csatlakozás fn 4A

1. ’a csatlakozik igével kifejezett cselekvés, történés’ ❖ kétségek támadtak bennem arról, ha csatlakozásunk a vámszövetséghez oly hasznos-e, mint némelyek állítják (1839 Deák Ferenc CD51).

1a. (rég) ’lelki, érzelmi kötődés, kapcsolódás’ ❖ hűség ’s csatlakozás, azon fokok, mellyekkel a’ Bátoriak’ szolgálatjában, fölebb ’s fölebb haladhatni (1837 Jósika Miklós C2387, 200) | Hisz a’ leánynak is szíve kő volt; lelkén nem hordozá a’ bájos csatlakozást (1840 Remény C3610, 139) | Lelke […] mindig tárva volt barátság’ viszonérzésének, ’s azon még oskolaelőtti érdekes csatlakozása mellyel egyik newstead-i tisztjének fia iránt viseltetett, mint Wingfield, Harness, Noel Long ’s több más tanulótársaihoz mutatott tartós vonzódása is eléggé bizonyítják (1842 Petrichevich Horváth Lázár C3518, 44) | hűségednek s csatlakozásodnak irántam, fényes elégtéttel tartozom (1847 Jósika Miklós C2404, 63).

2. ’az a szerződés, nyilatkozat stb., amelynek értelmében vki csatlakozik vmely szervezethez, egyezményhez stb.’ ❖ A genfiek (Béza és Colladon) személyesen mentek Zürichbe, hogy aláírásukkal hozzájárulásukat adják [a Bullinger által megfogalmazott hitvallás elfogadásához]. Schaffhausen és Mülhausen csatlakozását lovas küldönc (Zwingli veje) hozta (1954 Nagy Barna CD1211) | [a Nyilvánosság Klub az egyházi státust szabályozó képviselői javaslat ellen tiltakozó] felhíváshoz névvel és lakcímmel ellátott csatlakozásokat továbbítja az Országgyűléshez (1993 Országgyűlési Napló CD62) | [a szingapúri egyezmény] értelmében megszűnhet a hardverbehozatalt terhelő vám. Mikorra látja reálisnak a csatlakozás aláírását? (1999 Byte Magazin CD38).

3. ’Az a hely, ahol vmi csatlakozik, kapcsolódik vmihez.’

3a. ’az a hely, ahol vmely építmény, tárgy, képződmény stb. kapcsolódik, illeszkedik egy másikhoz’ ❖ A templom körűlbelűl egyenlő nagyságú két félrészből áll. […] A két rész csatlakozása fölött […] csúcsíves torony emelkedik (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a levéllemez és a levélnyél csatlakozásán a legalsó pár oldalér sarlószerűen újból elágazik (ölbefogott levélerezet) (1915 RévaiNagyLex. C5708, 700) | [az ún. nyelesszemű tüdőscsigákban] a holdredő […] alul, az alsó garatredő csatlakozásánál tompaszögben megtört (1943 Soós Lajos CD25) | A fal és a padló csatlakozását szegélyléccel borítják (1997 Lakáskultúra CD39).

3b. (Műsz) ’vezetéken az a hely, ahol egy másik vezeték hozzácsatlakozik’ ❖ Csatlakozás. A nemzetközi táviró-hálózatban azokat a helyeket, ahol két vagy több állam táviró vonalai egymáshoz csatlakoznak, csatlakozáspontoknak, viáknak nevezik (1893 PallasLex. CD02) | [az ún. áramfordító] az armaturatekercselés részeiben záródó áramokat a kefe megfelelő csatlakozásainál az elcsúszás alatt irányukban megfordítja (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 49) | [A gázvezetékrendszerben] a növekvő veszteséget mai megítélésünk szerint főleg a szigeteletlen kovácsoltvas házi csatlakozások korróziója [okozhatta] (1981 Baumann József CD52) | a SuperStack II Switch 3300FX kapcsoló, amelynek […] két darab 100 Mbps-os sodrott érpáras csatlakozása van (1999 Byte Magazin CD38).

3c. (Vasút is) ’az a hely, ill. állomás, ahol két v. több vasútvonal v. út találkozik, egyesül’ ❖ a vonalak irányításának pótlásával, a külföldi csatlakozások (ruttkai, fiumei, tömösi, brucki és zimonyi) megépítésével [segítette a kormány a vasúti közlekedési rendszert] (1896 PallasLex. CD02) | [a város] a Lenk-téglagyárhoz vezető utat a dűlőút csatlakozásáig 7000 pengő költséggel bazalt makadamburkolattal építteti ki (1938 Soproni Szemle CD52) | [a haszongépjármű-központhoz] saját vasúti csatlakozást, sőt dunai kikötőhelyet is kialakítottak (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. (ritk, Műsz) ’vezetéket vmihez csatlakoztató eszköz, szerkezet’ ❖ A törékeny, drága [Grove-féle] elemet Jedlik többször átalakította. […] Az elemekhez sokféle csatlakozást, szigetelést, szorítócsavart stb. próbált ki (1974 Horváth Árpád CD30) | Beépített hálózati csatlakozással és 14,1 hüvelykes képernyőjével az Armada 6500 igen elegáns noteszgépnek mondható (1999 Byte Magazin ford. CD38).

5. (Közl) ’menetrend szerinti v. egyéb rendszeres járatról egy másik járatra való átszállási, kapcsolódási lehetőség, ill. ilyen lehetőséget biztosító járat’ ❖ vasuti csatlakozások biztosítására egy közös határ- és üzleti váltó-állomás (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 9) | bevárta-e a vonat a csatlakozást? (1919 Ujfalusi László CD10) | [a szállítócég hajói a küldeményt,] ha nincs csatlakozásuk, valamely kikötői postahivatal gondjaira bízzák (1925 RévaiNagyLex. C5714, 136) | A busz bedöglött, legalább fél órát vesztünk. A csatlakozásnak lőttek! (1963 Rubin Szilárd 9578001, 52) | a Malév azokat a csatlakozásokat ajánlja [Kanadába tartó] utasainak, amelyeknél az átszállási idő meghaladja a 90 percet (1999 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: vonat~.

Sz: csatlakozási.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csatlakozás főnév 4A
1.
a csatlakozik igével kifejezett cselekvés, történés
kétségek támadtak bennem arról, ha csatlakozásunk a vámszövetséghez oly hasznos-e, mint némelyek állítják
(1839 Deák Ferenc)
1a. (rég)
lelki, érzelmi kötődés, kapcsolódás
hűség ’s csatlakozás, azon fokok, mellyekkel a’ Bátoriak’ szolgálatjában, fölebb ’s fölebb haladhatni
(1837 Jósika Miklós)
Hisz a’ leánynak is szíve kő volt; lelkén nem hordozá a’ bájos csatlakozást
(1840 Remény)
Lelke […] mindig tárva volt barátság’ viszonérzésének, ’s azon még oskolaelőtti érdekes csatlakozása mellyel egyik newstead-i tisztjének fia iránt viseltetett, mint Wingfield, Harness, Noel Long ’s több más tanulótársaihoz mutatott tartós vonzódása is eléggé bizonyítják
(1842 Petrichevich Horváth Lázár)
hűségednek s csatlakozásodnak irántam, fényes elégtéttel tartozom
(1847 Jósika Miklós)
2.
az a szerződés, nyilatkozat stb., amelynek értelmében vki csatlakozik vmely szervezethez, egyezményhez stb.
A genfiek (Béza és Colladon) személyesen mentek Zürichbe, hogy aláírásukkal hozzájárulásukat adják [a Bullinger által megfogalmazott hitvallás elfogadásához]. Schaffhausen és Mülhausen csatlakozását lovas küldönc (Zwingli veje) hozta
(1954 Nagy Barna)
[a Nyilvánosság Klub az egyházi státust szabályozó képviselői javaslat ellen tiltakozó] felhíváshoz névvel és lakcímmel ellátott csatlakozásokat továbbítja az Országgyűléshez
(1993 Országgyűlési Napló)
[a szingapúri egyezmény] értelmében megszűnhet a hardverbehozatalt terhelő vám. Mikorra látja reálisnak a csatlakozás aláírását?
(1999 Byte Magazin)
3.
Az a hely, ahol vmi csatlakozik, kapcsolódik vmihez.
3a.
az a hely, ahol vmely építmény, tárgy, képződmény stb. kapcsolódik, illeszkedik egy másikhoz
A templom körűlbelűl egyenlő nagyságú két félrészből áll. […] A két rész csatlakozása fölött […] csúcsíves torony emelkedik
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a levéllemez és a levélnyél csatlakozásán a legalsó pár oldalér sarlószerűen újból elágazik (ölbefogott levélerezet)
(1915 RévaiNagyLex.)
[az ún. nyelesszemű tüdőscsigákban] a holdredő […] alul, az alsó garatredő csatlakozásánál tompaszögben megtört
(1943 Soós Lajos)
A fal és a padló csatlakozását szegélyléccel borítják
(1997 Lakáskultúra)
3b. (Műsz)
vezetéken az a hely, ahol egy másik vezeték hozzácsatlakozik
Csatlakozás. A nemzetközi táviró-hálózatban azokat a helyeket, ahol két vagy több állam táviró vonalai egymáshoz csatlakoznak, csatlakozáspontoknak, viáknak nevezik
(1893 PallasLex.)
[az ún. áramfordító] az armaturatekercselés részeiben záródó áramokat a kefe megfelelő csatlakozásainál az elcsúszás alatt irányukban megfordítja
(1927 TolnaiÚjLex.)
[A gázvezetékrendszerben] a növekvő veszteséget mai megítélésünk szerint főleg a szigeteletlen kovácsoltvas házi csatlakozások korróziója [okozhatta]
(1981 Baumann József)
a SuperStack II Switch 3300FX kapcsoló, amelynek […] két darab 100 Mbps-osmegabit/szekundumos sodrott érpáras csatlakozása van
(1999 Byte Magazin)
3c. (Vasút is)
az a hely, ill. állomás, ahol két v. több vasútvonal v. út találkozik, egyesül
a vonalak irányításának pótlásával, a külföldi csatlakozások (ruttkai, fiumei, tömösi, brucki és zimonyi) megépítésével [segítette a kormány a vasúti közlekedési rendszert]
(1896 PallasLex.)
[a város] a Lenk-téglagyárhoz vezető utat a dűlőút csatlakozásáig 7000 pengő költséggel bazalt makadamburkolattal építteti ki
(1938 Soproni Szemle)
[a haszongépjármű-központhoz] saját vasúti csatlakozást, sőt dunai kikötőhelyet is kialakítottak
(1995 Magyar Hírlap)
4. (ritk, Műsz)
vezetéket vmihez csatlakoztató eszköz, szerkezet
A törékeny, drága [Grove-féle] elemet Jedlik többször átalakította. […] Az elemekhez sokféle csatlakozást, szigetelést, szorítócsavart stb.s a többi próbált ki
(1974 Horváth Árpád)
Beépített hálózati csatlakozással és 14,1 hüvelykes képernyőjével az Armada 6500 igen elegáns noteszgépnek mondható
(1999 Byte Magazin ford.)
5. (Közl)
menetrend szerinti v. egyéb rendszeres járatról egy másik járatra való átszállási, kapcsolódási lehetőség, ill. ilyen lehetőséget biztosító járat
vasuti csatlakozások biztosítására egy közös határ- és üzleti váltó-állomás
(1879 Betűsoros árulajstrom)
bevárta-e a vonat a csatlakozást?
(1919 Ujfalusi László)
[a szállítócég hajói a küldeményt,] ha nincs csatlakozásuk, valamely kikötői postahivatal gondjaira bízzák
(1925 RévaiNagyLex.)
A busz bedöglött, legalább fél órát vesztünk. A csatlakozásnak lőttek!
(1963 Rubin Szilárd)
a Malév azokat a csatlakozásokat ajánlja [Kanadába tartó] utasainak, amelyeknél az átszállási idő meghaladja a 90 percet
(1999 Magyar Hírlap)
ÖU: vonatcsatlakozás
Sz: csatlakozási
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások