csendlegény fn 4B (kissé rég)

’〈Magyarországon a csendőrség és a rendőrség megalakulása előtt:〉 a szolgabíró, ill. a csendbiztos alá rendelt vármegyei rendfenntartó szervezet tagja, pandúr’ ❖ [az ideiglenes szolgabíró] kinevezésekor a’ felfüggesztve levő szolgabirótól a’ csendlegényt mindjárt átvette, de a huszár előbbi urát elhagyni nem akarván, megyei szolgálatáról lemondott (1842 Pesti Hírlap CD61) | Fél vármegye hajdúi és csendlegényei hiába vadásztak reá [ti. a katonaszökevényre] már hónapok óta (1899 Terescsényi Gyula C4117, 27) | Ezen levelet a csendbiztos úr vette át és adta egy csendlegénynek; az azután átment Eszlárra, és úgy a vizsgálóbíró átjött bevégezni a fiú kihallgatását (1931 Krúdy Gyula CD54).

Vö. ÚMTsz.

csendlegény főnév 4B (kissé rég)
〈Magyarországon a csendőrség és a rendőrség megalakulása előtt:〉 a szolgabíró, ill. a csendbiztos alá rendelt vármegyei rendfenntartó szervezet tagja, pandúr
[az ideiglenes szolgabíró] kinevezésekor a’ felfüggesztve levő szolgabirótól a’ csendlegényt mindjárt átvette, de a huszár előbbi urát elhagyni nem akarván, megyei szolgálatáról lemondott
(1842 Pesti Hírlap)
Fél vármegye hajdúi és csendlegényei hiába vadásztak reá [ti. a katonaszökevényre] már hónapok óta
(1899 Terescsényi Gyula)
Ezen levelet a csendbiztos úr vette át és adta egy csendlegénynek; az azután átment Eszlárra, és úgy a vizsgálóbíró átjött bevégezni a fiú kihallgatását
(1931 Krúdy Gyula)
Vö. ÚMTsz.

Beállítások