csendháborítás fn 4A

1. (Jog is) ’〈rendsz. lakott területen bizonyos időben, kül. éjjel:〉 túlságosan nagy, ill. a megengedettnél nagyobb zaj keltése (mint szabálysértés)’ ❖ [a szeszesitalt árusító üzletektől] a szabadalom megvonatik, mihelyt a helyiség tulajdonosának egyetértése vagy engedékenysége folytán ismételve csendháborítások fordultak elő (1867 Kállay Benjámin ford.–Mill 8217004, 163) | Rendőrségünk, hogy ugy mondjuk szemet huny az éjjeli csendháboritásra (1902 Borsszem Jankó aug. 10. C5021, 12) | A csendháborítás már évek óta nem függ össze azzal, hogy azt milyen időpontban követik el. Aki bármely – általában nagy hanggal járó, rendszeres – cselekedetével mások pihenését megzavarja, annak számolnia kell a szabálysértési eljárással (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (tréf is)(az előírt) csend, ill. a hallgatás megtörése’ ❖ Az ökörbékát Singaporeban, ahova, mint látszik, Sziamból hurcolták be, nagyon gyűlölik éjjeli csendháborításai miatt (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [A Ho-ho-horkolók! című könyv] az emberiség azon feléhez szól, amely kénytelen elviselni az emberiség másik felét kitevő horkolók öntudatlan éjszakai csöndháborítását (1994 Új Könyvek CD29).

2. (rég, Jog is) ’rendzavarás, zavargás (mint a közrend elleni bűncselekmény)’ ❖ [Pfanschmid] csudálkozik, hogy a csendháboritásra vagy törvény iránt engedetlenségre való ingerlés, mellyet törvényeink hütlenségi véteknek tartanak, ezen szakasz által oly csekély bünök sorába tétetik (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az itélet kihirdetését azért halasztották el, mert tegnap és ma Szatmáron országos nagy vásár volt s féltek a nagy néptömeg csendháboritásától (1900 Budapesti Hírlap nov. 21. C0055, 12).

J: csendzavarás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csendháborítás főnév 4A
1. (Jog is)
〈rendsz. lakott területen bizonyos időben, kül. éjjel:〉 túlságosan nagy, ill. a megengedettnél nagyobb zaj keltése (mint szabálysértés)
[a szeszesitalt árusító üzletektől] a szabadalom megvonatik, mihelyt a helyiség tulajdonosának egyetértése vagy engedékenysége folytán ismételve csendháborítások fordultak elő
(1867 Kállay Benjámin ford.Mill)
Rendőrségünk, hogy ugy mondjuk szemet huny az éjjeli csendháboritásra
(1902 Borsszem Jankó aug. 10.)
A csendháborítás már évek óta nem függ össze azzal, hogy azt milyen időpontban követik el. Aki bármely – általában nagy hanggal járó, rendszeres – cselekedetével mások pihenését megzavarja, annak számolnia kell a szabálysértési eljárással
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (tréf is)
(az előírt) csend, ill. a hallgatás megtörése
Az ökörbékát Singaporeban, ahova, mint látszik, Sziamból hurcolták be, nagyon gyűlölik éjjeli csendháborításai miatt
(1933 Az állatok világa ford.)
[A Ho-ho-horkolók! című könyv] az emberiség azon feléhez szól, amely kénytelen elviselni az emberiség másik felét kitevő horkolók öntudatlan éjszakai csöndháborítását
(1994 Új Könyvek)
2. (rég, Jog is)
rendzavarás, zavargás (mint a közrend elleni bűncselekmény)
[Pfanschmid] csudálkozik, hogy a csendháboritásra vagy törvény iránt engedetlenségre való ingerlés, mellyet törvényeink hütlenségi véteknek tartanak, ezen szakasz által oly csekély bünök sorába tétetik
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
Az itélet kihirdetését azért halasztották el, mert tegnap és ma Szatmáron országos nagy vásár volt s féltek a nagy néptömeg csendháboritásától
(1900 Budapesti Hírlap nov. 21.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások