csavarodik tn ige 12a

1. ’tengelye körül elmozdul, fordul vmerre vmi’ ❖ Az igen heves fájdalomnál […] a test görcsösen ide s tova csavarodik (1861 Mátray Gábor 8300003, 82) | viharban csavarodó fák (1934 Reichard Piroska CD10) | A három lábán álló ló törzse erősen csavarodik (1956 Bencze László 2005029, 148).

2. (kissé rég, átv is) ’〈élőlény, jármű〉 egyenes irányától eltér, fordul, kanyarodik (vmerre)’ ❖ ? Kanyarodni [=] tsavarodni, hajlani, fordúlni (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 45) | [a zsidó] hirtelen balra csavarodott (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1888, 201) | a két első ló már a háznak csavarodik (1859 Vas Gereben C4362, 9) | Bocsánat, nyájas olvasó, hogy e komolyan kezdett cikkben úgyszólván akaratlanul a humor terére csavarodom… (1887 Mikszáth Kálmán CD04) | Egyik fele jobbra kanyarodott a csapatnak s megszállotta hirtelen a Népkertet […]. A másik csapat balra csavarodott és diadalrohanással megindult egy befelé tartó villamoskocsi után (1931 Oláh Gábor 9487062, 47).

2a. (rég) ’〈út, folyó stb.〉 irányát változtatja, kanyarodik’ ❖ [a csatorna] Bétsnél kezddik, ’s folyamatját veſzi a’ Pozsonyi út’ mentébenn, hanem túl Simeringenn, Laxenburg felé tsavarodik (1799 Magyar Hírmondó 7444179, 839) | a merre vasut csavarodik (1857 Vas Gereben C4378, 157) | hosszu, többszörösen csavarodó végbél (1896 PallasLex. CD02) | összevissza csavarodó vonalak (1910 Tóth Árpád CD10) | Hegyre csavarodó parki utakon mentek (1984 Dobos László 2036003, 304).

3. ’csiga alakúra tekeredik, és így vmivé válik, ill. vminek csiga alakja van’ ❖ [a kertbe] fákat és bokrokat csigatekervény sorjába ültetnek, mely először befelé csavarodik, azután a górt [= kerti házikót, filagóriát] elérve, onnan megint kifelé csavarog vissza (1862–1863 Jókai Mór CD18) | A báró göndör fürtjei csavarodtak, mint a dugóhúzók (1927 Krúdy Gyula C2840, 307) | embrióvá csavarodva (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 52) | spirálba csavarodó rézforgács (1951 Örkény István 9500001, 135) | A szobába vezető ajtó szemöldökfáján két vaskampó csavarodott: a hinta lógott itt valamikor (1956 Illés Endre 2005061, 649) | A gyilkos- és a valódi fürkészek családjába tartozó fajok nőstényeinek petefészkében több esetben kimutattak egy speciális vírust is, amelyet dupla szálból csavarodó DNS állomány jellemez (1995 Természet Világa CD50).

3a. (átv is) ’〈füst, pára, ill. madár〉 köröket formálva spirálisan száll’ ❖ [a pára] fölfelé csavarodék a fűtetlen szobában s elenyészett a gerendák között (1882–1883 Mikszáth Kálmán CD04) | [a héják] repülés közben, magasba csavarodva, lassan lebegve udvarolgatnak (1899 Chernel István CD34) | Marika a ruháját igazgatta, mélyebbet szítt a cigarettáján s a füstkígyók élénkebben, fürgébben csavarodtak, kígyóztak a tetőnyílás felé (1910 Kortsák Jenő CD10) | A fejlett régiók egy felfelé csavarodó ok-okozati spirál mentén egyre magasabbra emelkednek (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. (tárgyragos határozóval is)(szorosan) tekeredik, fonódik vmire, vkire v. vmi köré vmi’ ❖ [mintha a] kötél még egyet csavarodnék rajta, oly keserves kínakat érzett (1857 Vas Gereben C4378, 445) | Ha pedig kegyelmed a physices professor, mondja meg nekem, miért csavarodik a paszuly a karó körül balra, a komló pedig jobbra? (1872 Jókai Mór CD18) | csavarodott a hurok a nyakamra (1891 Malonyay Dezső C3021, 78) | két fagerendát buktattak ki a tető cserepei közül és hengeren csavarodó kötelen keskeny pallót bocsátottak le róluk (1941 Elek Artúr CD10) | A fákra folyondárok csavarodtak (1979 Domahidy András 1036001, 30).

4a. (átv is) ’〈takaróba, ruhafélébe stb.〉 begöngyöli, betekeri magát, beburkolódzik vki’ ❖ Krassusnak Arrisiriába lett siralmas le-vezettetése után önnön dühösségünkbe tsavarodtunk (1776 Bessenyei György¹ ford.–Lucanus C1103, 16) | sötét köpenybe csavarodott testű, titkolódzó csuklyában rejtett fejű kocsisa (1922 Szilágyi Géza CD10) | százszámra feküdtek az emberek a büdös sárban, pokrócokba csavarodva vagy hálózsákjaikba bújva (1971 Déry Tibor 9107017, 177).

5. ’〈vminek a szálaiból〉 vmivé sodródik vmi’ ❖ Egy félvékát [ti. kendert] ő is vetett, S a mit az áldott föld adott, Mind madzaggá csavarodott (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Ha még egyszer megteszi, a kontyánál fogva akasztom fel, és addig forgatom, míg kötéllé csavarodik a haja (1917 Déry Tibor CD10) | [a kábel] sokezer drótszálból csavarodik (1929 Ignotus CD10).

6. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely állapot v. tulajdonság, ill. vki v. vmi vmilyen állapotában v. tulajdonságában változóban, vmilyenné átalakulóban van〉’ ❖ Mezételenek, feketébe tsavarodott barnák (1783 Molnár János C0292, 510) | mindjárt korán tsavarodnak is szbe a’ tiszteletre méltó fejek (1815 Hazai és Külföldi Tudósítások C0204, 65) | Őszbe csavarodott a természet feje, Dérré vált a harmat, hull a fák levele (1854 Arany János C0656, [69]) | Télre csavarodván az idő (1879 Mátrai Betegh Béla¹ C3056, 214) | Ahogy csavarodnék már a legénysorba, Csak sehogy se akart kapni a dologra (1884 Vajda János C4656, 2) | Ott látott magában üldögélni egy öregurat, zöldbe csavarodó szőke parókában (1893 Jókai Mór CD18) | – Kik a legjobb katonák a hadseregben? – érdeklődött ingerülten az őszbe csavarodott hadastyán (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 714).

Ö: be~, el~, ki~, le~, meg~, össze~, rá~.

ÖU: át~, bele~, fel~, félre~, körül~, vissza~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csavar; ÉKsz.; ÚMTsz.

