csírázik ige 14a7csírádzik (rég) , csíráz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)

1. tn (Növ is) ’〈mag, hagyma, gumó, v. spóra〉 csírát, növénykezdeményt v. a szaporodáshoz szükséges tömlőt, telepet növeszt, v. fiatal hajtást hoz, ill. 〈növény(kezdemény)〉 ilyen módon kihajt’ ❖ tsirázó mag (1777 Molnár János C3195, 117) | a’ hagyma ismét 3-4 hüvelyknyire egymástól olly formán tétetik, hogy csirázó vége felfelé álljon (1844 Kecskeméthy Csapó Dániel 8232028, 60) | természetes szükség a tölgynek, a bükknek csirázni, fejlődni, nőni (1903 Prohászka Ottokár 1125016, 18) | A mohák spórája csírázva tömlőt hajt, amely előteleppé (protonemává) fejlődik (1912 RévaiNagyLex. C5702, 425) | Ráncosodik és csírázik az ősszel vásárolt krumplim (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’〈növény(i rész)〉 hajtást hoz, kihajt’ ❖ Látod mint tavaſzban A Róſa tſirázik? (1785 Zechenter Antal ford.–Anakreón C4570, 44) | hol zsarnok alatt teng szolganép, […] ott mily virága csirázzék a’ természetnek? (1834 Széchenyi István 8429025, 73) | van reménye a fának, ha levágják, hogy ismét csirádzani fog (1879 Egyetemes Filológiai Közlöny C0098, 611).

1b. (rég) ’〈fiatal személy〉 serdül, felnőtté érik’ ❖ [fogadjátok el, ti] mindenfelé ki terjedett tsirázó Iffjak, […] nemes indúlatotokért heves köszönetemet (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0173, 92) | ujból látjuk a házat, Melyben még a gyerek s legény csirázott (1845 Döbrentei Gábor C1445, 99).

2. tn ’születőben, keletkezőben v. kibontakozóban van vmi (vmiből)’ ❖ szokásokból tsirázott környülállásokat (1784 Benyák Bernát ford.–József, II. C0977, 3) | a’ tzirázni kezd nyavalyáknak els ſzikrájokban való ki-óltáſokrol (1786 Mátyus István C3067, 66) | már akkor csirázó ipar (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Hosszú idő óta ez volt első nyugodt pillanata. Végre valami halvány öröm csirázott benne (1929 Heltai Jenő 9239059, 19) | A múlton épül a jelen, abból csírázik a jövő (1977 Erdély Sándor CD52).

2a. tn (rég) ’〈a nap〉 felkelőben van, ill. 〈hajnal, fény〉 fokozatosan megjelenik, mutatkozik’ ❖ Serkedező, tsírázó […] hajnal (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 202) | Oh mi vidám a’ szép Regvel! Midn a’ Nap tsírázik (1821 Benyák Bernát ford. C0970, 54) | Nem fakad a nap még: hajnal pirulattya csirázik (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358009, 425) | a nap csirádzani kezde (1852 Beöthy László¹ C0999, 147).

2b. ts (irod) ’〈ártalmas, rossz dolgot〉 előidéz, okoz, szül’ ❖ romlást csíráz minden pillanat (1950 Nemes Nagy Ágnes 9479003, 11) | csírázik itt az átok átkot (1956–1965 Nagy László² 9473068, 23) | A gond a szívünk gyökerén tanyázik, S ott titkos kínokat csirázik (1959 Jékely Zoltán ford.–Goethe 9278106, 32).

Ö: ki~.

Sz: csírázat.

Vö. CzF. csírádzik, csirázik; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csírázik ige 14a7
csírádzik 14a7 (rég)
csíráz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: rég)
1. tárgyatlan (Növ is)
〈mag, hagyma, gumó, v. spóra〉 csírát, növénykezdeményt v. a szaporodáshoz szükséges tömlőt, telepet növeszt, v. fiatal hajtást hoz, ill. 〈növény(kezdemény) ilyen módon kihajt
tsirázó mag
(1777 Molnár János)
a’ hagyma ismét 3-4 hüvelyknyire egymástól olly formán tétetik, hogy csirázó vége felfelé álljon
(1844 Kecskeméthy Csapó Dániel)
természetes szükség a tölgynek, a bükknek csirázni, fejlődni, nőni
(1903 Prohászka Ottokár)
A mohák spórája csírázva tömlőt hajt, amely előteleppé (protonemává) fejlődik
(1912 RévaiNagyLex.)
Ráncosodik és csírázik az ősszel vásárolt krumplim
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
〈növény(i rész) hajtást hoz, kihajt
Látod mint tavaſzban A Róſa tſirázik?
(1785 Zechenter Antal ford.Anakreón)
hol zsarnok alatt teng szolganép, […] ott mily virága csirázzék a’ természetnek?
(1834 Széchenyi István)
van reménye a fának, ha levágják, hogy ismét csirádzani fog
(1879 Egyetemes Filológiai Közlöny)
1b. (rég)
〈fiatal személy〉 serdül, felnőtté érik
[fogadjátok el, ti] mindenfelé ki terjedett tsirázó Iffjak, […] nemes indúlatotokért heves köszönetemet
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
ujból látjuk a házat, Melyben még a gyerek s legény csirázott
(1845 Döbrentei Gábor)
2. tárgyatlan
születőben, keletkezőben v. kibontakozóban van vmi (vmiből)
szokásokból tsirázott környülállásokat
(1784 Benyák Bernát ford.József, II.)
a’ tzirázni kezd nyavalyáknak els ſzikrájokban való ki-óltáſokrol
(1786 Mátyus István)
már akkor csirázó ipar
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Hosszú idő óta ez volt első nyugodt pillanata. Végre valami halvány öröm csirázott benne
(1929 Heltai Jenő)
A múlton épül a jelen, abból csírázik a jövő
(1977 Erdély Sándor)
2a. tárgyatlan (rég)
〈a nap〉 felkelőben van, ill. 〈hajnal, fény〉 fokozatosan megjelenik, mutatkozik
Serkedező, tsírázó […] hajnal
(1803 Baróti Szabó Dávid)
Oh mi vidám a’ szép Regvel! Midn a’ Nap tsírázik
(1821 Benyák Bernát ford.)
Nem fakad a nap még: hajnal pirulattya csirázik
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
a nap csirádzani kezde
(1852 Beöthy László¹)
2b. tárgyas (irod)
〈ártalmas, rossz dolgot〉 előidéz, okoz, szül
romlást csíráz minden pillanat
(1950 Nemes Nagy Ágnes)
csírázik itt az átok átkot
(1956–1965 Nagy László²)
A gond a szívünk gyökerén tanyázik, S ott titkos kínokat csirázik
(1959 Jékely Zoltán ford.Goethe)
Sz: csírázat
Vö. CzF. csírádzik, csirázik; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások