csattanó mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → csattan.

II. mn 11A1

1. ’hirtelenül élesen szóló 〈hang〉, ill. ilyen hanggal járó, azzal kísért 〈történés, jelenség stb.〉’ ❖ – Tíz lépésnyire tőlem! – kiálta csattanó hangon (1848–1856 Jókai Mór CD18) | csattanó csókot nyomott az [apja] arczára (1899 Abonyi Árpád C0482, 18) | a csillagokba néző szomorú merészek [ti. az öngyilkosok] revolvere egyre csattanóbban dörren (1919 Juhász Gyula¹ 9284896, 262) | csattanó villám (1928 Dsida Jenő CD01) | csattanó ütések (1943 Rónay György ford.–Gauguin 9573002, 30).

2. ’érettségtől duzzadó, látszólag szinte szétrepedő 〈gyümölcs〉, ill. ilyen gyümölcsre emlékeztető (piros) 〈szín〉, ill. ilyen színű v. életerőtől, egészségtől kicsattanó 〈arc, ajak〉’ ❖ E’ külömböző öltözetben, e’ csattanó színnel a legrikítóbb korba […], ők voltanak a’Bécsiek és a’ Bécsben múlató külföldiek’ csudálatának tárgyai (1814 Kazinczy Ferenc C2518, 6) | a’ pompás rózsa csattanó szine (1830 Szentmiklóssy Alajos C3961, 14) | a csattanó pir (1855 Beöthy Zsigmond C1008, 124) | csattanó duzzadt alma (1872 Abonyi Lajos C0486, 229) | telt piros arc, gödrös áll, csattanó ajkak (1891 Jókai Mór CD18) | Csattanó piros képű, vaskos [parasztasszony] (1901 Mikszáth Kálmán C3149, 275).

3. (az előzmények alapján) váratlan, meglepő(, ezért hatásos, hatást elérő) 〈szöveg(rész, kül. befejezés), ill. bizonyíték〉’ ❖ Ez a’ történet’ vázlata. Semmi nagy készületek, semmi csattanó effectusok ’s még kevesbbé ezeknek vadászása (1837 Figyelmező C6730, 64) | [az adoma] csattanó végzetü, rövid, figyelmet feszítő eleven eseményke, mit el kell tudni mondani (1851 Erdélyi János² C2993, 447) | [az ókori epigrammaköltők] egyetlen csattanó verspárral közéleti férfiakat buktattak meg (1942 Rónay György 9573162, 95) | Az ötéves terv sikerének imponáló számai csattanóan bizonyítják, hogy az imperialisták ezúttal is rosszul spekuláltak (1951 Rákosi Mátyás 9551001, 4) | A megokolás rövid volt és csattanó (1974 Tasnádi Kubacska András CD30).

III. fn 1A

’〈műalkotásban, szövegben:〉 váratlan, meglepő fordulat(ot tartalmazó) v. találóan megfogalmazott, gyakr. humoros hatású megoldás, befejezés’ ❖ [az adomát] csattanója teszi adomává (1873 Athenaeum C0028, 124) | epigrammatikus csattanó (1910 Hatvany Lajos CD10) | mind ügyesebben és ügyesebben készítve elő a tószt csattanóját (1923 Földessy Gyula CD10) | [Ady] provokatívan híres versének (Góg és Magóg fia vagyok én) csattanójában ezt írta költészetéről: ha elátkozzák is a konzervatív-nacionalista magyarok, „mégis győztes, mégis új és magyar” (1970 Keresztury Dezső 9326022, 337).

a. (birtokszóként) ’vmely esemény, történés, végső fordulata, befejező(, váratlan) mozzanata’ ❖ a kínos vitának forró csók lett a csattanója (1898 Bródy Sándor C1192, 90) | a ragyogó [párizsi] operabáloknak a csattanója rendszerint – rendőri beavatkozás (1900 Budapesti Napló febr. 22. C5243, 14) | [a pornográfnak nevezhető halottasjátékok] csattanója mindenütt a „halott” nemiszervének „föléledése” (1974 Dömötör Tekla 1039004, 209) | A világbajnokság csattanójaként a döntő is hozott két „túlkoros” gólt, Zidane második fejesgólja a 45+1. percben esett, Petit lövése, a francia válogatott ezredik gólja pedig a 93.-ban vágódott a brazilok [kapujába] (1998 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~por.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csattanó melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévcsattan.
II. melléknév 11A1
1.
hirtelenül élesen szóló 〈hang〉, ill. ilyen hanggal járó, azzal kísért 〈történés, jelenség stb.〉
– Tíz lépésnyire tőlem! – kiálta csattanó hangon
(1848–1856 Jókai Mór)
csattanó csókot nyomott az [apja] arczára
(1899 Abonyi Árpád)
a csillagokba néző szomorú merészek [ti. az öngyilkosok] revolvere egyre csattanóbban dörren
(1919 Juhász Gyula¹)
csattanó villám
(1928 Dsida Jenő)
csattanó ütések
(1943 Rónay György ford.Gauguin)
2.
érettségtől duzzadó, látszólag szinte szétrepedő 〈gyümölcs〉, ill. ilyen gyümölcsre emlékeztető (piros) 〈szín〉, ill. ilyen színű v. életerőtől, egészségtől kicsattanó 〈arc, ajak〉
E’ külömböző öltözetben, e’ csattanó színnel a legrikítóbb korba […], ők voltanak a’Bécsiek és a’ Bécsben múlató külföldiek’ csudálatának tárgyai
(1814 Kazinczy Ferenc)
a’ pompás rózsa csattanó szine
(1830 Szentmiklóssy Alajos)
a csattanó pir
(1855 Beöthy Zsigmond)
csattanó duzzadt alma
(1872 Abonyi Lajos)
telt piros arc, gödrös áll, csattanó ajkak
(1891 Jókai Mór)
Csattanó piros képű, vaskos [parasztasszony]
(1901 Mikszáth Kálmán)
3.
(az előzmények alapján) váratlan, meglepő(, ezért hatásos, hatást elérő) 〈szöveg(rész, kül. befejezés), ill. bizonyíték〉
Ez a’ történet’ vázlata. Semmi nagy készületek, semmi csattanó effectusok ’s még kevesbbé ezeknek vadászása
(1837 Figyelmező)
[az adoma] csattanó végzetü, rövid, figyelmet feszítő eleven eseményke, mit el kell tudni mondani
(1851 Erdélyi János²)
[az ókori epigrammaköltők] egyetlen csattanó verspárral közéleti férfiakat buktattak meg
(1942 Rónay György)
Az ötéves terv sikerének imponáló számai csattanóan bizonyítják, hogy az imperialisták ezúttal is rosszul spekuláltak
(1951 Rákosi Mátyás)
A megokolás rövid volt és csattanó
(1974 Tasnádi Kubacska András)
III. főnév 1A
〈műalkotásban, szövegben:〉 váratlan, meglepő fordulat(ot tartalmazó) v. találóan megfogalmazott, gyakr. humoros hatású megoldás, befejezés
[az adomát] csattanója teszi adomává
(1873 Athenaeum)
epigrammatikus csattanó
(1910 Hatvany Lajos)
mind ügyesebben és ügyesebben készítve elő a tószt csattanóját
(1923 Földessy Gyula)
[Ady] provokatívan híres versének (Góg és Magóg fia vagyok én) csattanójában ezt írta költészetéről: ha elátkozzák is a konzervatív-nacionalista magyarok, „mégis győztes, mégis új és magyar”
(1970 Keresztury Dezső)
a. (birtokszóként)
vmely esemény, történés, végső fordulata, befejező(, váratlan) mozzanata
a kínos vitának forró csók lett a csattanója
(1898 Bródy Sándor)
a ragyogó [párizsi] operabáloknak a csattanója rendszerint – rendőri beavatkozás
(1900 Budapesti Napló febr. 22.)
[a pornográfnak nevezhető halottasjátékok] csattanója mindenütt a „halott” nemiszervének „föléledése”
(1974 Dömötör Tekla)
A világbajnokság csattanójaként a döntő is hozott két „túlkoros” gólt, Zidane második fejesgólja a 45+1. percben esett, Petit lövése, a francia válogatott ezredik gólja pedig a 93.-ban vágódott a brazilok [kapujába]
(1998 Magyar Hírlap)
ÖE: csattanópor
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások