cserebeszéd fn 3B2 (rég)

’párbeszéd, beszélgetés’ ❖ Megengedi nékem a’ Gróf ide biggyeztenem egy csere-beszédet, melly valósággal nem csupa képzelet (1831 Dessewffy József C1412, 200) | a cserebeszéd ilynemü fordulatát nem szivesen vevén, más tárgyra irányozák a beszéd fonalát (1868 Podmaniczky Frigyes C3525, 52).

a. ’vita(tkozás), szóváltás’ ❖ Ágnes örült, hogy férje nem folytatá e cserebeszédet, mert már ingerültté s indulatossá kezde válni az iránt, kihez szerelmet s neheztelést egyaránt érzett (1854 Podmaniczky Frigyes C3527, 137) | A dialektika eredetileg cserebeszédet jelent (1872 Névy László C3332, 43).

cserebeszéd főnév 3B2 (rég)
párbeszéd, beszélgetés
Megengedi nékem a’ Gróf ide biggyeztenem egy csere-beszédet, melly valósággal nem csupa képzelet
(1831 Dessewffy József)
a cserebeszéd ilynemü fordulatát nem szivesen vevén, más tárgyra irányozák a beszéd fonalát
(1868 Podmaniczky Frigyes)
a.
vita(tkozás), szóváltás
Ágnes örült, hogy férje nem folytatá e cserebeszédet, mert már ingerültté s indulatossá kezde válni az iránt, kihez szerelmet s neheztelést egyaránt érzett
(1854 Podmaniczky Frigyes)
A dialektika eredetileg cserebeszédet jelent
(1872 Névy László)

Beállítások