csehszlovák mn és fn 3A1 (Tört)

I. mn

1. ’az egykori Csehszlovákia területén élt, zömében cseh v. szlovák anyanyelvű 〈népesség〉’ ❖ Napról-napra találnak közléseket, amely nemcsak cseh-szlovákiáról, nemcsak cseh-slovák kormányról, cseh-slovák politikáról stb., hanem egyenesen cseh-slovák népről cseh-slovák kulturáról, nyelvről és müvészetről beszélnek (1920 Fejérmegyei Napló 2106001, 3) | az egységes csehszlovák nemzet koncepcióját (1967 Turczel Lajos 9734001, 35) | a csehszlovák lakossághoz intézett szovjet felhívás (1988 Tények könyve CD37) | A cseh kormány legkésőbb az év végéig lehetővé teszi a kettős állampolgárságot azoknak a volt csehszlovák lakosoknak, akiket kedvezőtlenül érintett a közös szövetségi állam kettéválása (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’e népességből való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, e népességhez tartozó 〈személy〉’ ❖ Százötven [Oroszországból Prágába tartó] cseh-szlovák menekült várja Vyx alezredes és a magyar kormány rendelkezését, hogy megszakitott utjukat tovább folytathassák (1919 Világ 2115001, 3) | a Johnny spielt auf c. jazzopera szerzője [ti. Ernst Krenek] is csehszlovák származású (1933 TolnaiÚjLex. C5737, 174) | magyar fiúk rosszul sikerült vizsgáktól szorongatva diktálták az egyetemi kvesztornak, hogy csehszlovák nemzetiségűek (1936 Szalatnai Rezső CD10) | a szóban forgó beruházásokat ellenző csehszlovák, illetve magyar környezetvédők (1991 Ara-Kovács Attila 2003025, 8).

2. ’〈E népességgel v. az egykori Csehszlovákiával kapcs.〉’

2a. ’e népesség által v. az egykori Csehszlovákiában létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott’ ❖ némely csehszlovák lapban megindult elfogult sajtókampány (1933 Zsidó Újság 2141001, 7) | csehszlovák [gépkocsi]márkák (Škoda, Tatra) szervizállomásaival (1980 Szombathy Viktor 1149002, 22) | a csehszlovák gazdaság (1991 Gyurovszky S. László 2003024, 5) | [a Bohémia Fesztivál a] csehszlovák kultúra mind teljesebb bemutatására törekedett (1998 Magyar Hírlap CD09) | Az ország legnagyobb tiltakozó mozgalmát váltotta ki Bős–Nagymaros, a magyar–csehszlovák vízi erőmű terve, majd építése (2000 Lengyel László CD17).

2b. ’e népességre v. tagjaira jellemző, náluk v. az egykori Csehszlovákiában szokásos’ ❖ a fiúk bár magyar nyelvű, de csehszlovák szellemű iskolákban tanultak, ahol nem tanítottak magyar történelmet, irodalomból is csak azt, amit a kormányuk megengedett (1940 Schöpflin Aladár CD10) | a volt Felvidéken a túlzó magyar, majd a túlzó csehszlovák nacionalizmus szellemét gyakran ugyanazok az emberek képviselték az uralommal változóan (1980 Hiller István² CD52).

2c. ’e népességgel megeső v. általa megvalósuló, ill. az egykori Csehszlovákiában történő, zajló’ ❖ [Tajovsky Jozef Gregor] a háború alatt orosz fogságba esett és tevékeny részt vett a csehszlovák mozgalmakban (1927 RévaiNagyLex. C5716, 822) | Štefánik, a külföldi csehszlovák ellenállás vezérkarának szlovák tagja (1991 Tények könyve CD37) | 1938 közepére a csehszlovák válság oly mértékben kiéleződött, hogy egy német–csehszlovák háborús konfliktussal komolyan lehetett számolni (2000 Sallai Gergely CD58) | az 1968-as csehszlovák forradalom (2000 Berky Tamás CD58).

3. (jellemzően) e népesség által lakott, az egykori Csehszlovákiához tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő’ ❖ Brünn (csehül: Brno), a cseh-szlovák Morva székvárosa (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 292) | 1905-ben születtem [ti. Balázs János]. Nem Salgótarjánban, Alsókubinban. Ez mostan csehszlovák térség (1973 Magyar naiv művészek 1111003, 147) | A magyar kormány csapatösszevonásokat rendelt el [1938 végén] a csehszlovák–magyar határon (1976 Dobos László 1034003, 215) | a német nyelvű Ausztria csatolása, és az ugyancsak német lakosságú csehszlovák területek megszerzése mind olyan lépés volt, amellyel a legtöbb német egyetértett (1993 Ormos Mária CD17).

4. (tulajdonnév részeként is) ’e népesség által szervezett, az egykori Csehszlovákia területén működő 〈állam〉’ ❖ a cseh-szlovák állam készen van, hogy szükség esetén önálló jegybankot állítson föl (1918 Budapesti Hírlap dec. 6. C4706, 5) | [1939-ben] Szlovákia függetlenségi deklarációja folytán a csehszlovák állam alkotó részeire bomlott fel (1944 Bethlen István 9055003, 100) | [Csehszlovákiában] 1960-ban új alkotmányt fogadott el a nemzetgyűlés, megváltozott az állam neve is: Csehszlovák Szocialista Köztársaság lett (1980 Szombathy Viktor 1149001, 20) | az egykori csehszlovák föderáció 1993. január elsejei felbomlása óta (1998 Magyar Hírlap CD09).

4a. (tulajdonnév részeként is) ’ezen állam által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő 〈személy, intézmény stb.〉’ ❖ Pozsonyból érkezett hirek szerint a cseh-szlovák miniszteriumok kivonulnak Pozsonyból (1919 Világ 2115001, 1) | csehszlovák nagykövetnek (1982 Berend T. Iván 9049005, 348) | a Csehszlovák Televízió Prix Danube elnevezésű, Pozsonyban rendezett gyermek- és ifjúsági tévéfilm-fesztiválján (1987 Lévai Béla 1094001, 20) | [1989-ben Prágában] egy hatalmas térnyi ember kezdte el énekelni a Kde domov mujt, a Hol az én hazám kezdetű csehszlovák himnuszt (1999 Magyar Hírlap CD09).

5. (ritk) ’e népességre, ill. az egykori Csehszlovákiára vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó’ ❖ [1918 végén] a tót vezéreknek tekintélyes része szembefordult a cseh-szlovák ideával, s Budapestre menekült (1920 Zádor Jenő CD10) | Nemcsak a cseh-szlovák kérdés van napirenden. Napirenden van a román kérdés is (1923 Károlyi Mihály 9311004, 424) | 1958. szeptember 14-én a Petőfi Színházban Csehszlovák kultúrest (1959 Soproni Szemle CD52).

II. fn

(tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’az egykori Csehszlovákia területén élt, zömében cseh v. szlovák anyanyelvű népesség’ ❖ az osztrák-németség volt az egyetlen néptörzs, amely […] megalakitotta nemzeti tanácsát, amig a cseh-szlovákok és a délszlávok tárgyalni is vonakodtak (1923 Károlyi Mihály 9311004, 421) | Hogyan lettek a tótokból csehszlovákok, milyen rokonérzés fűzi a derék népet a magyarsághoz (1940 Pintér Jenő CD44) | A két korábbi nyíregyházi [labdarúgó-]mérkőzésen, a csehszlovákok, illetve az ukránok elleni találkozón magyar győzelem született (1998 Magyar Hírlap CD09).

a. ’e népességhez tartozó személy’ ❖ mintegy 30 fő (csehszlovákok, lengyelek, kelet-németek) […] lemondták részvételüket [a soproni Nyári Egyetemen] a csehszlovák határzár miatt (1974 Hiller István² CD52) | Korábban egy lengyellel vagy egy csehszlovákkal könnyebben szót értett az ember, mint egy franciával (1999 Magyar Hírlap CD09).

Sz: csehszlovákiai.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

csehszlovák melléknév és főnév 3A1 (Tört)
I. melléknév
1.
az egykori Csehszlovákia területén élt, zömében cseh v. szlovák anyanyelvű 〈népesség〉
Napról-napra találnak közléseket, amely nemcsak cseh-szlovákiáról, nemcsak cseh-slovák kormányról, cseh-slovák politikáról stb.s a többi, hanem egyenesen cseh-slovák népről cseh-slovák kulturáról, nyelvről és müvészetről beszélnek
(1920 Fejérmegyei Napló)
az egységes csehszlovák nemzet koncepcióját
(1967 Turczel Lajos)
a csehszlovák lakossághoz intézett szovjet felhívás
(1988 Tények könyve)
A cseh kormány legkésőbb az év végéig lehetővé teszi a kettős állampolgárságot azoknak a volt csehszlovák lakosoknak, akiket kedvezőtlenül érintett a közös szövetségi állam kettéválása
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
e népességből való 〈eredet, származás〉, ill. ilyen származású, e népességhez tartozó 〈személy〉
Százötven [Oroszországból Prágába tartó] cseh-szlovák menekült várja Vyx alezredes és a magyar kormány rendelkezését, hogy megszakitott utjukat tovább folytathassák
(1919 Világ)
a Johnny spielt auf c.című jazzopera szerzője [ti. Ernst Krenek] is csehszlovák származású
(1933 TolnaiÚjLex.)
magyar fiúk rosszul sikerült vizsgáktól szorongatva diktálták az egyetemi kvesztornak, hogy csehszlovák nemzetiségűek
(1936 Szalatnai Rezső)
a szóban forgó beruházásokat ellenző csehszlovák, illetve magyar környezetvédők
(1991 Ara-Kovács Attila)
2.
〈E népességgel v. az egykori Csehszlovákiával kapcs.〉
2a.
e népesség által v. az egykori Csehszlovákiában létrehozott, készített, ill. művelt, folytatott
némely csehszlovák lapban megindult elfogult sajtókampány
(1933 Zsidó Újság)
csehszlovák [gépkocsi]márkák (Škoda, Tatra) szervizállomásaival
(1980 Szombathy Viktor)
a csehszlovák gazdaság
(1991 Gyurovszky S. László)
[a Bohémia Fesztivál a] csehszlovák kultúra mind teljesebb bemutatására törekedett
(1998 Magyar Hírlap)
Az ország legnagyobb tiltakozó mozgalmát váltotta ki Bős–Nagymaros, a magyar–csehszlovák vízi erőmű terve, majd építése
(2000 Lengyel László)
2b.
e népességre v. tagjaira jellemző, náluk v. az egykori Csehszlovákiában szokásos
a fiúk bár magyar nyelvű, de csehszlovák szellemű iskolákban tanultak, ahol nem tanítottak magyar történelmet, irodalomból is csak azt, amit a kormányuk megengedett
(1940 Schöpflin Aladár)
a volt Felvidéken a túlzó magyar, majd a túlzó csehszlovák nacionalizmus szellemét gyakran ugyanazok az emberek képviselték az uralommal változóan
(1980 Hiller István²)
2c.
e népességgel megeső v. általa megvalósuló, ill. az egykori Csehszlovákiában történő, zajló
[Tajovsky Jozef Gregor] a háború alatt orosz fogságba esett és tevékeny részt vett a csehszlovák mozgalmakban
(1927 RévaiNagyLex.)
Štefánik, a külföldi csehszlovák ellenállás vezérkarának szlovák tagja
(1991 Tények könyve)
1938 közepére a csehszlovák válság oly mértékben kiéleződött, hogy egy német–csehszlovák háborús konfliktussal komolyan lehetett számolni
(2000 Sallai Gergely)
az 1968-as csehszlovák forradalom
(2000 Berky Tamás)
3.
(jellemzően) e népesség által lakott, az egykori Csehszlovákiához tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő
Brünn (csehül: Brno), a cseh-szlovák Morva székvárosa
(1926 TolnaiÚjLex.)
1905-ben születtem [ti. Balázs János]. Nem Salgótarjánban, Alsókubinban. Ez mostan csehszlovák térség
(1973 Magyar naiv művészek)
A magyar kormány csapatösszevonásokat rendelt el [1938 végén] a csehszlovák–magyar határon
(1976 Dobos László)
a német nyelvű Ausztria csatolása, és az ugyancsak német lakosságú csehszlovák területek megszerzése mind olyan lépés volt, amellyel a legtöbb német egyetértett
(1993 Ormos Mária)
4. (tulajdonnév részeként is)
e népesség által szervezett, az egykori Csehszlovákia területén működő 〈állam〉
a cseh-szlovák állam készen van, hogy szükség esetén önálló jegybankot állítson föl
(1918 Budapesti Hírlap dec. 6.)
[1939-ben] Szlovákia függetlenségi deklarációja folytán a csehszlovák állam alkotó részeire bomlott fel
(1944 Bethlen István)
[Csehszlovákiában] 1960-ban új alkotmányt fogadott el a nemzetgyűlés, megváltozott az állam neve is: Csehszlovák Szocialista Köztársaság lett
(1980 Szombathy Viktor)
az egykori csehszlovák föderáció 1993. január elsejei felbomlása óta
(1998 Magyar Hírlap)
4a. (tulajdonnév részeként is)
ezen állam által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő 〈személy, intézmény stb.〉
Pozsonyból érkezett hirek szerint a cseh-szlovák miniszteriumok kivonulnak Pozsonyból
(1919 Világ)
csehszlovák nagykövetnek
(1982 Berend T. Iván)
a Csehszlovák Televízió Prix Danube elnevezésű, Pozsonyban rendezett gyermek- és ifjúsági tévéfilm-fesztiválján
(1987 Lévai Béla)
[1989-ben Prágában] egy hatalmas térnyi ember kezdte el énekelni a Kde domov mujt, a Hol az én hazám kezdetű csehszlovák himnuszt
(1999 Magyar Hírlap)
5. (ritk)
e népességre, ill. az egykori Csehszlovákiára vonatk., azt érintő, azzal foglalkozó
[1918 végén] a tót vezéreknek tekintélyes része szembefordult a cseh-szlovák ideával, s Budapestre menekült
(1920 Zádor Jenő)
Nemcsak a cseh-szlovák kérdés van napirenden. Napirenden van a román kérdés is
(1923 Károlyi Mihály)
1958. szeptember 14-én a Petőfi Színházban Csehszlovák kultúrest
(1959 Soproni Szemle)
II. főnév
(tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
az egykori Csehszlovákia területén élt, zömében cseh v. szlovák anyanyelvű népesség
az osztrák-németség volt az egyetlen néptörzs, amely […] megalakitotta nemzeti tanácsát, amig a cseh-szlovákok és a délszlávok tárgyalni is vonakodtak
(1923 Károlyi Mihály)
Hogyan lettek a tótokból csehszlovákok, milyen rokonérzés fűzi a derék népet a magyarsághoz
(1940 Pintér Jenő)
A két korábbi nyíregyházi [labdarúgó-]mérkőzésen, a csehszlovákok, illetve az ukránok elleni találkozón magyar győzelem született
(1998 Magyar Hírlap)
a.
e népességhez tartozó személy
mintegy 30 fő (csehszlovákok, lengyelek, kelet-németek) […] lemondták részvételüket [a soproni Nyári Egyetemen] a csehszlovák határzár miatt
(1974 Hiller István²)
Korábban egy lengyellel vagy egy csehszlovákkal könnyebben szót értett az ember, mint egy franciával
(1999 Magyar Hírlap)
Sz: csehszlovákiai
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások