abszolutisztikus mn 15A (Pol v. Tört)

1. ’önkényes, zsarnoki 〈rendszer〉, ill. erre jellemző 〈módszer, felfogás stb.〉’ ❖ arisztokratikus vagy demokratikus vagy abszolutisztikus elvek (1846 Eötvös József 8126052, 285) | [a] város romjain egy kiskirály székeljen abszolutisztikus hatalmával és engedelmeskedő udvarával (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | Abszolutisztikus, rendőri kormányt (1894 PallasLex. CD02) | Nehéz, nagy kéz nehezedett az országra, Ferencz császár abszolutisztikus keze. A budai „Vérmező” vértanúi elrettentő példa gyanánt lebegtek azok előtt, kik az új Magyarország kiépítéséről álmodoztak (1920 Pataki József CD10) | nem dirigálja ezeket a komponistákat valamely abszolutisztikus művészi irány (1922 Szép Ernő CD10) | Az Árpádok abszolutisztikus uralma (1934 Bánlaky József CD16).

2. ’abszolutizmust megvalósító, önkényuralmi 〈rendszer, hatalom stb.〉, ill. ilyen hatalommal rendelkező 〈uralkodó〉’ ❖ az osztrák abszolutisztikus kormány elárasztotta az országot fekete bankóval és félforintot valló kétgarasosokkal (1860 Jókai Mór CD18) | találkoztak az észak-amerikaiak függetlenségi harczában az amerikai republikánusok s az abszolutisztikus Francziaország érdekei (1879 Kossuth Lajos CD32) | abszolutisztikus monarchia (1928 Szekfű Gyula CD42) | abszolutisztikus uralkodó (1992 Petneki Áron CD17) | A XVII. században Franciaország Európa egyik legnagyobb kiterjedésű országa, abszolutisztikus királyság volt (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’erre a rendszerre, hatalomra, ill. ilyen uralkodóra jellemző, ezt képviselő, erre törekvő 〈szándék, felfogás, rendelet stb.〉’ ❖ Az Osztrák absolutisticus eszmék miatt […] a’ birodalmi ministerium nem vala személyzetében változó (1843 Kemény Zsigmond 8235002, 35) | a korai abszolutisztikus kísérletnek, sajnos, sem politikai, sem társadalmi téren nyomai nem maradtak a magyar történetben (1974 Szűcs Jenő 9688002, 404) | A középosztálybeli Bernier a fejlődő polgári tulajdont védelmezte az állam abszolutisztikus törekvéseivel szemben (1990 Renner Zsuzsanna 2029013, 445).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

abszolutisztikus melléknév 15A (Pol v. Tört)
1.
önkényes, zsarnoki 〈rendszer〉, ill. erre jellemző 〈módszer, felfogás stb.〉
arisztokratikus vagy demokratikus vagy abszolutisztikus elvek
(1846 Eötvös József)
[a] város romjain egy kiskirály székeljen abszolutisztikus hatalmával és engedelmeskedő udvarával
(1879 Mikszáth Kálmán)
Abszolutisztikus, rendőri kormányt
(1894 PallasLex.)
Nehéz, nagy kéz nehezedett az országra, Ferencz császár abszolutisztikus keze. A budai „Vérmező” vértanúi elrettentő példa gyanánt lebegtek azok előtt, kik az új Magyarország kiépítéséről álmodoztak
(1920 Pataki József)
nem dirigálja ezeket a komponistákat valamely abszolutisztikus művészi irány
(1922 Szép Ernő)
Az Árpádok abszolutisztikus uralma
(1934 Bánlaky József)
2.
abszolutizmust megvalósító, önkényuralmi 〈rendszer, hatalom stb.〉, ill. ilyen hatalommal rendelkező 〈uralkodó〉
az osztrák abszolutisztikus kormány elárasztotta az országot fekete bankóval és félforintot valló kétgarasosokkal
(1860 Jókai Mór)
találkoztak az észak-amerikaiak függetlenségi harczában az amerikai republikánusok s az abszolutisztikus Francziaország érdekei
(1879 Kossuth Lajos)
abszolutisztikus monarchia
(1928 Szekfű Gyula)
abszolutisztikus uralkodó
(1992 Petneki Áron)
A XVII. században Franciaország Európa egyik legnagyobb kiterjedésű országa, abszolutisztikus királyság volt
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
erre a rendszerre, hatalomra, ill. ilyen uralkodóra jellemző, ezt képviselő, erre törekvő 〈szándék, felfogás, rendelet stb.〉
Az Osztrák absolutisticus eszmék miatt […] a’ birodalmi ministerium nem vala személyzetében változó
(1843 Kemény Zsigmond)
a korai abszolutisztikus kísérletnek, sajnos, sem politikai, sem társadalmi téren nyomai nem maradtak a magyar történetben
(1974 Szűcs Jenő)
A középosztálybeli Bernier a fejlődő polgári tulajdont védelmezte az állam abszolutisztikus törekvéseivel szemben
(1990 Renner Zsuzsanna)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások