csenál (1a) l. csinál

csinál ige 1acsál (nyj) , csenál (nyj) , csinyál (nyj)

1. ts (gyakr. htlan, ált v. kérdő nm-i tárggyal)(időt töltve, ill. foglalkozásként v. szokásosan) tevékenykedik, végez, cselekszik vmit’ ❖ – Mit tſinál az atyád? – Földgyeit miveli. – Gazdagé. – Nem, de azt mondgya, hogy ſzerentſés ha én jol viſelem magamat (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel 7031005, 243) | Mondjátok-e az est óráinál: Hát a mi Sándorunk most mit csinál? (1844 Petőfi Sándor C3506, 98) | egyszerű, nádfedeles kúriában lakott az öreg Csapó Gergely, aki egész életében nem csinált egyebet, mint hogy kártyázott, perlekedett vagy kötekedett valakivel (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | Két esztendő óta ezek az első szabad és laza óráim, amikor azt csinálok, amit akarok (1991 Csoóri Sándor 9090056, 251).

1a. ts ’〈vmilyen dolgot〉 tesz, végrehajt v. elkövet’ ❖ Tudod-é Télónis, Kleombrot’ mit tſinál? Az ellenem pártot-ttt nép előtt áll.: Ő ingerlette-fel rám ma egéſz Spártát (1772 Bessenyei György¹ C1076, 42) | Francesca, mit csinálsz te itt oly drága ruhában s más férfi karján? (1841 Gaal József 8149004, 165) | Jobb valamit bolondul csinyálni, mint gonoszul (1872 Székelyföldi gyűjtés C3000, 312) | Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinált, amilyet eddig még soha (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 139) | Mit csináltál te evvel a gyerekkel, úgy fél e tűled, mint a tűztül (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 103) | amibe belefogott, azt jól csinálta (1999 Lakáskultúra CD39).

1b. ts (rendsz. deverbális nomenképzővel ellátott tárggyal együtt) ’〈annak kif-ére, hogy a tárggyal megnevezett cselekvést hajtja végre, ill. hosszabb, folyamatos munkát végez〉’ ❖ Mi módon tsinálhatna elmélkedést a vér, test, tsont, in, bör, hús (1779 Bessenyei György¹ 7044004, 228) | Nehány fát ültetni a földek közt kanyargó út mellé, s az erdőben némely tisztitást csinálni […] még nem elég (1837 Táncsics Mihály 8463006, 241) | csináljunk egy kis testmozgást (1900 Mikszáth Kálmán C3142, 39) | nagyon nehéz volt hírverést csinálni ezeknek a könyveknek (1998 Magyar Hírlap CD09).

1c. ts ’〈életet, sorsot (vmilyen módon)〉 intéz, rendez, alakít’ ❖ A természet egyként csinálja életünk, Mellyet árnyékokkal megkülönböztetünk (1777 Bessenyei György¹ CD01) | a’ megyék főispánai tudnak magoknak sorsot csinálni (1841 Pesti Hírlap CD61) | – Hát – az ember hozzáalakul a sorsához, valahogyan! Ez kívülről úgy látszik, mintha ő maga csinálta volna a sorsát (1912 Kaffka Margit CD10) | Szétnéztem magam körül, és elkezdtem gondolkodni, hogy jól csináltam-e az eddigi életemet (1991 Beszélő 2003030, 11).

1d. ts ’〈(vmely testrészével) vmilyen mozdulatot, mozdulatsort, mozgást〉 végez v. végrehajt, ill. 〈(több) ember, állat mozgásával vmilyen (képzeletbeli) alakzatot〉 hoz létre, 〈útvonalat〉 tesz meg’ ❖ Ha nevetne, ők is majd vigyorognának, Puklit ha tsinálna, bukfettyet hánnának (1788 Gvadányi József C1936, 66) | a herczegné félelmes pillantást vetett reám, s fejével fenyegető mozdulatot csinálva, eltávozott (1890 Szana Tamás ford.–Cellini 8421005, 166) | jókora vargabetüt kellett csinálnunk, míg [a kastély] tornyait megközelíthettük (1901 Ambrus Zoltán C0595, 71) | kört csináltak szaporán, s Alá-fel hullámzott a tánc (1959 Jékely Zoltán ford.–Goethe 9278106, 42) | leült, először az egyik, majd a másik lábát a nyakába vette, s csinált egy kézenállást (1973 Csukás István 9095022, 238) | Horváth szép cselt csinál, majd 14 méterről kilövi a jobb alsó sarkot (2000 Magyar Hírlap CD09).

1e. tn ’(szokásosan) vhogyan tesz, cselekszik v. viselkedik, ill. hajt végre vmely tettet’ ❖ Egygynêhány óra múlva a’ gödröt felnyitotta, es a’ lámát kivette. Robinzon megkóstolván egygy falatot bellle, megvallotta, hogy az, ſokkal gyengébb, levesebb íz, mint a’ melylyet nyársonn ſzoktak ſütni, és ekkor feltette magábann, hogy ez utánn úgy fog tsinálni (1787 Gelei József ford.–Campe 7117005, 339) | álljatok bosszút Nyikoláj cárotokon. Ő az oka nyomorult sorsotoknak, csináljatok úgy vele, mint mink Ferenc Jóskával (1849 Jókai Mór CD18) | a galamb is éppen olyan, mint a gerle. No nem? Csak éppenhogy nem cukruzik. Másképp csinál. Úgy csinál, hogy: tu-bú… tu-bú-ú… (1914 Kertész István CD10) | Mária lefejti magáról Tamás karját, valahogyan másképpen kellene csinálniok. Nem csókok… Beszélniök kellene (1940 Kádár Erzsébet CD10) | Úgy csinálni, mintha csupán pár ember bűne miatt volna olyan helyzetben a társadalom, amilyenben van, úgy gondolom, ez a társadalom elleni bűn (1992 Csala Károly 2027020, 4).

1f. tn (ritk) ’〈vmely testrészével〉 vmely mozdulatot tesz’ ❖ Minden lépésnél megállt, az egyik lábát előre tolta s aztán hangos koppanással lecsapta a földre. A következő lépésnél a másik lábával csinált ugyanigy (1931 Kassák Lajos 9314006, 74) | Clickie, akit a férje meg is ölt… klikk, csak így csinált a nyakával, és kész volt a Clickie (1981 Tandori Dezső 9703001, 41) | Hirtelen felugrott, összevágta a bokáját, és úgy csinált, mintha tisztelegni akarna, de aztán csak legyintett (1988 Kertész Imre² CD41).

2. ts ’fizikai v. szellemi munkával, tevékenységgel, művelettel létrehoz, (részekből, összetevőkből) alkot, készít vmit’ ❖ A’ kénkbl terpentinn olajjal tſináltt balſamomtól (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 184) | Tsak azt várjuk még, hogy a Száva és Dráva vizénn jó hídak tsináltassanak (1780 Magyar Hírmondó C0268, 87) | A nem használható burkolatkövekből kőút csinálandó (1846 Hetilap CD61) | [Az öreg angol] fösvénysége olly nagy volt, hogy teljes életében legcsekélyebb ruhadarabot sem csináltatott, hanem nagybátyja ruhatárát használta (1859 Vasárnapi Újság CD56) | az eke többet ér, mint a vas, melyből csinálták (1876 Mayer Miksa 8302001, 30) | inkább a közkatona csinálta verseket danolták (1886 Jókai Mór C2334, 198) | Elragadó zene, ez aztán igazi muzsikus, a ki ezt csinálta (1916 Molnár Ferenc² 9453024, 109) | nem üzleti okokból akar filmet csinálni (1937 Szerb Antal 9668030, 160) | 1935-ben Gombocz meghalt, s attól fogva Melich egyedül csinálta a szótárt (1972 Németh Gyula CD30) | imádja a vastag, magyaros kaját. Egy nagy bablevest csinálj csülökkel, kolbásszal, csipedettel (1994 Szántó Piroska 1166004, 275) | a méretre csináltatott konyhabútor (2000 Lakáskultúra CD39).

2a. ’〈kül. Isten, természet〉 alkot, teremt vkit, vmit’ ❖ [Isten] tsinálta e’ Világot – mikor, mivégre? – Igy a’ legtökéletesebb a’ mint van, vagy lehetett hatalma még jobbat tsinálni? Ha jobbat nálla tsinálhatott vólna, miért tsinált roszszabbat? (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044009, 97) | ne manirírozzd magadat semmiben és senki után; légy az a’ minek a’ természet csinált (1816 Kazinczy Ferenc C2566, 507) | nem bántom a szunyogot, amely nem csíp; mert én nem tudnék szunyogot csinálni, ha könnyelműen meg akarnám ölni (1865 Vas Gereben C4380, 184) | [a művésznek] nem elég, amennyit az Isten csinált, folytatni akarja (1911 Babits Mihály C0697, 54).

2b. ’〈intézményt, szervezetet〉 alapít, létesít’ ❖ Emberek voltak oly fenevadak, kik ellen kőfalakat kellett emelni, ágyúkat önteni s országokat csinálni (1778 Bessenyei György¹ 7044017, 14) | Szegeden azt mondják: „Ezt a várost Tisza építette”. Debrecenben mondják: „Ezt az intézményt Tisza csinálta(1896 Mikszáth Kálmán CD04) | Az unoka nagyságos úr lenne, ha nem csinál autószerelő-vállalatot (1931 Harsányi Gréte CD10) | kiszökött a szegedi tömlöcből egy rab, az olyan rablóbandát csinált, amilyen a Bogár Imréé volt (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 167) | [Dániában] közel 200 éve működik egy olyan oktatási rendszer, ahol ha bármely 12 család összeáll, bármilyen iskolát csinálhat (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2c. ’kitalál, ill. tudatában kialakít, megfogalmaz vmit’ ❖ tsinállyon előre a’ forditásról minden szónak és betűnek újabb regulát (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 350) | ha mástól nem hall [híreket], jobban esik neki, Ha maga csinálhat és azt terjesztheti (1854 Arany János C5325, 66) | a megfigyeléseiből csinált egy mesét (1925 Schöpflin Aladár CD10) | Terveket „csinált” a következő tavaszra, különféle rendezvényeket és vadászatokat tervezett, mintha azok megvalósítása szándékában lett volna (1997 Kováts István CD58).

2d. ’változtatással, elrendezéssel (vkiből, vmiből) kialakít, kiformál vkit, vmit’ ❖ Ha valamely fekély ſok ideig tartott, azt nem jó hirtelen bé-gyógyitani, hanem ha a’ helyet máſutt helyt tſinálnak a’ teſt’ tiſztúláſának, p. o. gyakorta való purgátiók által (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 464) | a lord lefeküdt a padlatra, hova James hamarjában a tegnapi vitorlából vánkost csinált (1841 Peregriny Elek 8360003, 71) | Egy kiló finom lisztet tegyünk deszkára és a közepébe – szokás szerint – csináljunk gödröt (1892 Zilahy Ágnes C6079, 207) | a mindenféle rongyokból csinált és madzagokkal feltekert kapcában meg rosszabbul nézett ki az ember, mint mezitláb (1936 Veres Péter 9771027, 290) | mindegyik kartonlapon nyolc bevágást kellett csinálnia (1967 Örkény István 9500034, 199) | A régi bérház egyszoba-hallos lakásáról már a vételekor tudták, hogy valójában másfélszobásat lehet belőle csinálni (2000 Lakáskultúra CD39).

2e. ’testéből, testrészéből v. testrészével, azt vhogyan tartva, kiformál vmit’ ❖ Összetette kezeit s hüvelykujjaiból malmot csinált (1852 Jókai Mór C2240, 89) | Mácsik tölcsért csinált a tenyeréből a füleihez. Így is csak homályosan vehette ki, mit beszél (1882–1883 Mikszáth Kálmán 8312003, 100) | A leselkedő szobaúr, olyanformán, ahogy az arkansasi lókötő fogja el a csikót, lasszót csinál a karjából, s ezzel az erős hurokkal egyszerűen berántja, berabolja a kislányt a szobájába (1914 Ambrus Zoltán CD10) | kezével szócsövet csinált és így kiáltott: Teljes gőzzel előre! (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 58).

2f. (kissé rég) ’〈több hasonló dolog együtt, ill. vmely alakot felvéve vmi〉 kialakít, létrehoz, ill. képez, alkot vmit’ ❖ [a katonák] az hátúl járó Sereget tſinályák, ’s tsomóba állanak (1775 Geidler József ford.–Frigyes, II. C1866, 80) | Emelkedjetek hullámok! tsináljatok vlgyeket (1789 Pálóczi Horváth Ádám 7257012, 98) | Hárs, vagy mások ſzerént ſzádok-fa. Egéſz erdket tsináló fák (1795 Gáti István 7116001, 60) | Csinálj falat = állj az áldozat [ti. a meglopásra kiszemelt] és figyelő közé, állj elém (1888 Berkes Kálmán C1055, 106) | vastag tintával, amely gombot csinált a toll hegyén, aláírta nevét az utalvány hátlapján (1920 Móricz Zsigmond C6293, 227).

2g. ’〈alapanyagként felhasználva〉 vminek elkészít vmit, ill. vmilyenre készít, állít elő vmit’ ❖ [A pasztinákot] éſzik húſſal fve-is mint a’ murkot; de inkább levesnek tsinálják, vagy vajban megrántva, adják-fel (1787 Mátyus István 7222016, 264) | Ezen poſztót vagy-is váſznat a’ verés által olly vékonnyá tsinálják, millyen a’ mi leg-fínomabb gyóltsunk (1791 Sándor István 7287060, 123) | Látod azt az erdőt? fáját mind levágod, Eke-taligának, szekérnek csinálod (1847 Arany János 8014002, 11) | omlatag, könnyedén csinált frizura (1912 Krúdy Gyula C2837, 42) | [A képviselőfánkot] túlcukrozta, ronda émelyítő-édesre csinálta (1983 Balla László 1010019, 148).

3. ts ’〈folyamatot, történést, ill. (külső) állapotot, helyzetet tevékenységével szándékosan v. eredményként〉 előidéz, okoz’ ❖ [a kontár orvosok] a’ leg-ſzelidebb nyavalyából is nagyobbat tſinálnak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 571) | nem czélom, hogy itt sokat peroráljak, Hosszas beszédemmel unalmat csináljak (1846 Népdalok és mondák C2981, 135) | a betyárok portyázásukkal sok bajt, zűrzavart csinálhatnak (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | Én nem bánom, nekem mindegy, ha neki ez örömet csál… (1930 Móricz Zsigmond CD10) | Mondd, Balázs, hogy csinálod, hogy neked mindig igazad van? (1976 Bajor Andor 1006032, 240) | a rendet csináló nemzetőrök (1997 Miskolczy Ambrus CD58).

3a. ’〈vmely (fizikai) jelenséget cselekedetével, magatartásával stb. szándékosan v. eredményként〉 előidéz, okoz’ ❖ [a nyílvessző a] lábára esvén iſzonyú nagy ſebet tsinált rajta (1774 Dugonics András C1484, 35) | Minél kevesebb lárma csináltatik, minél kevesebb fontosság adatik a majd százféleképp szárnyaló híreknek, annál biztosabban meg lehet tartani a békét (1848 Csányi László¹ CD58) | nem csinált magának fejfájást azzal, hogy mikor kiadja és mikor újra beszedi a sok evőeszközt, megszámlálja, hány volt (1869 Jókai Mór CD18) | De veszett büdösséget csinál a szobában, uram, egy rossz kemencze… (1905 Petelei István 8361005, 31) | az isten jó időt csinált (1943 Darvas Szilárd 2032010, 733) | Sikföldiként mindnyájunkat gyülölném: […] a festőt is gyülölném, ki Tizenkét Apostolára lopja ráncaim. Gyülölném a papot, esőt se tud csinálni (1980 e. Fodor András ford.–Auden 9148033, 158).

3b. ’〈szitkozódásban is: annak kif-ére, hogy férfi (és nő) szexuális aktus által gyermek létrejöttét idézi elő〉’ ❖ irja a nevezett atya, hogy Luther Mártont édesanyjának az ördög csinálta (1778 Bessenyei György¹ 7044054, 68) | Ezt el nem viszed – a ki … csinálta (1861 Budai kalendáriom C0047, 29) | Mind olyan legyen mint az apátok! Mind hagyja ott a theologiát az utolsó vizsga előtt, házasodjon meg, … csináljon hat gyereket, oszt dögöljön meg az árokban (1911 Móricz Zsigmond C3228, 163) | Flóra, csináljunk gyereket (1937 József Attila CD01) | – Lusta az apád, aki csinált, te átokfajzat… (1964 Berkesi András 9050001, 128) | Hát nem egyedül csinálta ked a gyermekiket! (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

3c. ’〈vmely folyamat eredményeként ügyletet, szerződést stb.〉 létrehoz, célként elér’ ❖ [a] Tſaſzár hellyesnek találta az Agrai Káptalannal edgy tserét tſinálni (1785 Magyar Hírmondó 7444072, 539) | Igazságos feltételek alatt frigyet tsináljunk (1830 e. Kováts József¹ ford.–Vergilius C2780, 106) | csinálni kell valami kis paktumot ebben a harangszó kérdésben (1900 Budapesti Napló febr. 11. C5243, 7) | jó boltot csinált, igen olcsón lett hős (1979 Esterházy Péter 9129002, 327).

3d. ’〈rendezvényt, alkalmat, időtöltést〉 szervez, rendez’ ❖ [a római nép] Mársnak mezején minden esztendöben új pénzes Vásárt tsinált (1776 Bessenyei György¹ ford.–Lucanus C1103, 22) | Mult pénteken a’ közönség ebben a’ szinházban ismét, de már kissé zajosabb mulatságot csinált magának (1842 Pesti Hírlap CD61) | jövő héten csenálok neked oly agárversent, azki még nem vólt plundrás nimetbelieknél (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 108) | Kérdezte az anyós, kik a mi rokonaink, menjünk, hívjuk meg, nagy lakodalmat csinálunk (1982 Géczi János 1058001, 290) | Néhány élelmes ember összefogott, és csinált egy olimpiát [Atlantában] (1996 Magyar Hírlap CD09).

3e. ’〈tevékenységével v. a körülmények alakulása folytán vmilyen (szellemi, erkölcsi) előnnyel, haszonnal, ill. hátránnyal, kárral járó dolgot〉(meg)szerez, (el)nyer, 〈ilyen dologra〉 szert tesz, 〈ilyen dologhoz〉 hozzájut’ ❖ [a parasztgazda] a’ Juh-tartásból haſznot tſinálhaſson magának (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332007, 125) | nem szándéka szerencséjét Udvarnál csinálni (1830 Kazinczy Ferenc ford.–Lessing C0728, 20) | Tudtak a jezsuiták mindenből pénzt csinálni (1873 Toldy István 8482013, 139) | [a sorsjátékon] az ember rak rak, mig végre okos számokat talált tenni és ternót csinál (1879 Lauka Gusztáv C2893, 40) | Szathmáry egyremásra csinálja [a biliárdban] a poenteket (1910 Móricz Zsigmond C5283, 273) | [Regináról] az egész család biztosan tudta, hogy nagy partit fog csinálni, valami előkelő úr veszi el (1930 Komor András CD10) | üstökösszerű karriert csinált (1995 Magyar Hírlap CD09).

3f. (mennyiségfogalomra utaló v. mennyiségjelzős tárggyal) ’〈vmilyen mennyiségű munkát〉 végez, megtesz, ill. 〈vmekkora teljesítményt〉 elér, nyújt’ ❖ tizennyolc fillér az órabérünk, tizenhat órát csinálunk naponta (1936 Hollós Korvin Lajos CD10) | Kétszeres normát csináltam (1951 Örkény István 9500001, 131) | A kisujjadból ráznád ki, napi két óra alatt, amit egy átlag újságíró csinál egy lapnál, és akkor már rendben is volna minden (1967 Vágó Márta 1158006, 273).

4. ts (rég) ’〈vmilyen helyre, ill. vmibe, vmire〉 tesz, helyez, illeszt vmit’ ❖ [A póknak] ne rontsd-el kalibáját; … st … tsináld szépen papirosba, vidd a’ méhesedbe (1782 Veszelszki Antal C4462, 19) | A’ rámába csinált képet Pesten hagyám a’ testvéremnél (1814 Döbrentei Gábor C2565, 131) | Ha [a lányt] nekem nem adja Kendtek […] Csinálják üvegbe, Hogy szivem ne fájjon érte (1846 Népdalok és mondák C2981, 35) | az ujságokat összerakja, boritékba csinálja, és szétküldi (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 256).

4a. tn (szépítő, átv is) ’〈indulatos beszédben szitkozódásszerűen is:〉 vizeletet, székletet ürít vhova’ ❖ Csinálunk mi a te stratégiádra! Ments meg, vagy kamra, pince oda van (1859 Madách Imre 8284004, 505) | Nem való ide nyúl! Bérlakásba nem kell állat. Piszkol! Folyton középre csinál (1979 Kornis Mihály 1082001, 159) | nadrágba csináló dacok és remények (1982 Csukás István 9095018, 28) | Hosszú utazás következett, se inni, se enni nem adtak neki, vizelni nem engedték, olyan gyönge volt, hogy maga alá csinált (1986 Nádas Péter 9466005, 528) | [a kutya] a kocsi vagy a járdaszegély mellé csinál (1999 Magyar Hírlap CD09).

4b. ts ’〈vizeletet, székletet〉 magából kiürít’ ❖ [a bivaly] szörnyü sok trágyát csinál (1844 e. Edvi Illés Pál 8573002, 60) | a szarvasmarha belefekszik abba, amit csinál s reggel akkora trágyacsomók vannak szétdolgozva rajta, hogy elég lehet tisztogatni (1939 Móricz Zsigmond C5087, 74).

5. ts ’Megváltoztatva, módosítva formál vmit.’

5a. ’〈elromlott, hibás dolgot〉 javítva, igazítva használhatóvá tesz’ ❖ [a] Burgus Királynak az el-multt Eſztendöbenn midn a’ Tábor nézésére Sléziá felé menne, el-törik egy kereke az utbann, ſzerentsére nem meſzſze egy Faluhoz, hol meg-ujjitathatott. Mig a’ kereket tsinálták bé-megy a’ Király a’ Prédikátorhoz (1785 Magyar Hírmondó 7444062, 246) | 6. Közteherviselés, ne fizessen vámot senki, ne csinálja az utakat senki. A posta szünjön meg, a kinek valami izenni valója van, küldjön expressust [= gyorsfutárt], az ujságok járjanak ingyen (1848 Jókai Mór 8209024, 38) | A házaló tótok egyik jellemzetes fajtája az ablakos tót is, a ki faluról-falura, házról-házra járva ajánlja magát „ablakot csinálni.” (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | odalopózkodok, hát az igazgató van ott, meg a pedellus, meg egy lakatos. A kályhát csinálják. Hallgatom, a lakatos egyre csak azt hajtotta, hogy annak a kályhának nincs semmi baja (1911 Móricz Zsigmond CD10) | A sógor a szomszédban csinálta a ház tetőszerkezetét, javítgatta (1982 Géczi János 1058001, 275).

5b. ’vkiből, vmiből, ill. vminek a jellegét megváltoztatva formál, alakít vkit, vmit’ ❖ ne hogy el-merülly veſe viſgáláſban, Es el felejtkezvén a’ ſok ájúlásban Eleven koporſot tsinálnál magadból Mint tapaſztalhattyuk a’ ſzomorú Yungból (1772 Barcsay Ábrahám 7019037, 21) | [ti,] kik belőlem gonosztevőt csináltatok, kik kiüztetek az erdő’ vadai közé, kik miatt e’ világon ’s az örökkévalóságban elkárhoztam… te fiskális és főbiró, vigyázzatok magatokra (1845 Eötvös József 8126005, 135) | A papa minden áron diplomás embert akar belőlem csinálni (1910 Délmagyarország 2103001, 19) | Csináljunk filmet a könyvedből (1994 Szántó Piroska 1166004, 268).

5c. ’〈annak kif-ére, hogy vminek megtesz, vkinek, vminek tekint vkit, vmit, ill. a maga számára vmilyen jelleget ad vminek〉’ ❖ Efféle alkalmatosságokban tsinál magának a’ vad ember isteneket, és a’ mi több, olyan isteneket, a’ kikben a’ philosophus isteni tulajdonságokat hasztalan’ keres (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 198) | tréfát csinált a’ dologból (1808 Kazinczy Ferenc ford.–Marmontel C2550, 30) | nem csinálék belőle lélekismeretes dolgot (1839 Nagy Elek C3241, [III]) | [az] éjszakából csinált nappalt, hogy ideje teljék minden munkára (1851 Jókai Mór C2239, 24) | Erényt csinálva végre a muszájból (1921 Babits Mihály ford.–Goethe C0587, 143) | Én persze átláttam a szitán és nem hagytam, hogy bolondot csináljon belőlünk (1936 Veres Péter 9771027, 300) | A többi meós nem csinál magának ilyen nagy gondot a tétlenség zavarából (1979 Haraszti Miklós 9814004, 70) | senki nem csinált titkot belőle, hogy a fiú trónörököst értékesebbnek tartják a lánynál (1982 Lux Elvira 1099001, 25).

5d. (kissé rég) ’vmivé, vmilyenné, ill. vminek, vmilyennek (át)formál, (át)alakít vkit, vmit’ ❖ Mint kevély kóldúſok, ki-ſzíjjuk véreket, ’S fell jutalomért el-nyomjuk él’teket. Adjuk-meg nekík is a’ mivel állhatnak, Tſináljuk magunkat, hív, ’s igaz bíroknak (1772 Bessenyei György¹ C1076, 56) | erős akarat pedig ítélet nélkül átalkodottá s vakmerővé csinál, s hibásan választott célok után törekszik (1837 Kölcsey Ferenc 8253048, 1117) | összetörlek! Péppé csinállak mindjárt (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0658, 317) | A parkot […] egy tót szakácsné csinálta káposztás kertté (1910 Ady Endre 9003058, 63) | – Tehát azt hiszi, hogy „szerelmessé csinálta magát” a kis Vecsera Mariska bárónőbe? (1925 Krúdy Gyula CD54).

5e. (rég) ’〈hozzá tartozó, rá jellemző dolog〉 tesz vmilyen rangúvá, vmilyen tisztre érdemessé vkit’ ❖ az elméſség a’ leg-elſ és leg-ſzükſégeſebb minémſég, melly a’ Prókátort tsinálja (1791 Mindenes Gyűjtemény 7457067, 250) | A jó mestert ugy-é nem beszéde, hanem míve csinálja (1804 Bessenyei György¹ C1097, 24) | Minekutánna egyszer ollyan polgári fejedelem találkozott, a’ ki a’ hadviselésekre is alkalmatos vólt, vagy ellenben a’ f Hadi vezér, a’ kit a’ mint mondám köz meg egyezéssel választottak; a’ polgári dolgok’ el intézésében is bölts és szerentsés vólt; ez a két Fség egy személlyben öszve köttetdvén, tsinált egy ollyan nagyobb hatalmú de választott Fejedelmet, mint Arpád (1815 Pálóczi Horváth Ádám 8352012, 322).

5f. (kissé rég) ’〈gyakr. érzelem, lelkiállapot megmutatására, ill. elleplezésére vmilyen arcot, arckifejezést〉 ölt, felvesz, mutat’ ❖ Soha meredttebb szemeket Aranypataki nem csinált, mint ezen utólsó mondásra (1808 Verseghy Ferenc ford.–Unger C4424, 168) | az igaz szemrehányásokhoz a’ lehetségig jó képet csinálni (1835 Jósika Miklós C2402, 191) | olyan furcsa szájat csinált, mintha kökényt evett volna (1874 Lauka Gusztáv C2901, 249) | csinálj olyan ostoba arcot, mintha semmit se gondolnál (1895 Herczeg Ferenc 9241012, 91) | csinálok egy ártatlan pofát előtte [ti. a kocsis előtt] (1941 Tersánszky Józsi Jenő 9706012, 9).

6. ts (beleértett hat tárggyal is) ’színlel, mutat, megjátszik vmit’ ❖ [a színésznő] folyton éreztetni tudja, hogy ez játék, természete ellen való, csak csinálja (1927 Schöpflin Aladár CD10) | Az ember csak erőtteti, csinálja, hogy él (1941 Móricz Zsigmond 9462008, 115) | Tartsuk be a sorrendet! Ha tudnák, én milyen rosszul vagyok! […] Ha meg mernek előzni, csinálok egy rosszullétet. Azonnal! (1979 Kornis Mihály 1082001, 87).

6a. csinálja magát (rég, ritk) ’teszi, tetteti magát (vminek v. vmilyennek)’ ❖ Nė te, nė! még ő es csinájja magát (1862 Vadrózsák C2827, 359) | Csak csinálják magukat tudatlannak s meglepettnek! (1918 Krúdy Gyula CD54).

Ö: be~, el~, fel~, ki~, le~, meg~, össze~, rá~, utána~, végig~, vissza~.

Vö. CzF. csenál, ~, csinálható; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, csinálandó, csinálhat, csináló, csináltat, csináltathat, csináltatik, csináltatott; ÚMTsz. csinál¹, csináltat

csenál lásd csinál
csinál ige 1a
csál 1a (nyj)
csenál 1a (nyj)
csinyál 1a (nyj)
1. tárgyas (gyakr. htlan, ált v. kérdő nm-i tárggyal)
(időt töltve, ill. foglalkozásként v. szokásosan) tevékenykedik, végez, cselekszik vmit
– Mit tſinál az atyád? – Földgyeit miveli. – Gazdagé. – Nem, de azt mondgya, hogy ſzerentſés ha én jol viſelem magamat
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
Mondjátok-e az est óráinál: Hát a mi Sándorunk most mit csinál?
(1844 Petőfi Sándor)
egyszerű, nádfedeles kúriában lakott az öreg Csapó Gergely, aki egész életében nem csinált egyebet, mint hogy kártyázott, perlekedett vagy kötekedett valakivel
(1884 Mikszáth Kálmán)
Két esztendő óta ezek az első szabad és laza óráim, amikor azt csinálok, amit akarok
(1991 Csoóri Sándor)
1a. tárgyas
〈vmilyen dolgot〉 tesz, végrehajt v. elkövet
Tudod-é Télónis, Kleombrot’ mit tſinál? Az ellenem pártot-ttt nép előtt áll.: Ő ingerlette-fel rám ma egéſz Spártát
(1772 Bessenyei György¹)
Francesca, mit csinálsz te itt oly drága ruhában s más férfi karján?
(1841 Gaal József)
Jobb valamit bolondul csinyálni, mint gonoszul
(1872 Székelyföldi gyűjtés)
Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinált, amilyet eddig még soha
(1907 Molnár Ferenc²)
Mit csináltál te evvel a gyerekkel, úgy fél e tűled, mint a tűztül
(1935 Móricz Zsigmond)
amibe belefogott, azt jól csinálta
(1999 Lakáskultúra)
1b. tárgyas (rendsz. deverbális nomenképzővel ellátott tárggyal együtt)
〈annak kif-ére, hogy a tárggyal megnevezett cselekvést hajtja végre, ill. hosszabb, folyamatos munkát végez〉
Mi módon tsinálhatna elmélkedést a vér, test, tsont, in, bör, hús
(1779 Bessenyei György¹)
Nehány fát ültetni a földek közt kanyargó út mellé, s az erdőben némely tisztitást csinálni […] még nem elég
(1837 Táncsics Mihály)
csináljunk egy kis testmozgást
(1900 Mikszáth Kálmán)
nagyon nehéz volt hírverést csinálni ezeknek a könyveknek
(1998 Magyar Hírlap)
1c. tárgyas
〈életet, sorsot (vmilyen módon) intéz, rendez, alakít
A természet egyként csinálja életünk, Mellyet árnyékokkal megkülönböztetünk
(1777 Bessenyei György¹)
a’ megyék főispánai tudnak magoknak sorsot csinálni
(1841 Pesti Hírlap)
– Hát – az ember hozzáalakul a sorsához, valahogyan! Ez kívülről úgy látszik, mintha ő maga csinálta volna a sorsát
(1912 Kaffka Margit)
Szétnéztem magam körül, és elkezdtem gondolkodni, hogy jól csináltam-e az eddigi életemet
(1991 Beszélő)
1d. tárgyas
(vmely testrészével) vmilyen mozdulatot, mozdulatsort, mozgást〉 végez v. végrehajt, ill. (több) ember, állat mozgásával vmilyen (képzeletbeli) alakzatot〉 hoz létre, 〈útvonalat〉 tesz meg
Ha nevetne, ők is majd vigyorognának, Puklit ha tsinálna, bukfettyet hánnának
(1788 Gvadányi József)
a herczegné félelmes pillantást vetett reám, s fejével fenyegető mozdulatot csinálva, eltávozott
(1890 Szana Tamás ford.Cellini)
jókora vargabetüt kellett csinálnunk, míg [a kastély] tornyait megközelíthettük
(1901 Ambrus Zoltán)
kört csináltak szaporán, s Alá-fel hullámzott a tánc
(1959 Jékely Zoltán ford.Goethe)
leült, először az egyik, majd a másik lábát a nyakába vette, s csinált egy kézenállást
(1973 Csukás István)
Horváth szép cselt csinál, majd 14 méterről kilövi a jobb alsó sarkot
(2000 Magyar Hírlap)
1e. tárgyatlan
(szokásosan) vhogyan tesz, cselekszik v. viselkedik, ill. hajt végre vmely tettet
Egygynêhány óra múlva a’ gödröt felnyitotta, es a’ lámát kivette. Robinzon megkóstolván egygy falatot bellle, megvallotta, hogy az, ſokkal gyengébb, levesebb íz, mint a’ melylyet nyársonn ſzoktak ſütni, és ekkor feltette magábann, hogy ez utánn úgy fog tsinálni
(1787 Gelei József ford.Campe)
álljatok bosszút Nyikoláj cárotokon. Ő az oka nyomorult sorsotoknak, csináljatok úgy vele, mint mink Ferenc Jóskával
(1849 Jókai Mór)
a galamb is éppen olyan, mint a gerle. No nem? Csak éppenhogy nem cukruzik. Másképp csinál. Úgy csinál, hogy: tu-bú… tu-bú-ú…
(1914 Kertész István)
Mária lefejti magáról Tamás karját, valahogyan másképpen kellene csinálniok. Nem csókok… Beszélniök kellene
(1940 Kádár Erzsébet)
Úgy csinálni, mintha csupán pár ember bűne miatt volna olyan helyzetben a társadalom, amilyenben van, úgy gondolom, ez a társadalom elleni bűn
(1992 Csala Károly)
1f. tárgyatlan (ritk)
〈vmely testrészével〉 vmely mozdulatot tesz
Minden lépésnél megállt, az egyik lábát előre tolta s aztán hangos koppanással lecsapta a földre. A következő lépésnél a másik lábával csinált ugyanigy
(1931 Kassák Lajos)
Clickie, akit a férje meg is ölt… klikk, csak így csinált a nyakával, és kész volt a Clickie
(1981 Tandori Dezső)
Hirtelen felugrott, összevágta a bokáját, és úgy csinált, mintha tisztelegni akarna, de aztán csak legyintett
(1988 Kertész Imre²)
2. tárgyas
fizikai v. szellemi munkával, tevékenységgel, művelettel létrehoz, (részekből, összetevőkből) alkot, készít vmit
A’ kénkbl terpentinn olajjal tſináltt balſamomtól
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Tsak azt várjuk még, hogy a Száva és Dráva vizénn jó hídak tsináltassanak
(1780 Magyar Hírmondó)
A nem használható burkolatkövekből kőút csinálandó
(1846 Hetilap)
[Az öreg angol] fösvénysége olly nagy volt, hogy teljes életében legcsekélyebb ruhadarabot sem csináltatott, hanem nagybátyja ruhatárát használta
(1859 Vasárnapi Újság)
az eke többet ér, mint a vas, melyből csinálták
(1876 Mayer Miksa)
inkább a közkatona csinálta verseket danolták
(1886 Jókai Mór)
Elragadó zene, ez aztán igazi muzsikus, a ki ezt csinálta
(1916 Molnár Ferenc²)
nem üzleti okokból akar filmet csinálni
(1937 Szerb Antal)
1935-ben Gombocz meghalt, s attól fogva Melich egyedül csinálta a szótárt
(1972 Németh Gyula)
imádja a vastag, magyaros kaját. Egy nagy bablevest csinálj csülökkel, kolbásszal, csipedettel
(1994 Szántó Piroska)
a méretre csináltatott konyhabútor
(2000 Lakáskultúra)
2a.
〈kül. Isten, természet〉 alkot, teremt vkit, vmit
[Isten] tsinálta e’ Világot – mikor, mivégre? – Igy a’ legtökéletesebb a’ mint van, vagy lehetett hatalma még jobbat tsinálni? Ha jobbat nálla tsinálhatott vólna, miért tsinált roszszabbat?
(1773–1775 Bessenyei György¹)
ne manirírozzd magadat semmiben és senki után; légy az a’ minek a’ természet csinált
(1816 Kazinczy Ferenc)
nem bántom a szunyogot, amely nem csíp; mert én nem tudnék szunyogot csinálni, ha könnyelműen meg akarnám ölni
(1865 Vas Gereben)
[a művésznek] nem elég, amennyit az Isten csinált, folytatni akarja
(1911 Babits Mihály)
2b.
〈intézményt, szervezetet〉 alapít, létesít
Emberek voltak oly fenevadak, kik ellen kőfalakat kellett emelni, ágyúkat önteni s országokat csinálni
(1778 Bessenyei György¹)
Szegeden azt mondják: „Ezt a várost Tisza építette”. Debrecenben mondják: „Ezt az intézményt Tisza csinálta
(1896 Mikszáth Kálmán)
Az unoka nagyságos úr lenne, ha nem csinál autószerelő-vállalatot
(1931 Harsányi Gréte)
kiszökött a szegedi tömlöcből egy rab, az olyan rablóbandát csinált, amilyen a Bogár Imréé volt
(1941 Móricz Zsigmond)
[Dániában] közel 200 éve működik egy olyan oktatási rendszer, ahol ha bármely 12 család összeáll, bármilyen iskolát csinálhat
(1999 Országgyűlési Napló)
2c.
kitalál, ill. tudatában kialakít, megfogalmaz vmit
tsinállyon előre a’ forditásról minden szónak és betűnek újabb regulát
(1789 Kazinczy Ferenc)
ha mástól nem hall [híreket], jobban esik neki, Ha maga csinálhat és azt terjesztheti
(1854 Arany János)
a megfigyeléseiből csinált egy mesét
(1925 Schöpflin Aladár)
Terveket „csinált” a következő tavaszra, különféle rendezvényeket és vadászatokat tervezett, mintha azok megvalósítása szándékában lett volna
(1997 Kováts István)
2d.
változtatással, elrendezéssel (vkiből, vmiből) kialakít, kiformál vkit, vmit
Ha valamely fekély ſok ideig tartott, azt nem jó hirtelen bé-gyógyitani, hanem ha a’ helyet máſutt helyt tſinálnak a’ teſt’ tiſztúláſának, p. o.példának okáért gyakorta való purgátiók által
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a lord lefeküdt a padlatra, hova James hamarjában a tegnapi vitorlából vánkost csinált
(1841 Peregriny Elek)
Egy kiló finom lisztet tegyünk deszkára és a közepébe – szokás szerint – csináljunk gödröt
(1892 Zilahy Ágnes)
a mindenféle rongyokból csinált és madzagokkal feltekert kapcában meg rosszabbul nézett ki az ember, mint mezitláb
(1936 Veres Péter)
mindegyik kartonlapon nyolc bevágást kellett csinálnia
(1967 Örkény István)
A régi bérház egyszoba-hallos lakásáról már a vételekor tudták, hogy valójában másfélszobásat lehet belőle csinálni
(2000 Lakáskultúra)
2e.
testéből, testrészéből v. testrészével, azt vhogyan tartva, kiformál vmit
Összetette kezeit s hüvelykujjaiból malmot csinált
(1852 Jókai Mór)
Mácsik tölcsért csinált a tenyeréből a füleihez. Így is csak homályosan vehette ki, mit beszél
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
A leselkedő szobaúr, olyanformán, ahogy az arkansasi lókötő fogja el a csikót, lasszót csinál a karjából, s ezzel az erős hurokkal egyszerűen berántja, berabolja a kislányt a szobájába
(1914 Ambrus Zoltán)
kezével szócsövet csinált és így kiáltott: Teljes gőzzel előre!
(1978 Kabdebó Tamás)
2f. (kissé rég)
〈több hasonló dolog együtt, ill. vmely alakot felvéve vmi〉 kialakít, létrehoz, ill. képez, alkot vmit
[a katonák] az hátúl járó Sereget tſinályák, ’s tsomóba állanak
(1775 Geidler József ford.Frigyes, II.)
Emelkedjetek hullámok! tsináljatok vlgyeket
(1789 Pálóczi Horváth Ádám)
Hárs, vagy mások ſzerént ſzádok-fa. Egéſz erdket tsináló fák
(1795 Gáti István)
Csinálj falat = állj az áldozat [ti. a meglopásra kiszemelt] és figyelő közé, állj elém
(1888 Berkes Kálmán)
vastag tintával, amely gombot csinált a toll hegyén, aláírta nevét az utalvány hátlapján
(1920 Móricz Zsigmond)
2g.
〈alapanyagként felhasználva〉 vminek elkészít vmit, ill. vmilyenre készít, állít elő vmit
[A pasztinákot] éſzik húſſal fve-is mint a’ murkot; de inkább levesnek tsinálják, vagy vajban megrántva, adják-fel
(1787 Mátyus István)
Ezen poſztót vagy-is váſznat a’ verés által olly vékonnyá tsinálják, millyen a’ mi leg-fínomabb gyóltsunk
(1791 Sándor István)
Látod azt az erdőt? fáját mind levágod, Eke-taligának, szekérnek csinálod
(1847 Arany János)
omlatag, könnyedén csinált frizura
(1912 Krúdy Gyula)
[A képviselőfánkot] túlcukrozta, ronda émelyítő-édesre csinálta
(1983 Balla László)
3. tárgyas
〈folyamatot, történést, ill. (külső) állapotot, helyzetet tevékenységével szándékosan v. eredményként〉 előidéz, okoz
[a kontár orvosok] a’ leg-ſzelidebb nyavalyából is nagyobbat tſinálnak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
nem czélom, hogy itt sokat peroráljak, Hosszas beszédemmel unalmat csináljak
(1846 Népdalok és mondák)
a betyárok portyázásukkal sok bajt, zűrzavart csinálhatnak
(1905 Mikszáth Kálmán)
Én nem bánom, nekem mindegy, ha neki ez örömet csál…
(1930 Móricz Zsigmond)
Mondd, Balázs, hogy csinálod, hogy neked mindig igazad van?
(1976 Bajor Andor)
a rendet csináló nemzetőrök
(1997 Miskolczy Ambrus)
3a.
〈vmely (fizikai) jelenséget cselekedetével, magatartásával stb. szándékosan v. eredményként〉 előidéz, okoz
[a nyílvessző a] lábára esvén iſzonyú nagy ſebet tsinált rajta
(1774 Dugonics András)
Minél kevesebb lárma csináltatik, minél kevesebb fontosság adatik a majd százféleképp szárnyaló híreknek, annál biztosabban meg lehet tartani a békét
(1848 Csányi László¹)
nem csinált magának fejfájást azzal, hogy mikor kiadja és mikor újra beszedi a sok evőeszközt, megszámlálja, hány volt
(1869 Jókai Mór)
De veszett büdösséget csinál a szobában, uram, egy rossz kemencze…
(1905 Petelei István)
az isten jó időt csinált
(1943 Darvas Szilárd)
Sikföldiként mindnyájunkat gyülölném: […] a festőt is gyülölném, ki Tizenkét Apostolára lopja ráncaim. Gyülölném a papot, esőt se tud csinálni
(1980 e. Fodor András ford.Auden)
3b.
〈szitkozódásban is: annak kif-ére, hogy férfi (és nő) szexuális aktus által gyermek létrejöttét idézi elő〉
irja a nevezett atya, hogy Luther Mártont édesanyjának az ördög csinálta
(1778 Bessenyei György¹)
Ezt el nem viszed – a ki … csinálta
(1861 Budai kalendáriom)
Mind olyan legyen mint az apátok! Mind hagyja ott a theologiát az utolsó vizsga előtt, házasodjon meg, … csináljon hat gyereket, oszt dögöljön meg az árokban
(1911 Móricz Zsigmond)
Flóra, csináljunk gyereket
(1937 József Attila)
– Lusta az apád, aki csinált, te átokfajzat…
(1964 Berkesi András)
Hát nem egyedül csinálta ked a gyermekiket!
(1999 e. Kocsis Rózsi)
3c.
〈vmely folyamat eredményeként ügyletet, szerződést stb.〉 létrehoz, célként elér
[a] Tſaſzár hellyesnek találta az Agrai Káptalannal edgy tserét tſinálni
(1785 Magyar Hírmondó)
Igazságos feltételek alatt frigyet tsináljunk
(1830 e. Kováts József¹ ford.Vergilius)
csinálni kell valami kis paktumot ebben a harangszó kérdésben
(1900 Budapesti Napló febr. 11.)
jó boltot csinált, igen olcsón lett hős
(1979 Esterházy Péter)
3d.
〈rendezvényt, alkalmat, időtöltést〉 szervez, rendez
[a római nép] Mársnak mezején minden esztendöben új pénzes Vásárt tsinált
(1776 Bessenyei György¹ ford.Lucanus)
Mult pénteken a’ közönség ebben a’ szinházban ismét, de már kissé zajosabb mulatságot csinált magának
(1842 Pesti Hírlap)
jövő héten csenálok neked oly agárversent, azki még nem vólt plundrás nimetbelieknél
(1922 Móricz Zsigmond)
Kérdezte az anyós, kik a mi rokonaink, menjünk, hívjuk meg, nagy lakodalmat csinálunk
(1982 Géczi János)
Néhány élelmes ember összefogott, és csinált egy olimpiát [Atlantában]
(1996 Magyar Hírlap)
3e.
〈tevékenységével v. a körülmények alakulása folytán vmilyen (szellemi, erkölcsi) előnnyel, haszonnal, ill. hátránnyal, kárral járó dolgot〉 (meg)szerez, (el)nyer, 〈ilyen dologra〉 szert tesz, 〈ilyen dologhoz〉 hozzájut
[a parasztgazda] a’ Juh-tartásból haſznot tſinálhaſson magának
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
nem szándéka szerencséjét Udvarnál csinálni
(1830 Kazinczy Ferenc ford.Lessing)
Tudtak a jezsuiták mindenből pénzt csinálni
(1873 Toldy István)
[a sorsjátékon] az ember rak rak, mig végre okos számokat talált tenni és ternót csinál
(1879 Lauka Gusztáv)
Szathmáry egyremásra csinálja [a biliárdban] a poenteket
(1910 Móricz Zsigmond)
[Regináról] az egész család biztosan tudta, hogy nagy partit fog csinálni, valami előkelő úr veszi el
(1930 Komor András)
üstökösszerű karriert csinált
(1995 Magyar Hírlap)
3f. (mennyiségfogalomra utaló v. mennyiségjelzős tárggyal)
〈vmilyen mennyiségű munkát〉 végez, megtesz, ill. 〈vmekkora teljesítményt〉 elér, nyújt
tizennyolc fillér az órabérünk, tizenhat órát csinálunk naponta
(1936 Hollós Korvin Lajos)
Kétszeres normát csináltam
(1951 Örkény István)
A kisujjadból ráznád ki, napi két óra alatt, amit egy átlag újságíró csinál egy lapnál, és akkor már rendben is volna minden
(1967 Vágó Márta)
4. tárgyas (rég)
〈vmilyen helyre, ill. vmibe, vmire〉 tesz, helyez, illeszt vmit
[A póknak] ne rontsd-el kalibáját; … st … tsináld szépen papirosba, vidd a’ méhesedbe
(1782 Veszelszki Antal)
A’ rámába csinált képet Pesten hagyám a’ testvéremnél
(1814 Döbrentei Gábor)
Ha [a lányt] nekem nem adja Kendtek […] Csinálják üvegbe, Hogy szivem ne fájjon érte
(1846 Népdalok és mondák)
az ujságokat összerakja, boritékba csinálja, és szétküldi
(1848 Kossuth Hírlapja)
4a. tárgyatlan (szépítő, átv is)
〈indulatos beszédben szitkozódásszerűen is:〉 vizeletet, székletet ürít vhova
Csinálunk mi a te stratégiádra! Ments meg, vagy kamra, pince oda van
(1859 Madách Imre)
Nem való ide nyúl! Bérlakásba nem kell állat. Piszkol! Folyton középre csinál
(1979 Kornis Mihály)
nadrágba csináló dacok és remények
(1982 Csukás István)
Hosszú utazás következett, se inni, se enni nem adtak neki, vizelni nem engedték, olyan gyönge volt, hogy maga alá csinált
(1986 Nádas Péter)
[a kutya] a kocsi vagy a járdaszegély mellé csinál
(1999 Magyar Hírlap)
4b. tárgyas
〈vizeletet, székletet〉 magából kiürít
[a bivaly] szörnyü sok trágyát csinál
(1844 e. Edvi Illés Pál)
a szarvasmarha belefekszik abba, amit csinál s reggel akkora trágyacsomók vannak szétdolgozva rajta, hogy elég lehet tisztogatni
(1939 Móricz Zsigmond)
5. tárgyas
Megváltoztatva, módosítva formál vmit.
5a.
〈elromlott, hibás dolgot〉 javítva, igazítva használhatóvá tesz
[a] Burgus Királynak az el-multt Eſztendöbenn midn a’ Tábor nézésére Sléziá felé menne, el-törik egy kereke az utbann, ſzerentsére nem meſzſze egy Faluhoz, hol meg-ujjitathatott. Mig a’ kereket tsinálták bé-megy a’ Király a’ Prédikátorhoz
(1785 Magyar Hírmondó)
6. Közteherviselés, ne fizessen vámot senki, ne csinálja az utakat senki. A posta szünjön meg, a kinek valami izenni valója van, küldjön expressust [= gyorsfutárt], az ujságok járjanak ingyen
(1848 Jókai Mór)
A házaló tótok egyik jellemzetes fajtája az ablakos tót is, a ki faluról-falura, házról-házra járva ajánlja magát „ablakot csinálni.”
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
odalopózkodok, hát az igazgató van ott, meg a pedellus, meg egy lakatos. A kályhát csinálják. Hallgatom, a lakatos egyre csak azt hajtotta, hogy annak a kályhának nincs semmi baja
(1911 Móricz Zsigmond)
A sógor a szomszédban csinálta a ház tetőszerkezetét, javítgatta
(1982 Géczi János)
5b.
vkiből, vmiből, ill. vminek a jellegét megváltoztatva formál, alakít vkit, vmit
ne hogy el-merülly veſe viſgáláſban, Es el felejtkezvén a’ ſok ájúlásban Eleven koporſot tsinálnál magadból Mint tapaſztalhattyuk a’ ſzomorú Yungból
(1772 Barcsay Ábrahám)
[ti,] kik belőlem gonosztevőt csináltatok, kik kiüztetek az erdő’ vadai közé, kik miatt e’ világon ’s az örökkévalóságban elkárhoztam… te fiskális és főbiró, vigyázzatok magatokra
(1845 Eötvös József)
A papa minden áron diplomás embert akar belőlem csinálni
(1910 Délmagyarország)
Csináljunk filmet a könyvedből
(1994 Szántó Piroska)
5c.
〈annak kif-ére, hogy vminek megtesz, vkinek, vminek tekint vkit, vmit, ill. a maga számára vmilyen jelleget ad vminek〉
Efféle alkalmatosságokban tsinál magának a’ vad ember isteneket, és a’ mi több, olyan isteneket, a’ kikben a’ philosophus isteni tulajdonságokat hasztalan’ keres
(1790 Verseghy Ferenc)
tréfát csinált a’ dologból
(1808 Kazinczy Ferenc ford.Marmontel)
nem csinálék belőle lélekismeretes dolgot
(1839 Nagy Elek)
[az] éjszakából csinált nappalt, hogy ideje teljék minden munkára
(1851 Jókai Mór)
Erényt csinálva végre a muszájból
(1921 Babits Mihály ford.Goethe)
Én persze átláttam a szitán és nem hagytam, hogy bolondot csináljon belőlünk
(1936 Veres Péter)
A többi meós nem csinál magának ilyen nagy gondot a tétlenség zavarából
(1979 Haraszti Miklós)
senki nem csinált titkot belőle, hogy a fiú trónörököst értékesebbnek tartják a lánynál
(1982 Lux Elvira)
5d. (kissé rég)
vmivé, vmilyenné, ill. vminek, vmilyennek (át)formál, (át)alakít vkit, vmit
Mint kevély kóldúſok, ki-ſzíjjuk véreket, ’S fell jutalomért el-nyomjuk él’teket. Adjuk-meg nekík is a’ mivel állhatnak, Tſináljuk magunkat, hív, ’s igaz bíroknak
(1772 Bessenyei György¹)
erős akarat pedig ítélet nélkül átalkodottá s vakmerővé csinál, s hibásan választott célok után törekszik
(1837 Kölcsey Ferenc)
összetörlek! Péppé csinállak mindjárt
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
A parkot […] egy tót szakácsné csinálta káposztás kertté
(1910 Ady Endre)
– Tehát azt hiszi, hogy „szerelmessé csinálta magát” a kis Vecsera Mariska bárónőbe?
(1925 Krúdy Gyula)
5e. (rég)
〈hozzá tartozó, rá jellemző dolog〉 tesz vmilyen rangúvá, vmilyen tisztre érdemessé vkit
az elméſség a’ leg-elſ és leg-ſzükſégeſebb minémſég, melly a’ Prókátort tsinálja
(1791 Mindenes Gyűjtemény)
A jó mestert ugy-é nem beszéde, hanem míve csinálja
(1804 Bessenyei György¹)
Minekutánna egyszer ollyan polgári fejedelem találkozott, a’ ki a’ hadviselésekre is alkalmatos vólt, vagy ellenben a’ f Hadi vezér, a’ kit a’ mint mondám köz meg egyezéssel választottak; a’ polgári dolgok’ el intézésében is bölts és szerentsés vólt; ez a két Fség egy személlyben öszve köttetdvén, tsinált egy ollyan nagyobb hatalmú de választott Fejedelmet, mint Arpád
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
5f. (kissé rég)
〈gyakr. érzelem, lelkiállapot megmutatására, ill. elleplezésére vmilyen arcot, arckifejezést〉 ölt, felvesz, mutat
Soha meredttebb szemeket Aranypataki nem csinált, mint ezen utólsó mondásra
(1808 Verseghy Ferenc ford.Unger)
az igaz szemrehányásokhoz a’ lehetségig jó képet csinálni
(1835 Jósika Miklós)
olyan furcsa szájat csinált, mintha kökényt evett volna
(1874 Lauka Gusztáv)
csinálj olyan ostoba arcot, mintha semmit se gondolnál
(1895 Herczeg Ferenc)
csinálok egy ártatlan pofát előtte [ti. a kocsis előtt]
(1941 Tersánszky Józsi Jenő)
6. tárgyas (beleértett hat tárggyal is)
színlel, mutat, megjátszik vmit
[a színésznő] folyton éreztetni tudja, hogy ez játék, természete ellen való, csak csinálja
(1927 Schöpflin Aladár)
Az ember csak erőtteti, csinálja, hogy él
(1941 Móricz Zsigmond)
Tartsuk be a sorrendet! Ha tudnák, én milyen rosszul vagyok! […] Ha meg mernek előzni, csinálok egy rosszullétet. Azonnal!
(1979 Kornis Mihály)
6a. csinálja magát (rég, ritk)
teszi, tetteti magát (vminek v. vmilyennek)
Nė te, nė! még ő es csinájja magát
(1862 Vadrózsák)
Csak csinálják magukat tudatlannak s meglepettnek!
(1918 Krúdy Gyula)
Vö. CzF. csenál, ~, csinálható; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, csinálandó, csinálhat, csináló, csináltat, csináltathat, csináltatik, csináltatott; ÚMTsz. csinál¹, csináltat

Beállítások