csavaró mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → csavar.

II. mn 1A

1. ’az az 〈erő, mozdulat〉, amely vmely tárgyat, testet hossztengelye körül egy irányban elfordít’ ❖ az orsó csavarólag forogni megszünt (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [a mechanikai munkát továbbító tengelyt] az átviendő munka révén főként csavaró erők terhelik (1897 PallasLex. CD02) | Ez a két erőkülönbség elegendő arra, hogy az ingát elcsavarja. Ez a csavaró hatás akkor érvényesül, ha nem pontosan a nagyobb sűrűségű tömeg felett vagyunk, hanem oldalról közeledünk feléje, azaz ahol a nehézségi erő értéke növekedésben van (1970 Egyed László–M. Zemplén Jolán CD30) | kullancscsipesszel a fejénél megfogva, határozott csavaró mozdulattal ki kell rántani az állatot (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Ját) ’olyan 〈lökés a biliárdjátékban〉, amelytől a biliárdgolyó megpördülve más irányt vesz’ ❖ Durva posztónak az a hátránya is megvan, hogy a csavaró (massé) vagy falmenti (press) lökések után támadó kis mélyedések vagy éppen nem, vagy csak részben simulnak ismét el (1896 Adorján Gyula C0531, 19) | Masszé-lökés (franc. massé), magyarul csavaró, a billiárdjáték egyik nehéz fogása; merőlegesen tartott dákóval felülről intézik a lökést a tekére (1915 RévaiNagyLex. C5709, 478).

2. (rég v. nyj) ’〈annak kif-ére, hogy vmi vízzel v. izzadsággal v. könnyel teljesen el van borítva v. át van itatva〉’ ❖ a legsoványabb ember is csavaró vizzé izzadta ingét (1851 Vahot Imre C1522, 214) | Se’ eső nem esik, Sem föjhő nem lácczik, Mégis az én fejem Csupa csavaró víz!? (1882 Szeged népe C2482, 170) | [párnám] reggel csavaró egy viz a könnyeimtől (1898 Gyarmathy Zsigáné C1957, 125).

III. fn 1A (kissé rég)

’mosott ruha víztelenítésére szolgáló háztartási gép; centrifuga’ ❖ szaporán kefélni kezdi a szalvétákat, aztán forró szappannal mossa át s lám, […] a szalvéták halványabbak lettek s mikor Simonné kijön érdeklődni, már Angelov a csavaróba tette őket. – Jó lett, nagyságos asszony, rögtön odaadom – s leállítja a búgó csavarót (1931 Gelléri Andor Endre 9179008, 155) | elég csak elforgatni a csapot, és mindig van meleg víz. A mosógépet rögtön megszerette, a csavarót meg egyenesen áldja (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: citrom~, haj~.

ÖU: ész~, könny~, orr~, szó~, törvény~.

Vö. CzF. csavaróvíz; ÚMTsz.

csavaró melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévcsavar.
II. melléknév 1A
1.
az az 〈erő, mozdulat〉, amely vmely tárgyat, testet hossztengelye körül egy irányban elfordít
az orsó csavarólag forogni megszünt
(1856 Vasárnapi Újság)
[a mechanikai munkát továbbító tengelyt] az átviendő munka révén főként csavaró erők terhelik
(1897 PallasLex.)
Ez a két erőkülönbség elegendő arra, hogy az ingát elcsavarja. Ez a csavaró hatás akkor érvényesül, ha nem pontosan a nagyobb sűrűségű tömeg felett vagyunk, hanem oldalról közeledünk feléje, azaz ahol a nehézségi erő értéke növekedésben van
(1970 Egyed László–M. Zemplén Jolán)
kullancscsipesszel a fejénél megfogva, határozott csavaró mozdulattal ki kell rántani az állatot
(1999 Magyar Hírlap)
1a. (Ját)
olyan 〈lökés a biliárdjátékban〉, amelytől a biliárdgolyó megpördülve más irányt vesz
Durva posztónak az a hátránya is megvan, hogy a csavaró (massé) vagy falmenti (press) lökések után támadó kis mélyedések vagy éppen nem, vagy csak részben simulnak ismét el
(1896 Adorján Gyula)
Masszé-lökés (franc.francia massé), magyarul csavaró, a billiárdjáték egyik nehéz fogása; merőlegesen tartott dákóval felülről intézik a lökést a tekére
(1915 RévaiNagyLex.)
2. (rég v. nyj)
〈annak kif-ére, hogy vmi vízzel v. izzadsággal v. könnyel teljesen el van borítva v. át van itatva〉
a legsoványabb ember is csavaró vizzé izzadta ingét
(1851 Vahot Imre)
Se’ eső nem esik, Sem föjhő nem lácczik, Mégis az én fejem Csupa csavaró víz!?
(1882 Szeged népe)
[párnám] reggel csavaró egy viz a könnyeimtől
(1898 Gyarmathy Zsigáné)
III. főnév 1A (kissé rég)
mosott ruha víztelenítésére szolgáló háztartási gép; centrifuga
szaporán kefélni kezdi a szalvétákat, aztán forró szappannal mossa át s lám, […] a szalvéták halványabbak lettek s mikor Simonné kijön érdeklődni, már Angelov a csavaróba tette őket. – Jó lett, nagyságos asszony, rögtön odaadom – s leállítja a búgó csavarót
(1931 Gelléri Andor Endre)
elég csak elforgatni a csapot, és mindig van meleg víz. A mosógépet rögtön megszerette, a csavarót meg egyenesen áldja
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: észcsavaró, könnycsavaró, orrcsavaró, szócsavaró, törvénycsavaró
Vö. CzF. csavaróvíz; ÚMTsz.

Beállítások