csekélyke mn 6B

1. (/gúny is) ’nagyon kicsi, egyáltalán nem számottevő 〈szám, mérték〉, ill. ilyen mennyiségű, méretű, mértékű, értékű 〈dolog〉’ ❖ elfelejtem […] csekélyke hibádat (1824 Náray Antal C3302, 222) | Nagyobb uradalmat hasztalan keresünk e különben is csekélyke területen (1890 Csánki Dezső CD33) | [Vachott Sándor] neje csekélyke jövedelme mellett tollával kereste kenyerét (1902 Eötvös József összes munkái C1597, 458) | [a színész] városvégi lebujokban húzódott meg csekélyke bora mellett (1923 Krúdy Gyula CD10) | akár csekélyke mértékben is (1993 Országgyűlési Napló CD62) | az információs önrendelkezési jog végül nemcsak a III/III-as csekélyke fennmaradt iratanyagára (a Belügyminisztériumban őrzött mintegy 1700 folyóméternyi iratra) vonatkozik (1996 Magyar Hírlap CD09) | Eltekintve a magyarországi résztvevők csekélyke számától, Cannes-ban érzékelhető jelei mutatkoztak annak, hogy Kelet- és Közép-Európa fejlesztői is szeretnének kapni legalább egy kisebb szeletet a multimédia nagy tortájából (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’egészen jelentéktelen, lényegtelen, figyelmen kívül hagyható 〈dolog〉’ ❖ Ilyen pillanatok fölidézéséhez nem kivántatik egyéb csekélyke alkalmi oknál (1881 Vajkay Károly C4673, 10) | Az a látszólag csekélyke változtatás, melyet a görögök [ti. az ókori görög szobrászok] a lábak elhelyezése terén végrehajtottak, olyan új lehetőségek sorát nyitotta meg, hogy nincs hozzá fogható jelentőségű még egy (1918 Fülep Lajos CD10) | [egyetlen legyintéssel intézte el,] mint valami semmiséget, afféle csekélyke, szóra sem érdemes ügyet (1975 Kertész Imre² CD41).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

csekélyke melléknév 6B
1. (/gúny is)
nagyon kicsi, egyáltalán nem számottevő 〈szám, mérték〉, ill. ilyen mennyiségű, méretű, mértékű, értékű 〈dolog〉
elfelejtem […] csekélyke hibádat
(1824 Náray Antal)
Nagyobb uradalmat hasztalan keresünk e különben is csekélyke területen
(1890 Csánki Dezső)
[Vachott Sándor] neje csekélyke jövedelme mellett tollával kereste kenyerét
(1902 Eötvös József összes munkái)
[a színész] városvégi lebujokban húzódott meg csekélyke bora mellett
(1923 Krúdy Gyula)
akár csekélyke mértékben is
(1993 Országgyűlési Napló)
az információs önrendelkezési jog végül nemcsak a III/III-as csekélyke fennmaradt iratanyagára (a Belügyminisztériumban őrzött mintegy 1700 folyóméternyi iratra) vonatkozik
(1996 Magyar Hírlap)
Eltekintve a magyarországi résztvevők csekélyke számától, Cannes-ban érzékelhető jelei mutatkoztak annak, hogy Kelet- és Közép-Európa fejlesztői is szeretnének kapni legalább egy kisebb szeletet a multimédia nagy tortájából
(1998 Magyar Hírlap)
2.
egészen jelentéktelen, lényegtelen, figyelmen kívül hagyható 〈dolog〉
Ilyen pillanatok fölidézéséhez nem kivántatik egyéb csekélyke alkalmi oknál
(1881 Vajkay Károly)
Az a látszólag csekélyke változtatás, melyet a görögök [ti. az ókori görög szobrászok] a lábak elhelyezése terén végrehajtottak, olyan új lehetőségek sorát nyitotta meg, hogy nincs hozzá fogható jelentőségű még egy
(1918 Fülep Lajos)
[egyetlen legyintéssel intézte el,] mint valami semmiséget, afféle csekélyke, szóra sem érdemes ügyet
(1975 Kertész Imre²)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások