csatakép fn 2B

(ritk) ’fegyveres ütközet vmely mozzanata, eseménye, jelenete’ ❖ A fölvert porfellegből csak néha tűnik ki egy-egy csatakép (1851 Jókai Mór C2248, 20) | maga Léderer tábornok is, odanyomva homlokát a hűvös üveghez, lenéz a csataképre. A gránátosok szuronnyal döfködik a menekülőket, s puskatussal verik az elbukottakat, a lovasok pedig a szomszéd utcákban tűnnek el csapkodó s villogó karddal (1931 Sárközi György 9587011, 195).

a. ’〈irodalmi, zenei v. képzőművészeti alkotásban:〉 csata (vmely eseményének) megjelenítése, ábrázolása’ ❖ nyugott valék, gondatlanul tekíntvén […] egy a’ falról függő csataképre (1839 Nagy Ignác ford.–Hugo C5743, 16) | egy oly hadvezér mint a Zrínyiász költője, nem szorult arra, hogy csataképeit másoktól kölcsönözze (1859 Arany János C6504, 381) | a hanyatló nap végsugarai […] a palota festett ablaküvegeinek csataképein csillogtak (1862 Kemény Zsigmond C2617, 39) | Az őrmestert igazában nem is érdekelte semmi egyéb, csak a bajusza, meg a csaták. A szobájok is csataképekkel és katonaképekkel volt tele (1913 Gárdonyi Géza C1850, 38) | A zeneszerző ragyogóan kezeli a nagy barokk mesterek csataképeinek fegyvertárát, és döbbenetes erővel tárja szemünk elé vízióját (1956 Műsorfüzet szept. 15. C5299, 19) | Én becsülöm a képeket, sokra tartom. Nem rangsorolom téma szerint, hogy ez tájkép, ez mit tudom én, csatakép, inkább aszerint, hogy milyen a hatása (1973 László-Bencsik Sándor 9383003, 327).

J: csatajelenet.

ÖE: ~festő.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

csatakép főnév 2B
(ritk)
fegyveres ütközet vmely mozzanata, eseménye, jelenete
A fölvert porfellegből csak néha tűnik ki egy-egy csatakép
(1851 Jókai Mór)
maga Léderer tábornok is, odanyomva homlokát a hűvös üveghez, lenéz a csataképre. A gránátosok szuronnyal döfködik a menekülőket, s puskatussal verik az elbukottakat, a lovasok pedig a szomszéd utcákban tűnnek el csapkodó s villogó karddal
(1931 Sárközi György)
a.
〈irodalmi, zenei v. képzőművészeti alkotásban:〉 csata (vmely eseményének) megjelenítése, ábrázolása
nyugott valék, gondatlanul tekíntvén […] egy a’ falról függő csataképre
(1839 Nagy Ignác ford.Hugo)
egy oly hadvezér mint a Zrínyiász költője, nem szorult arra, hogy csataképeit másoktól kölcsönözze
(1859 Arany János)
a hanyatló nap végsugarai […] a palota festett ablaküvegeinek csataképein csillogtak
(1862 Kemény Zsigmond)
Az őrmestert igazában nem is érdekelte semmi egyéb, csak a bajusza, meg a csaták. A szobájok is csataképekkel és katonaképekkel volt tele
(1913 Gárdonyi Géza)
A zeneszerző ragyogóan kezeli a nagy barokk mesterek csataképeinek fegyvertárát, és döbbenetes erővel tárja szemünk elé vízióját
(1956 Műsorfüzet szept. 15.)
Én becsülöm a képeket, sokra tartom. Nem rangsorolom téma szerint, hogy ez tájkép, ez mit tudom én, csatakép, inkább aszerint, hogy milyen a hatása
(1973 László-Bencsik Sándor)
ÖE: csataképfestő
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások