csinos mn 15A

1. ’alakjával, külsejével(, öltözködésével) stb. megnyerő látványt nyújtó, vonzó 〈személy〉, ill. vkinek ilyen 〈testrésze, termete stb.〉’ ❖ egy ſe vólt, a’ ki [Szókratésznál] inkább meg-útálta vólna a’ gazdagságot, és igazabban ſzerette vólna a’ ſzegénységet. De nem a’ rongyos és fóltos ſzegénységet: mert azonban tsinos-is vólt (1789 Göböl Gáspár ford.–Durand 7121004, 154) | A huszárok csínosak (1842 Petőfi Sándor C3508, 275) | Igen csinos arcza van (1871 Lévay József ford.–Shakespeare C3733, 252) | csinos termetét (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 141) | Szép volt-e [Ilonka]? mai fogalmak és kívánalmak alapján inkább csinos vagy szemrevaló (1979 Gyergyai Albert 9202005, 25).

2. ’alakjában, arányaiban, elrendezésében, külsejében tetszetős 〈dolog〉’ ❖ Tsínos négelbl [= ivóedényből] új bort meregetne (1773 Révai Miklós ford.–Horatius 7283002, 11) | Vajha olly kiterjedettek volnának a’ Szép mesterségek közöttünk, hogy az utolsóbb csínos, művészi Epigrammákat sokan érthetnék (1813 Döbrentei Gábor C2564, 56) | Egy délután eljő hozzám, igen csinosan öltözve (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102007, 198) | Az írásbeli dolgozatok külső alakjának jelzésére a csinos (1), rendes (2), türhető (3) és rendetlen (4) […] jelzőket választották ki (1915 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny C5382, 316) | A kötet az olcsó kivitel ellenére csinos, kellemes megjelenésű, különösen tetszetősek a szépen metszett betűk (1992 Knausz Imre 2050012, 81).

2a. (enyhe) elismerésre méltó 〈művészi alkotás v. teljesítmény〉’ ❖ „Komoly kettős táncz”-ot láttunk a vendégként föllépett Erhart-Kurcz Antonia és Sáry Fanny által csinosan előadva (1847 Pesti Divatlap C5840, 606) | [Jókai Mór] maga is csinosan rajzolt (1905 Mikszáth Kálmán C3137, 30) | megkéri Nyivelzint, hogy énekeljen, mert igazán csinosan énekel (1955 Szőllősy Klára ford.–Csernisevszkij 9685004, 123) | mint költő kezdted… csinos szonetteket írtál (1961 e. Darvas Szilárd 9102010, 209).

2b. (rég, gúny) ’〈erkölcsileg elítélendő dologra vonatkoztatva〉’ ❖ Látván […], hogy fenyegetésivel nem bóldogúl, egyéb, és tsínosabb eszközhöz nyúlt (1802 Adeline ford. C0523, 78) | Csinos dolgokat tudok ám beszélni a herczegről (1866 Greguss Ágost ford.–Shakespeare C3728, 235) | pénzt adott neki, hogy megszökjön a képviselőség elől. Ugy-e csinos dolog? (1899 Kemechey Jenő C2587, 116) | A késhegyre menés az Auer-társaságért történt, melynek csinos viselt dolgairól mi is írtunk már egyet-mást (1900 Ady Endre C0534, 319).

3. (rég) ’tanult, művelt, választékos stílusú, jó modorú, finom ízlésű 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ Mint a’ tsínos Gazdák takarékosabbak (1774 Vesmás Márton C4461, 74) | a’ For ige […] a leg csínosb Poetáknál is olly gyakran el fordúl (1816 Ungvárnémeti Tóth László C4477, 182) | a’ csinosabb nép’ nyelvszokását a’ köznép buta beszédjétől megkülönböztetve (1837 Haiszler György C1999, III).

3a. (rég) ’előkelő, kényes(, választékos) 〈stílus, ízlés, szokás stb.〉’ ❖ A’ fény kárt ne tégyen hire szárnyaiban Éljen, ha meg-hal-is tsinnos virtusiban (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2515, 9) | Tsinossabb hivatal ez [ti. az asztalosság] a borbélyságnál (1780 e. Protestáns iskoladrámák 7467001, 247) | a szavak leirásában igen csinos izlésű (1826 Vörösmarty Mihály C4538, 154) | Gáncsolván az udvart, annak puha kényét, Csinosabb szokásit és olaszos fényét (1854 Arany János CD01) | Tudják, hogy az a-t és az-t birtokragos főnév előtt tanácsos és csinos elhagyni. Csakhogy nem mindig lehet (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 62).

4. (gyakr. a kis nyomatékosító elemmel) ’a célnak megfelelő 〈dolog〉’ ❖ A’ derekas és tſinos viſgálás egynehány font vizzel nem eshetik meg (1779 A magyarországi orvosvizekről C2880, [VII]) | [a] száraz szálladékot tsinason öszve kell szedni (1799 Nyulas Ferenc C3339, 124) | le fogja lőni az ökörfaló kutyát egy csinos kis browninggal [= gyorstüzelő ismétlőpisztollyal] (1910 Laczkó Géza CD10) | Benyomunk magába egy csinos kis injekciót, annyit se fog érezni, mint a szúnyogcsípés (1974 Galsai Pongrác 9171002, 63).

5. (gyakr. a kis nyomatékosító elemmel) ’meglehetősen, eléggé nagy méretű, mértékű v. értékű 〈dolog〉, számottevő’ ❖ Egy kis epés ambitio ’s tsinos hipokondria (1791 Pálóczi Horváth Ádám 7257015, 28) | kertje csinos darabbal növekszik (1863 Greguss Ágost ford.–Sand C1916, 224) | a katonaság bajainak nyomtatásban való firtatásával csinos botrányt lehet csapni (1913 Ambrus Zoltán C0606, 317) | Híres szemészprofesszor operálta Zorót. Nem egészen ingyen. Csinos kis összeget gombolt le róla (1967 Mándy Iván 9420016, 208).

Sz: csinosbít, csinoska, csinoskodik, csinosság, csinosul.

Vö. CzF. csínos · csinos, csínosan · csinosan; ÉrtSz.; TESz. csín; ÉKsz.; SzT. ~, csinosan; ÚMTsz.

csinos melléknév 15A
1.
alakjával, külsejével(, öltözködésével) stb. megnyerő látványt nyújtó, vonzó 〈személy〉, ill. vkinek ilyen 〈testrésze, termete stb.〉
egy ſe vólt, a’ ki [Szókratésznál] inkább meg-útálta vólna a’ gazdagságot, és igazabban ſzerette vólna a’ ſzegénységet. De nem a’ rongyos és fóltos ſzegénységet: mert azonban tsinos-is vólt
(1789 Göböl Gáspár ford.Durand)
A huszárok csínosak
(1842 Petőfi Sándor)
Igen csinos arcza van
(1871 Lévay József ford.Shakespeare)
csinos termetét
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
Szép volt-e [Ilonka]? mai fogalmak és kívánalmak alapján inkább csinos vagy szemrevaló
(1979 Gyergyai Albert)
2.
alakjában, arányaiban, elrendezésében, külsejében tetszetős 〈dolog〉
Tsínos négelbl [= ivóedényből] új bort meregetne
(1773 Révai Miklós ford.Horatius)
Vajha olly kiterjedettek volnának a’ Szép mesterségek közöttünk, hogy az utolsóbb csínos, művészi Epigrammákat sokan érthetnék
(1813 Döbrentei Gábor)
Egy délután eljő hozzám, igen csinosan öltözve
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Az írásbeli dolgozatok külső alakjának jelzésére a csinos (1), rendes (2), türhető (3) és rendetlen (4) […] jelzőket választották ki
(1915 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny)
A kötet az olcsó kivitel ellenére csinos, kellemes megjelenésű, különösen tetszetősek a szépen metszett betűk
(1992 Knausz Imre)
2a.
(enyhe) elismerésre méltó 〈művészi alkotás v. teljesítmény〉
„Komoly kettős táncz”-ot láttunk a vendégként föllépett Erhart-Kurcz Antonia és Sáry Fanny által csinosan előadva
(1847 Pesti Divatlap)
[Jókai Mór] maga is csinosan rajzolt
(1905 Mikszáth Kálmán)
megkéri Nyivelzint, hogy énekeljen, mert igazán csinosan énekel
(1955 Szőllősy Klára ford.Csernisevszkij)
mint költő kezdted… csinos szonetteket írtál
(1961 e. Darvas Szilárd)
2b. (rég, gúny)
〈erkölcsileg elítélendő dologra vonatkoztatva〉
Látván […], hogy fenyegetésivel nem bóldogúl, egyéb, és tsínosabb eszközhöz nyúlt
(1802 Adeline ford.)
Csinos dolgokat tudok ám beszélni a herczegről
(1866 Greguss Ágost ford.Shakespeare)
pénzt adott neki, hogy megszökjön a képviselőség elől. Ugy-e csinos dolog?
(1899 Kemechey Jenő)
A késhegyre menés az Auer-társaságért történt, melynek csinos viselt dolgairól mi is írtunk már egyet-mást
(1900 Ady Endre)
3. (rég)
tanult, művelt, választékos stílusú, jó modorú, finom ízlésű 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
Mint a’ tsínos Gazdák takarékosabbak
(1774 Vesmás Márton)
a’ For ige […] a leg csínosb Poetáknál is olly gyakran el fordúl
(1816 Ungvárnémeti Tóth László)
a’ csinosabb nép’ nyelvszokását a’ köznép buta beszédjétől megkülönböztetve
(1837 Haiszler György)
3a. (rég)
előkelő, kényes(, választékos) 〈stílus, ízlés, szokás stb.〉
A’ fény kárt ne tégyen hire szárnyaiban Éljen, ha meg-hal-is tsinnos virtusiban
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
Tsinossabb hivatal ez [ti. az asztalosság] a borbélyságnál
(1780 e. Protestáns iskoladrámák)
a szavak leirásában igen csinos izlésű
(1826 Vörösmarty Mihály)
Gáncsolván az udvart, annak puha kényét, Csinosabb szokásit és olaszos fényét
(1854 Arany János)
Tudják, hogy az a-t és az-t birtokragos főnév előtt tanácsos és csinos elhagyni. Csakhogy nem mindig lehet
(1926 Kosztolányi Dezső)
4. (gyakr. a kis nyomatékosító elemmel)
a célnak megfelelő 〈dolog〉
A’ derekas és tſinos viſgálás egynehány font vizzel nem eshetik meg
(1779 A magyarországi orvosvizekről)
[a] száraz szálladékot tsinason öszve kell szedni
(1799 Nyulas Ferenc)
le fogja lőni az ökörfaló kutyát egy csinos kis browninggal [= gyorstüzelő ismétlőpisztollyal]
(1910 Laczkó Géza)
Benyomunk magába egy csinos kis injekciót, annyit se fog érezni, mint a szúnyogcsípés
(1974 Galsai Pongrác)
5. (gyakr. a kis nyomatékosító elemmel)
meglehetősen, eléggé nagy méretű, mértékű v. értékű 〈dolog〉, számottevő
Egy kis epés ambitio ’s tsinos hipokondria
(1791 Pálóczi Horváth Ádám)
kertje csinos darabbal növekszik
(1863 Greguss Ágost ford.Sand)
a katonaság bajainak nyomtatásban való firtatásával csinos botrányt lehet csapni
(1913 Ambrus Zoltán)
Híres szemészprofesszor operálta Zorót. Nem egészen ingyen. Csinos kis összeget gombolt le róla
(1967 Mándy Iván)
Sz: csinosbít, csinoska, csinoskodik, csinosság, csinosul
Vö. CzF. csínos · csinos, csínosan · csinosan; ÉrtSz.; TESz. csín; ÉKsz.; SzT. ~, csinosan; ÚMTsz.

Beállítások