abszolúte hsz 0

1. ’önmagában, önmagához mérve, abszolút módon’ ❖ napjainkban az elmekórok […] nemcsak absolute, hanem relative is szaporodnak (1875 Laufenauer Károly 8267001, 13) | a műalkotás e legfontosabb princípiumának nélkülözhetetlensége […] abszolúte és részleteiben is behatóbban bizonyítandó (1948 Füst Milán 9161049, 158).

1a. (rég) ’korlátlan hatalommal’ ❖ Felruháznak engem azzal a magas missioval, hogy intézkedjem absolute százezrek sorsa fölött (1869 Jókai Mór C2231, 42).

2. ’teljes mértékben, teljesen, tökéletesen’ ❖ Ő Felsége […] ha hasznosnak elösmerné is ezen hidat, de absolute szükségesnek (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | nekem absolute mindenféle nézetekre és felfogásokra kell tekintenem (1883 Trefort Ágoston 8494005, 136) | nemcsak hozzávetőleg, hanem abszolúte pontosan őrizte meg belső szerkezetét (1987–1988 Horváth Iván 2019007, 653).

2a. (partikulaszerűen, tagadószóval v. tagadó nm-sal együtt) ’〈teljes tagadás kif-ére〉’ ❖ a jövedelmi adóra nézve absolute semmi calculust nem tehetek (1848 Kossuth Lajos CD32) | De én nem értem absolute, mért lett iró Fene Balázs? (1875 Dóczi Lajos 8108004, 61) | kérlek, én abszolúte nem gyanakodtam (1920 Szép Ernő 9665042, 35) | De kedves Emmanuel úr, ez most semmi szerepet nem játszik. Abszolúte semmit (1968 Göncz Árpád 1059001, 126).

Vö. ÉrtSz.; TESz. abszolút; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

abszolúte határozószó 0
1.
önmagában, önmagához mérve, abszolút módon
napjainkban az elmekórok […] nemcsak absolute, hanem relative is szaporodnak
(1875 Laufenauer Károly)
a műalkotás e legfontosabb princípiumának nélkülözhetetlensége […] abszolúte és részleteiben is behatóbban bizonyítandó
(1948 Füst Milán)
1a. (rég)
korlátlan hatalommal
Felruháznak engem azzal a magas missioval, hogy intézkedjem absolute százezrek sorsa fölött
(1869 Jókai Mór)
2.
teljes mértékben, teljesen, tökéletesen
Ő Felsége […] ha hasznosnak elösmerné is ezen hidat, de absolute szükségesnek
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
nekem absolute mindenféle nézetekre és felfogásokra kell tekintenem
(1883 Trefort Ágoston)
nemcsak hozzávetőleg, hanem abszolúte pontosan őrizte meg belső szerkezetét
(1987–1988 Horváth Iván)
2a. (partikulaszerűen, tagadószóval v. tagadó nm-sal együtt)
〈teljes tagadás kif-ére〉
a jövedelmi adóra nézve absolute semmi calculust nem tehetek
(1848 Kossuth Lajos)
De én nem értem absolute, mért lett iró Fene Balázs?
(1875 Dóczi Lajos)
kérlek, én abszolúte nem gyanakodtam
(1920 Szép Ernő)
De kedves Emmanuel úr, ez most semmi szerepet nem játszik. Abszolúte semmit
(1968 Göncz Árpád)
Vö. ÉrtSz.; TESz. abszolút; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások