csekélység fn 3B8

1. (birt szjellel) ’Vkinek v. vminek a csekély volta.’

1a. (vál) ’vkinek v. vminek a kicsiny méretű, mértékű v. értékű volta’ ❖ értelmeknek tsekélységétől meg-gátoltatván, fel-nem érik ’s nem értik (1784 Dézsi József ford.–Barthaloti C1415, 261) | némellyek kivánták világosan kitétetni, hogy a legelő kiterjedésének csekélysége az elkülönözést semmikép se gátolhassa (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | népetlen vidékeken a forgalom csekélysége (1848 Széchenyi István CD1501) | A sztrájk oka a munkabér csekélysége volt (1963 Kölkedi István CD52).

1b. (rég) ’vkinek v. vminek az alkalmatlan, nem kielégítő volta’ ❖ Olvasd meg az Embernek próbáját, […] fogadom, nem fogod benne a magyar nyelvnek sem szűk voltát, sem sundaságit, sem csekélységét észrevenni (1778 Bessenyei György¹ C1084, 14) | nem sokára egészen felvilágosodik előtte belső érdeme könnyü léte, élet-philosophiája csekélysége (1830 Széchenyi István CD1501) | az én személyem csekélysége teszi érthetővé […] a sok, igen sok mellőzést (1895 Tóth Béla¹ C4257, XVI).

2. (/gúny is) ’〈szerénykedő kifejezésként túlzó használatban is:〉 jelentéktelen, lényegtelen, figyelmen kívül hagyható dolog’ ❖ nagy veszedelembe ejtheti embert, az oktalan orvoslás még az olly eſetekben is, mellyek tſak tſekélyſégnek látzanak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 184) | Ismételten felkérem nagyméltóságodat, fogadja ezen csekélységet, mint szívemből eredő emléket (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | Olyan csekélységre sem néztek, hogy valaki fizikailag alkalmatlan, esetleg súlyos beteg, vagy már régen túlhaladta a katonai korhatárt (1945 Darvas József 9101014, 78) | Csekélység. Kéthavi házbér. Majd postán tessék elküldeni (1970 Örkény István 9500038, 401).

2a. (egysz 1. sz-ű birt szjellel) ’〈az egysz 1. sz-ű szem nm helyett, szerénykedve v. öngúnnyal〉’ ❖ annál nagyob’ ſzerentſém, ha tſekélyſégem az aſſzonynak kedves lehet (1777 Bessenyei György¹ 7044002, 96) | e’ haza választottainak illy díszes sorában ülni, habár legparányibb hatáskörrel is, az én csekélységemre nézve olly nagy dicsőség, mellynek határán túl vágyaim csapongani soha nem fognak (1843 Pesti Hírlap CD61) | Bucherrel még többször találkoztam, meg is hívott és úgy látszik szívesen elbeszélgetett csekélységemmel (1929 Marczali Henrik CD10) | néhány kérdésen tűnődök el magamban. Az egyik az, hogy [a képviselő] csekélységemet miért említette így, megtisztelő hangsúllyal (1991 Országgyűlési Napló CD62).

3. (rég) ’hiba, fogyatkozás, tökéletlenség, gyarlóság (mint vkinek v. vminek a tulajdonsága)’ ❖ azt állitom, hogy nagy tſekélyſég […] jó s’ tiſzteletre érdemes haſznú tudományokat nem kereſni: vagy azokat Irigyſégbül gúnyolni, kik tanúlnak, s’ más dolgokban is okoskodnak (1778 Bessenyei György¹ 7044041, 10) | azok az idomtalan deák versek is, […] a’ mellyeket a’ boldogtalan gusztusu Deák sereg valami felségesnek tart, de azomban most olvasni is szégyenleném tsekélységek miatt (1789 Pálóczi Horváth Ádám C2554, 353) | Ha a tréfák nem ily tiszteletes helyhez illők voltak, az időnek rövidsége, kiváltképpen pedig, a mit önként megösmerünk magunkba, a mi magunk tsekélysége miatt esett (1796 k. Nagy István³ 7467002, 291) | az értelem nélkül való, az értelmest kárhoztatja, kit csekélységgel vádol azért, hogy mint ő, bolondúl nem cselekszik (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 42).

Sz: csekélységecske, csekélységes, csekélységű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csekély; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csekélység főnév 3B8
1. (birt szjellel)
Vkinek v. vminek a csekély volta.
1a. (vál)
vkinek v. vminek a kicsiny méretű, mértékű v. értékű volta
értelmeknek tsekélységétől meg-gátoltatván, fel-nem érik ’s nem értik
(1784 Dézsi József ford.Barthaloti)
némellyek kivánták világosan kitétetni, hogy a legelő kiterjedésének csekélysége az elkülönözést semmikép se gátolhassa
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
népetlen vidékeken a forgalom csekélysége
(1848 Széchenyi István)
A sztrájk oka a munkabér csekélysége volt
(1963 Kölkedi István)
1b. (rég)
vkinek v. vminek az alkalmatlan, nem kielégítő volta
Olvasd meg az Embernek próbáját, […] fogadom, nem fogod benne a magyar nyelvnek sem szűk voltát, sem sundaságit, sem csekélységét észrevenni
(1778 Bessenyei György¹)
nem sokára egészen felvilágosodik előtte belső érdeme könnyü léte, élet-philosophiája csekélysége
(1830 Széchenyi István)
az én személyem csekélysége teszi érthetővé […] a sok, igen sok mellőzést
(1895 Tóth Béla¹)
2. (/gúny is)
〈szerénykedő kifejezésként túlzó használatban is:〉 jelentéktelen, lényegtelen, figyelmen kívül hagyható dolog
nagy veszedelembe ejtheti embert, az oktalan orvoslás még az olly eſetekben is, mellyek tſak tſekélyſégnek látzanak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Ismételten felkérem nagyméltóságodat, fogadja ezen csekélységet, mint szívemből eredő emléket
(1891 Mikszáth Kálmán)
Olyan csekélységre sem néztek, hogy valaki fizikailag alkalmatlan, esetleg súlyos beteg, vagy már régen túlhaladta a katonai korhatárt
(1945 Darvas József)
Csekélység. Kéthavi házbér. Majd postán tessék elküldeni
(1970 Örkény István)
2a. (egysz 1. sz-ű birt szjellel)
〈az egysz 1. sz-ű szem nm helyett, szerénykedve v. öngúnnyal〉
annál nagyob’ ſzerentſém, ha tſekélyſégem az aſſzonynak kedves lehet
(1777 Bessenyei György¹)
e’ haza választottainak illy díszes sorában ülni, habár legparányibb hatáskörrel is, az én csekélységemre nézve olly nagy dicsőség, mellynek határán túl vágyaim csapongani soha nem fognak
(1843 Pesti Hírlap)
Bucherrel még többször találkoztam, meg is hívott és úgy látszik szívesen elbeszélgetett csekélységemmel
(1929 Marczali Henrik)
néhány kérdésen tűnődök el magamban. Az egyik az, hogy [a képviselő] csekélységemet miért említette így, megtisztelő hangsúllyal
(1991 Országgyűlési Napló)
3. (rég)
hiba, fogyatkozás, tökéletlenség, gyarlóság (mint vkinek v. vminek a tulajdonsága)
azt állitom, hogy nagy tſekélyſég […] jó s’ tiſzteletre érdemes haſznú tudományokat nem kereſni: vagy azokat Irigyſégbül gúnyolni, kik tanúlnak, s’ más dolgokban is okoskodnak
(1778 Bessenyei György¹)
azok az idomtalan deák versek is, […] a’ mellyeket a’ boldogtalan gusztusu Deák sereg valami felségesnek tart, de azomban most olvasni is szégyenleném tsekélységek miatt
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Ha a tréfák nem ily tiszteletes helyhez illők voltak, az időnek rövidsége, kiváltképpen pedig, a mit önként megösmerünk magunkba, a mi magunk tsekélysége miatt esett
(1796 k. Nagy István³)
az értelem nélkül való, az értelmest kárhoztatja, kit csekélységgel vádol azért, hogy mint ő, bolondúl nem cselekszik
(1802–1804 Bessenyei György¹)
Sz: csekélységecske, csekélységes, csekélységű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csekély; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások