csempészik l. csempész¹

csempész¹ ts ige 5b3csempészik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. ’észrevétlenül, titokban, orvul, ill. tilalom ellenére tesz v. juttat vkit, vmit vhova’ ❖ Az ál hyéna orkezekkel Meglopta hajnalálmomat, Mellém csempészve ön halottját, Elorzá élő fiamat! (1843 Garay János C1812, 258) | sikerült e levelkét mindenek figyelme nélkül imádottam kezébe csempésznem (1859 Matkovics Pál 8299003, 76) | óvatosan egy baltát csempésztem a kabátom alá (1913 Barta Lajos CD10) | [a lány] nem csupán egy kis színt, futó kalandot akar az életébe csempészni, hanem komolyan foglalkozik vele (1979 Hajnóczy Péter 9215001, 42).

2. (tárgy n. is) ’vámhatáron jogellenesen átjuttat vmit, ill. ezzel (rendszeresen) foglalkozik’ ❖ A’ belső ipart védeni kell […] vámok által, akár csempésznek, akár nem (1842 Pesti Hírlap CD61) | Azon ember, a ki dohányt, sót csempész, súlyosan megbüntettetik (1868 Deák Ferenc CD51) | selymeket csempészett Bécsből (1926 Kosztolányi Dezső CD10) | [az angol követség beosztottjának a] közvetítésével csempészték Nyugatra Nagy Imre államellenes, politikai írásait (1958 Népszava jún. 17. C1502, 3) | Az Egyesült Államok fegyvert csempészik a boszniai muzulmánoknak (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’a hatóságok elől rejtett, titkos út(vonal)on keresztül (országhatáron) átjuttat, átszöktet vkit’ ❖ pakisztáni szikheket csempésztek (1995 Magyar Hírlap CD09) | Embereket csempésznek kamionnal (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈új v. a többitől vmely tekintetben különböző elemet szövegbe, műalkotásba, gondolatmenetbe stb.〉 illesztve annak részévé tesz’ ❖ [az elv] az volt, hogy csak annyit fejezzünk ki ezen összehasonlításokban, a mennyit a kisérlet valóban bizonyit, és hogy ne csempésszünk beléjök olyan állításokat, melyek valótlanok, vagy legalább nagy mértékben kétesek (1890 Akadémiai Értesítő C0011, 639) | [Somerset Maugham] jó író, csak éppen, utolsó pillanatban, mindíg valamilyen égreszóló giccset csempész írásaiba (1942 Márai Sándor 9421001, 126) | Shakespeare-darabba csempészett táncbetéttől (1978 Berecz Dezső CD52) | [Kocsis István] e keretek közé egy olyan hipotézist csempész, amelynek Margithoz vajmi kevés köze van (1989 Szántó Judit 2046004, 10).

3a. (pejor) ’〈(új v. idegen) jelenséget〉 vhova juttatva meghonosít, elterjeszt’ ❖ Kár, hogy [a cigányok] kedvkereső hajlamuknál fogva, némi ferdeségeket csempésztek zenénkbe (1855 Vasárnapi Újság CD56) | a nép kezén forgó városi képes árjegyzékek sok idegen motivumot csempésznek a faluba (1907 Malonyay Dezső CD07) | [egy] informatikai csoport világszerte 22 ezer munkatárs segítségével igyekszik nagyobb hatékonyságot csempészni a vállalkozások, a kormányzati szervek működésébe (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég) ’〈szellemi alkotást〉 eltulajdonít, sajátjaként közöl’ ❖ Gyakran német lapokban találkozunk czikkeinkkel, hol nem a mi lapunk van idézve forrásúl, hanem azok valamellyike, kik a nevezett czikkeket tőlünk csempészték (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | régibb német s francia lapokból csempészett kivonatok (1858 e. Mészáros Lázár 8307002, 24).

Ö: át~, be~, bele~, ki~, vissza~.

Vö. CzF. csempész¹; ÉrtSz. csempész¹; TESz. csempészet; ÉKsz. csempész¹; ÚMTsz. csempész¹

csempészik lásd csempész¹
csempész¹ tárgyas ige 5b3
csempészik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1.
észrevétlenül, titokban, orvul, ill. tilalom ellenére tesz v. juttat vkit, vmit vhova
Az ál hyéna orkezekkel Meglopta hajnalálmomat, Mellém csempészve ön halottját, Elorzá élő fiamat!
(1843 Garay János)
sikerült e levelkét mindenek figyelme nélkül imádottam kezébe csempésznem
(1859 Matkovics Pál)
óvatosan egy baltát csempésztem a kabátom alá
(1913 Barta Lajos)
[a lány] nem csupán egy kis színt, futó kalandot akar az életébe csempészni, hanem komolyan foglalkozik vele
(1979 Hajnóczy Péter)
2. (tárgy n. is)
vámhatáron jogellenesen átjuttat vmit, ill. ezzel (rendszeresen) foglalkozik
A’ belső ipart védeni kell […] vámok által, akár csempésznek, akár nem
(1842 Pesti Hírlap)
Azon ember, a ki dohányt, sót csempész, súlyosan megbüntettetik
(1868 Deák Ferenc)
selymeket csempészett Bécsből
(1926 Kosztolányi Dezső)
[az angol követség beosztottjának a] közvetítésével csempészték Nyugatra Nagy Imre államellenes, politikai írásait
(1958 Népszava jún. 17.)
Az Egyesült Államok fegyvert csempészik a boszniai muzulmánoknak
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
a hatóságok elől rejtett, titkos út(vonal)on keresztül (országhatáron) átjuttat, átszöktet vkit
pakisztáni szikheket csempésztek
(1995 Magyar Hírlap)
Embereket csempésznek kamionnal
(1998 Magyar Hírlap)
3.
〈új v. a többitől vmely tekintetben különböző elemet szövegbe, műalkotásba, gondolatmenetbe stb.〉 illesztve annak részévé tesz
[az elv] az volt, hogy csak annyit fejezzünk ki ezen összehasonlításokban, a mennyit a kisérlet valóban bizonyit, és hogy ne csempésszünk beléjök olyan állításokat, melyek valótlanok, vagy legalább nagy mértékben kétesek
(1890 Akadémiai Értesítő)
[Somerset Maugham] jó író, csak éppen, utolsó pillanatban, mindíg valamilyen égreszóló giccset csempész írásaiba
(1942 Márai Sándor)
Shakespeare-darabba csempészett táncbetéttől
(1978 Berecz Dezső)
[Kocsis István] e keretek közé egy olyan hipotézist csempész, amelynek Margithoz vajmi kevés köze van
(1989 Szántó Judit)
3a. (pejor)
(új v. idegen) jelenséget〉 vhova juttatva meghonosít, elterjeszt
Kár, hogy [a cigányok] kedvkereső hajlamuknál fogva, némi ferdeségeket csempésztek zenénkbe
(1855 Vasárnapi Újság)
a nép kezén forgó városi képes árjegyzékek sok idegen motivumot csempésznek a faluba
(1907 Malonyay Dezső)
[egy] informatikai csoport világszerte 22 ezer munkatárs segítségével igyekszik nagyobb hatékonyságot csempészni a vállalkozások, a kormányzati szervek működésébe
(1995 Magyar Hírlap)
4. (rég)
〈szellemi alkotást〉 eltulajdonít, sajátjaként közöl
Gyakran német lapokban találkozunk czikkeinkkel, hol nem a mi lapunk van idézve forrásúl, hanem azok valamellyike, kik a nevezett czikkeket tőlünk csempészték
(1848 Kossuth Hírlapja)
régibb német s francia lapokból csempészett kivonatok
(1858 e. Mészáros Lázár)
Vö. CzF. csempész¹; ÉrtSz. csempész¹; TESz. csempészet; ÉKsz. csempész¹; ÚMTsz. csempész¹

Beállítások