ❖ A két párt ezentúl folyton csatakészen vonult a gyűlésekre, a családi és megyei nyugalmat megsemmisítve (1881 Madarász József 8282003, 81) | [Baross Gábor miniszter] sokkal csatakészebb hogysem jogtalanul merték volna csipkedni (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | [hivatkozunk] Pósaházi Jánosra, erre a mindég csatakész és szókimondó vitatkozóra (1892 Irodalomtörténeti Közlemények C0209, 450).

csatakész melléknév 12B1 (rég)
1.
fegyveres ütközetre, csatára felkészült 〈katona〉, ill. harci kedve, felszereltsége, kiképzettsége, stratégiai pozíciója alapján bevethető 〈hadsereg〉
a’ Francziák nyomban csatakészen állának
(1833 Jelenkor)
a’ katona mindig […] csatakész legyen
(1843 Zerffi Gusztáv)
e szétvert, legázolt, lelkevett tömegből ismét hadsereget alakítani; vitéz, csatakész sereget, mely rövid két hét múlva ellenállni, támadni, győzni legyen képes: az volt a bűvészet!
(1869 Jókai Mór)
[Hunyadi] parancsot adott hadseregének csatarendbe való felállításához, amit a szultán örömmel konstatálván, ő maga is harchoz fejlődtette csapatjait, minek folytán október 17-én már mind a két sereg csatakészen állott egymással szemben
(1936 Bánlaky József)
1a.
ilyen katonára, ill. hadseregre jellemző 〈állapot, helyzet〉
Asbóth alezredes erélyes intézkedéseivel csatakész rendbe állítván népünket, ez a Poroszlóra jött mindegy 300 könnyű német lovasságnak nekiment
(1849 Kossuth Lajos)
Bem 20-án csatakészen nyomult Feketehalomból előre
(1873 Orbán Balázs)
Görgey, ámbár lelkében mélyen fölingerelve, mást egyelőre még sem igen tehetett, mint hogy seregét csatakész helyzetbe állította
(1941 Bánlaky József)
1b.
fegyveres ütközetben való felhasználásra előkészített 〈haditechnikai eszköz〉
[Robertson] amint egy szemközt jövő angol hajót megpillantott, rögtön a tengerbe veté magát, s szerencsésen átúszott hozzá. Martelin nem merte őt viharroncsolta hajójával a csatakész angol brigg ellenében viszakövetelni
(1858 Jókai Mór)
2.
vitára kész, visszavágásra képes, ill. vitatkozásra, összetűzésre hajlamos 〈személy, csoport〉
A két párt ezentúl folyton csatakészen vonult a gyűlésekre, a családi és megyei nyugalmat megsemmisítve
(1881 Madarász József)
[Baross Gábor miniszter] sokkal csatakészebb hogysem jogtalanul merték volna csipkedni
(1887 Mikszáth Kálmán)
[hivatkozunk] Pósaházi Jánosra, erre a mindég csatakész és szókimondó vitatkozóra
(1892 Irodalomtörténeti Közlemények)

Beállítások