csinosít ige 4a4

1. ts ’külsejében, megjelenésében megnyerőbbé, vonzóbbá tesz vkit, vmit’ ❖ Tsínosítsd kertekkel a’ sovány homokot, Ültesd bé ſzllvel a’ kopaſz halmokat (1787 Orczy Lőrinc C3358, 115) | A’ hív Aszszony azért csinosítja magát, hogy férjének tessék; a’ csapongó, hogy mindenik szeresse (1829 Uránia C0422, 316) | csinositni kell a szobát (1880 Csiky Gergely C1309, 136) | Az Egyesült Államokban és Kanadában […] 1962 óta 1-2,2 millió nőnek csinosították szilikon segítségével formásabbra a mellét (1996 Természet Világa CD50).

1a. tn (tárgyragos határozóval is) csinosít vkin, vmin ’vkinek, vminek a külsején, megjelenésén javít’ ❖ csinosíts egy kissé magadon, s menjünk (1846 Obernyik Károly 8339002, 17) | a régi fényes vendéglő […] milyen ocsmánynak, piszkosnak tűnt most fel, pedig azóta már csinosítottak is rajta (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | A választások közeledtével a pártok inkább a külcsínt változtatták, csinosítottak csöppet honlapjaikon (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (tárgy n. is) ’〈szöveget, nyelvet stb.〉 csiszol, tökéletesít’ ❖ A’ beſzédet ékesíteni: Szépíteni, tsinosítani, piperézni, hímezni (1790 Noszkó Alajos 7248008, 304) | [Faludi Ferenc] is tiszta prózát ir, de egyszersmind újít, bővít és csinosít; az idegen eredetinek minden fordulatát fordulattal, még pedig magyaros és választékos fordulattal igyekszik visszaadni (1896 PallasLex. CD02) | az alliterációs, rímes közmondások, szójátékok a nyelvben folyton eleven és munkás költői ösztönről tesznek tanúságot, amely a nyelvet állandóan csinosítja, csiszolja, szellemibbé, harmóniásabbá, törvényesebbé teszi (1921 Földessy Gyula CD10) | [a családvédelmi koncepció] csupán piszkozat, majd őszre készül el az igazi. Addig csinosítják a szöveget, lenyesik a túlzásait (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (rég) ’kulturáltabbá, műveltebbé, kifinomultabbá tesz vkit, vmit’ ❖ Eredeti Munkák gyarapíttyák a’ Tudományokat, tsínosíttyák a’ Nemzetet, és emelik fel a’ nagy Nemzetek ragyogó Sorába (1794 Kármán József² 7165023, 301) | a’ kit a’ külső országokban tett utazás […] ifjanta ki pallérozni nem tudott, azt mi itthon már öregségében tsínosítani hijába törekedünk (1814 Pápay Sámuel C2564, 399) | Csinosítsuk értelminket (1830 Széchenyi István C3886, 263).

Ö: ki~.

ÖU: fel~.

Sz: csinosítás, csinosítgat.

Vö. CzF. csínosit · csinosít; ÉrtSz.; TESz. csín; ÉKsz.

csinosít ige 4a4
1. tárgyas
külsejében, megjelenésében megnyerőbbé, vonzóbbá tesz vkit, vmit
Tsínosítsd kertekkel a’ sovány homokot, Ültesd bé ſzllvel a’ kopaſz halmokat
(1787 Orczy Lőrinc)
A’ hív Aszszony azért csinosítja magát, hogy férjének tessék; a’ csapongó, hogy mindenik szeresse
(1829 Uránia)
csinositni kell a szobát
(1880 Csiky Gergely)
Az Egyesült Államokban és Kanadában […] 1962 óta 1-2,2 millió nőnek csinosították szilikon segítségével formásabbra a mellét
(1996 Természet Világa)
1a. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is) csinosít vkin, vmin
vkinek, vminek a külsején, megjelenésén javít
csinosíts egy kissé magadon, s menjünk
(1846 Obernyik Károly)
a régi fényes vendéglő […] milyen ocsmánynak, piszkosnak tűnt most fel, pedig azóta már csinosítottak is rajta
(1899 Mikszáth Kálmán)
A választások közeledtével a pártok inkább a külcsínt változtatták, csinosítottak csöppet honlapjaikon
(1998 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (tárgy n. is)
〈szöveget, nyelvet stb.〉 csiszol, tökéletesít
A’ beſzédet ékesíteni: Szépíteni, tsinosítani, piperézni, hímezni
(1790 Noszkó Alajos)
[Faludi Ferenc] is tiszta prózát ir, de egyszersmind újít, bővít és csinosít; az idegen eredetinek minden fordulatát fordulattal, még pedig magyaros és választékos fordulattal igyekszik visszaadni
(1896 PallasLex.)
az alliterációs, rímes közmondások, szójátékok a nyelvben folyton eleven és munkás költői ösztönről tesznek tanúságot, amely a nyelvet állandóan csinosítja, csiszolja, szellemibbé, harmóniásabbá, törvényesebbé teszi
(1921 Földessy Gyula)
[a családvédelmi koncepció] csupán piszkozat, majd őszre készül el az igazi. Addig csinosítják a szöveget, lenyesik a túlzásait
(1999 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (rég)
kulturáltabbá, műveltebbé, kifinomultabbá tesz vkit, vmit
Eredeti Munkák gyarapíttyák a’ Tudományokat, tsínosíttyák a’ Nemzetet, és emelik fel a’ nagy Nemzetek ragyogó Sorába
(1794 Kármán József²)
a’ kit a’ külső országokban tett utazás […] ifjanta ki pallérozni nem tudott, azt mi itthon már öregségében tsínosítani hijába törekedünk
(1814 Pápay Sámuel)
Csinosítsuk értelminket
(1830 Széchenyi István)
ÖU: felcsinosít
Sz: csinosítás, csinosítgat
Vö. CzF. csínosit · csinosít; ÉrtSz.; TESz. csín; ÉKsz.

Beállítások