csavargós mn 15A2

1. (ritk) ’határozott cél, irány nélküli 〈séta〉’ ❖ mi tsavargossan sétáltunk (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 404).

2. (kissé rég v. nyj) ’kanyargó, kacskaringós 〈út, folyó stb.〉’ ❖ a’ tsavargós árkok ásásához-is hozzá fogtak (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0170, 243) | csavargós és szűk sikátorokon keresztül (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 201) | Mentek a tutajok a csavargós Tiszán (1931 Krúdy Gyula CD54) | [a kétpettyes díszbogár lárvája] az élő fák kérgében szabálytalanul csavargós, folyton szélesedő meneteket rág (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3. (kissé rég) ’csigavonalú, ill. csigavonalban mozgó, tekeredő’ ❖ [a Sárkány csillagkép] csavargós kígyótestét azok a csillagok ábrázolják, mellyek a fejétől egy darabig észak felé, azután nyúgotnak fordúlva […] rendetlen sorba egymás után következnek (1827 Fazekas Mihály 8138076, 61) | Csavarmentü virág […] valamennyi része a kehelytől kezdve a termőig spirális vagyis csavargós vonal irányában sorakozik egymás után (1893 PallasLex. CD02) | a sikos kigyók […] kisiklanak csavargós és ügyes mozdulataikkal markainkból (1909 Czeglédy Sándor ford.–Calvin CD1211).

3a. ’〈vminek〉 hullámos 〈széle, éle〉’ ❖ [A levél] tsavargósélű (repandum) mikor az éle tsavargósonn ’s kerekedve behorpadozott (1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály C1417, 40) | Talpas v. mantovai kereszt az, mely formájára nézve közönséges, de csavargós élű (1914 RévaiNagyLex. C5707, 513).

4. ’értelemmel nehezen követhető(en bonyolult v. furfangos) 〈észjárás〉, ill. ilyen észjárásra valló 〈megnyilatkozás〉’ ❖ A’ zofizmáknak, avvagy a’ tsavargós okoskodásoknak a kedvelése (1790 Verseghy Ferenc ford.–Millot C4445, 427) | Annak a két csavargós eszü embernek … ne higyj királyné (1859 Szathmáry Károly C3860, 32) | A házasságközvetítők csavargós gondolatvilágában egy fővárosi tanító már csaknem annyit kezdett számítani, mint egy kinevezett államtisztviselő (1926 Krúdy Gyula CD54).

5. (ritk) ’a csavargóéhoz hasonló’ ❖ elveszett a lábszártekercsem. A teletömött tarisznya tetején volt s valahol kiesett. Nagyon kellemetlen dolog volt, mert a külsőm e miatt egészen csavargóssá vált (1936 Veres Péter 9771027, 273).

Vö. CzF. ~, csavargósan; ÚMTsz.

csavargós melléknév 15A2
1. (ritk)
határozott cél, irány nélküli 〈séta〉
mi tsavargossan sétáltunk
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
2. (kissé rég v. nyj)
kanyargó, kacskaringós 〈út, folyó stb.〉
a’ tsavargós árkok ásásához-is hozzá fogtak
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
csavargós és szűk sikátorokon keresztül
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
Mentek a tutajok a csavargós Tiszán
(1931 Krúdy Gyula)
[a kétpettyes díszbogár lárvája] az élő fák kérgében szabálytalanul csavargós, folyton szélesedő meneteket rág
(1933 Az állatok világa ford.)
3. (kissé rég)
csigavonalú, ill. csigavonalban mozgó, tekeredő
[a Sárkány csillagkép] csavargós kígyótestét azok a csillagok ábrázolják, mellyek a fejétől egy darabig észak felé, azután nyúgotnak fordúlva […] rendetlen sorba egymás után következnek
(1827 Fazekas Mihály)
Csavarmentü virág […] valamennyi része a kehelytől kezdve a termőig spirális vagyis csavargós vonal irányában sorakozik egymás után
(1893 PallasLex.)
a sikos kigyók […] kisiklanak csavargós és ügyes mozdulataikkal markainkból
(1909 Czeglédy Sándor ford.Calvin)
3a.
〈vminek〉 hullámos 〈széle, éle〉
[A levél] tsavargósélű (repandum) mikor az éle tsavargósonn ’s kerekedve behorpadozott
(1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály)
Talpas v.vagy mantovai kereszt az, mely formájára nézve közönséges, de csavargós élű
(1914 RévaiNagyLex.)
4.
értelemmel nehezen követhető(en bonyolult v. furfangos) 〈észjárás〉, ill. ilyen észjárásra valló 〈megnyilatkozás〉
A’ zofizmáknak, avvagy a’ tsavargós okoskodásoknak a kedvelése
(1790 Verseghy Ferenc ford.Millot)
Annak a két csavargós eszü embernek … ne higyj királyné
(1859 Szathmáry Károly)
A házasságközvetítők csavargós gondolatvilágában egy fővárosi tanító már csaknem annyit kezdett számítani, mint egy kinevezett államtisztviselő
(1926 Krúdy Gyula)
5. (ritk)
a csavargóéhoz hasonló
elveszett a lábszártekercsem. A teletömött tarisznya tetején volt s valahol kiesett. Nagyon kellemetlen dolog volt, mert a külsőm e miatt egészen csavargóssá vált
(1936 Veres Péter)
Vö. CzF. ~, csavargósan; ÚMTsz.

Beállítások