csavarodik tárgyatlan ige 12a
1.
tengelye körül elmozdul, fordul vmerre vmi
Az igen heves fájdalomnál […] a test görcsösen ide s tova csavarodik
(1861 Mátray Gábor)
viharban csavarodó fák
(1934 Reichard Piroska)
A három lábán álló ló törzse erősen csavarodik
(1956 Bencze László)
2. (kissé rég, átv is)
〈élőlény, jármű〉 egyenes irányától eltér, fordul, kanyarodik (vmerre)
?
Kanyarodni [=] tsavarodni, hajlani, fordúlni
(1784 Baróti Szabó Dávid)
[a zsidó] hirtelen balra csavarodott
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
a két első ló már a háznak csavarodik
(1859 Vas Gereben)
Bocsánat, nyájas olvasó, hogy e komolyan kezdett cikkben úgyszólván akaratlanul a humor terére csavarodom…
(1887 Mikszáth Kálmán)
Egyik fele jobbra kanyarodott a csapatnak s megszállotta hirtelen a Népkertet […]. A másik csapat balra csavarodott és diadalrohanással megindult egy befelé tartó villamoskocsi után
(1931 Oláh Gábor)
2a. (rég)
〈út, folyó stb.〉 irányát változtatja, kanyarodik
[a csatorna] Bétsnél kezddik, ’s folyamatját veſzi a’ Pozsonyi út’ mentébenn, hanem túl Simeringenn, Laxenburg felé tsavarodik
(1799 Magyar Hírmondó)
a merre vasut csavarodik
(1857 Vas Gereben)
hosszu, többszörösen csavarodó végbél
(1896 PallasLex.)
összevissza csavarodó vonalak
(1910 Tóth Árpád)
Hegyre csavarodó parki utakon mentek
(1984 Dobos László)
3.
csiga alakúra tekeredik, és így vmivé válik, ill. vminek csiga alakja van
[a kertbe] fákat és bokrokat csigatekervény sorjába ültetnek, mely először befelé csavarodik, azután a górt [= kerti házikót, filagóriát] elérve, onnan megint kifelé csavarog vissza
(1862–1863 Jókai Mór)
A báró göndör fürtjei csavarodtak, mint a dugóhúzók
(1927 Krúdy Gyula)
embrióvá csavarodva
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
spirálba csavarodó rézforgács
(1951 Örkény István)
A szobába vezető ajtó szemöldökfáján két vaskampó csavarodott: a hinta lógott itt valamikor
(1956 Illés Endre)
A gyilkos- és a valódi fürkészek családjába tartozó fajok nőstényeinek petefészkében több esetben kimutattak egy speciális vírust is, amelyet dupla szálból csavarodó DNSdezoxiribonukleinsav állomány jellemez
(1995 Természet Világa)
3a. (átv is)
〈füst, pára, ill. madár〉 köröket formálva spirálisan száll
[a pára] fölfelé csavarodék a fűtetlen szobában s elenyészett a gerendák között
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
[a héják] repülés közben, magasba csavarodva, lassan lebegve udvarolgatnak
(1899 Chernel István)
Marika a ruháját igazgatta, mélyebbet szítt a cigarettáján s a füstkígyók élénkebben, fürgébben csavarodtak, kígyóztak a tetőnyílás felé
(1910 Kortsák Jenő)
A fejlett régiók egy felfelé csavarodó ok-okozati spirál mentén egyre magasabbra emelkednek
(1998 Magyar Hírlap)
4. (tárgyragos határozóval is)
(szorosan) tekeredik, fonódik vmire, vkire v. vmi köré vmi
[mintha a] kötél még egyet csavarodnék rajta, oly keserves kínakat érzett
(1857 Vas Gereben)
Ha pedig kegyelmed a physices professor, mondja meg nekem, miért csavarodik a paszuly a karó körül balra, a komló pedig jobbra?
(1872 Jókai Mór)
csavarodott a hurok a nyakamra
(1891 Malonyay Dezső)
két fagerendát buktattak ki a tető cserepei közül és hengeren csavarodó kötelen keskeny pallót bocsátottak le róluk
(1941 Elek Artúr)
A fákra folyondárok csavarodtak
(1979 Domahidy András)
4a. (átv is)
〈takaróba, ruhafélébe stb.〉 begöngyöli, betekeri magát, beburkolódzik vki
Krassusnak Arrisiriába lett siralmas le-vezettetése után önnön dühösségünkbe tsavarodtunk
(1776 Bessenyei György¹ ford.Lucanus)
sötét köpenybe csavarodott testű, titkolódzó csuklyában rejtett fejű kocsisa
(1922 Szilágyi Géza)
százszámra feküdtek az emberek a büdös sárban, pokrócokba csavarodva vagy hálózsákjaikba bújva
(1971 Déry Tibor)
5.
〈vminek a szálaiból〉 vmivé sodródik vmi
Egy félvékát [ti. kendert] ő is vetett, S a mit az áldott föld adott, Mind madzaggá csavarodott
(1856 Vasárnapi Újság)
Ha még egyszer megteszi, a kontyánál fogva akasztom fel, és addig forgatom, míg kötéllé csavarodik a haja
(1917 Déry Tibor)
[a kábel] sokezer drótszálból csavarodik
(1929 Ignotus)
6. (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely állapot v. tulajdonság, ill. vki v. vmi vmilyen állapotában v. tulajdonságában változóban, vmilyenné átalakulóban van〉
Mezételenek, feketébe tsavarodott barnák
(1783 Molnár János)
mindjárt korán tsavarodnak is szbe a’ tiszteletre méltó fejek
(1815 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Őszbe csavarodott a természet feje, Dérré vált a harmat, hull a fák levele
(1854 Arany János)
Télre csavarodván az idő
(1879 Mátrai Betegh Béla¹)
Ahogy csavarodnék már a legénysorba, Csak sehogy se akart kapni a dologra
(1884 Vajda János)
Ott látott magában üldögélni egy öregurat, zöldbe csavarodó szőke parókában
(1893 Jókai Mór)
– Kik a legjobb katonák a hadseregben? – érdeklődött ingerülten az őszbe csavarodott hadastyán
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
ÖU: átcsavarodik, belecsavarodik, felcsavarodik, félrecsavarodik, körülcsavarodik, visszacsavarodik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csavar; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások