csempészet fn 3B

1. (Jog is) ’az a cselekedet, tevékenység v. bűncselekmény, amelynek során vki (rendszeresen) jogellenesen vámhatáron átjuttat vmit v. vkit, ill. ezt a tevékenységet hivatali beosztásánál fogva, értékesítéssel stb. szervezi; csempészés’ ❖ a’ spanyolok által csempészeten kapott angolhajót (1841 Pesti Hírlap CD61) | a vámjövedelem egyre csökken a sűrű csempészet miatt (1872–1874 Jókai Mór CD18) | Vay György csendbiztos azt írta Ónody Gézának: a zsidók az idegen hulla csempészetét a Tiszán bevallották (1931 Krúdy Gyula CD54) | a haiti katonaság és támogatói valójában profitáltak az embargóból, mivel jelentős részt vállaltak a csempészetből (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég, átv is) ’levélnek jogellenes úton, a postaszolgálat megkerülésével történő továbbítása’ ❖ igen természetes következése a’ levelekre aránytalanul rótt magas postabérnek, hogy a’ levelezők, a’ hol csak lehet, a’ postát elkerülik, kivált olly országban, hol a’ levelet csempészet nélkül bárkinek ’s bárhova vinni szabad (1842 Pesti Hírlap CD61) | Levelet csak postán szabad küldeni, a magányalkalom általi küldés csempészetnek tekintetik s büntetés alá jön (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Iskola előtt a lányka diktált […] a szerető szenvedély hangján, iskola után hozzád jött a fiú, akkor te diktáltál neki másik penzumot, […] édes nyilatkozatokkal tele. […] Az egész ármányos csempészet ott folyt a családtagok, a társalgónők szemei előtt, füleik hallatára (1860 Jókai Mór C2253, 60).

1b. (rég) ’csempészáru’ ❖ A nemzetőrség azonnal őrködésre szóllitatik, s örül a csempészetnek hitt szállitmány lefoglalhatásán (1848 Március Tizenötödike C3027, 951) | már el is adattak azon részei a csempészetnek, mellyek nem voltak tarthatók (1848 Csányi László¹ CD32).

2. (rég) ’sikkasztás, lopás’ ❖ az adószedő, mint rendetlen kezelő hivatalából azonnal elmozdítandó; s csempészet esetében az okozott károk megtérítésén felül még mint tolvaj is büntetendő (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A felséges nép majd ítél fölötted, Előtte vádollak, honáruló: Csempészetért az állami javakban, Rokonszenvért az arisztokratákkal, Vágyódásért a zsarnok úralomra (1863 Madách Imre 8284010, 619) | A bank összes igazgatósága mind köztiszteletben álló „úr”, gazdag ember; maga is egész vagyonával ez intézethez kötve; és azok annyira ellenőrizve vannak egymás által, hogy nem is követhetnének el csempészetet (1872–1874 Jókai Mór CD18).

Ö: ember~.

ÖU: dohány~, fegyver~, kábítószer-~, só~.

Sz: csempészeti.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

csempészet főnév 3B
1. (Jog is)
az a cselekedet, tevékenység v. bűncselekmény, amelynek során vki (rendszeresen) jogellenesen vámhatáron átjuttat vmit v. vkit, ill. ezt a tevékenységet hivatali beosztásánál fogva, értékesítéssel stb. szervezi; csempészés
a’ spanyolok által csempészeten kapott angolhajót
(1841 Pesti Hírlap)
a vámjövedelem egyre csökken a sűrű csempészet miatt
(1872–1874 Jókai Mór)
Vay György csendbiztos azt írta Ónody Gézának: a zsidók az idegen hulla csempészetét a Tiszán bevallották
(1931 Krúdy Gyula)
a haiti katonaság és támogatói valójában profitáltak az embargóból, mivel jelentős részt vállaltak a csempészetből
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (rég, átv is)
levélnek jogellenes úton, a postaszolgálat megkerülésével történő továbbítása
igen természetes következése a’ levelekre aránytalanul rótt magas postabérnek, hogy a’ levelezők, a’ hol csak lehet, a’ postát elkerülik, kivált olly országban, hol a’ levelet csempészet nélkül bárkinek ’s bárhova vinni szabad
(1842 Pesti Hírlap)
Levelet csak postán szabad küldeni, a magányalkalom általi küldés csempészetnek tekintetik s büntetés alá jön
(1856 Vasárnapi Újság)
Iskola előtt a lányka diktált […] a szerető szenvedély hangján, iskola után hozzád jött a fiú, akkor te diktáltál neki másik penzumot, […] édes nyilatkozatokkal tele. […] Az egész ármányos csempészet ott folyt a családtagok, a társalgónők szemei előtt, füleik hallatára
(1860 Jókai Mór)
1b. (rég)
A nemzetőrség azonnal őrködésre szóllitatik, s örül a csempészetnek hitt szállitmány lefoglalhatásán
(1848 Március Tizenötödike)
már el is adattak azon részei a csempészetnek, mellyek nem voltak tarthatók
(1848 Csányi László¹)
2. (rég)
sikkasztás, lopás
az adószedő, mint rendetlen kezelő hivatalából azonnal elmozdítandó; s csempészet esetében az okozott károk megtérítésén felül még mint tolvaj is büntetendő
(1848 Kossuth Hírlapja)
A felséges nép majd ítél fölötted, Előtte vádollak, honáruló: Csempészetért az állami javakban, Rokonszenvért az arisztokratákkal, Vágyódásért a zsarnok úralomra
(1863 Madách Imre)
A bank összes igazgatósága mind köztiszteletben álló „úr”, gazdag ember; maga is egész vagyonával ez intézethez kötve; és azok annyira ellenőrizve vannak egymás által, hogy nem is követhetnének el csempészetet
(1872–1874 Jókai Mór)
ÖU: dohánycsempészet, fegyvercsempészet, kábítószer-csempészet, sócsempészet
Sz: csempészeti
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások