csodálatos mn és partikula 

I. mn 15A

1. ’érthetetlen, megmagyarázhatatlan v. 〈a vallásos felfogásban:〉 természetfeletti beavatkozással magyarázható 〈jelenség, dolog〉, ill. annak előidézésére képes(nek tartott) 〈személy v. tárgy〉’ ❖ Urunk-is nem más végre gyógyitott-meg annyi testben ſinlödö kórokat, hanem hogy a’ tsudálatos gyógyitáſokkal isméretséget, és hitelt ſzerezne magának, és alkalmatoſságot találna a’ Lelkek gyógyitására (1772 Vajda Sámuel 7365001, 147) | a’ világi bltseſég, és teſti okoſság, […] minden tsudálatos képeket, és butsú-járó helyeket fel-forgatni, ’s el-rontani iparkodik (1785 Szaitz Leó 7302008, 160) | Az orosz népnek mindig vannak „élő szentjei”. S azok között néha csodálatos szentek (1879 Jókai Mór CD18) | súlyos betegségbe esvén, midőn abból csodálatosan kigyógyult, a papi pályára lépett (1912 RévaiNagyLex. C5700, 220) | [Izajás próféta jövendöléséből] Máté evangelista Krisztus csodálatos születésének meghirdetését olvassa ki (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

1a. ’〈kül. mesékben v. a népi hiedelemvilágban:〉 bűvös, mágikus 〈erő, tulajdonság〉, ill. ilyen erővel, tulajdonsággal rendelkező 〈lény v. dolog〉’ ❖ az öröm szinte teljesedett, midőn a’ csodálatos kakas nem csak sülni, hanem pirulni is kezdett […], a’ mint a’ kakas tökéletesen megsült, leszálla az ágasról és monda „egyetek meg!” (1829 Vörösmarty Mihály 8524420, 13) | Némely élettelen dolgoknak is meglehet az a csodálatos tulajdonságuk, hogy el-eltűnnek, és ismét meg-megjelennek, mint a kisértő lelkek (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A hős vándorútra indul. Csodálatos gyümölcsökre bukkan, amelytől szarvai (szamárfülei) nőnek (1979 NéprajziLex. CD47) | A kanca tejének is csodálatos erőt tulajdonítottak: oltalmaz, véd a gonosztól (1988 Magyar néprajz CD47).

1b. ’nagyon(, szinte hihetetlenül) kedvező, jótékony 〈tulajdonság, hatás〉, ill. ilyen tulajdonságú, hatású 〈dolog〉’ ❖ Csudálatos viz ez, kiki ell hiheti, Kár, hogy Ember meſze Fldre nem viheti (1777 Fejér Antal 7103001, 4) | [az említett orvosságot] mindenféle házi állatokon probáltam, és ſokféle betegségben annak tsudálatos erejét tapaſztaltam (1791 Fekésházy György 7105001, 11) | Katalin néni és Ella elvonultak egy csodálatos hatásu forrás mellé (1897 Kazár Emil C2513, 150) | Csodálatos gyógyszer ez, ha nem is csodaszer (1957 Benedek István 9041013, 471) | megismerték a tea csodálatos tulajdonságait (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (gúny is) ’csodálatra méltó, lenyűgöző, bámulatos, ill. nagyszerű, pompás’ ❖ Az Iſteni böltſeſségnek mi tsudálatos alkotmányi a’ méhek (1775 Molnár János 7232028, 184) | Melly tsudállatos a’ blts Iſteni gondviſelés abban, hogy némelly állatokban meg-állitja télen bizonyos ideig a’ vérnek folyáſát! (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267010, 180) | miképp támadhat a polgármester úrnak ilyen csodálatos gondolata, hogy egy városnak a közepére erdőt ültessünk (1885 Mikszáth Kálmán 8312254, 88) | A házon kinyilott egy ajtó és a világos küszöbön egy csodálatos nő jelent meg (1917 Krúdy Gyula C2845, 25) | a tél a sízők számára ugyanolyan csodálatos, hidegtől mentes évszak volt, mint másoknak a nyár (1965 Makai Imre ford.–Pausztovszkij 9418005, 49) | [Mandula] Petra csodálatosan teniszezett (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’nagyon különös, furcsa, meglepő, csodálkozásra késztető 〈dolog〉’ ❖ Tſudálatos tékozlás, a’ melly, a’ mit máſok a’ fldbl nagy munkával ki-áſnak, olly meg-vetve a’ fldön hagya heverni (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141003, 95) | Csodálatos, hogy épen azon pártok, mellyek az aristocratiát gyülölik, minden nézeteiknek ajánlására hosszu családfát készitenek (1850 Kemény Zsigmond 8235037, 63) | az ápolónő, ki megszokta már, hogy lázbetegei csodálatosnál csodálatosabb kérdéseket intéznek hozzá (1895 Herczeg Ferenc 9241013, 67) | Hogy Heine költői témát lelt a peterswaldaui eseményekben, ebben nincs semmi csodálatos (1956 Rényi Péter 2005026, 110).

3a. ’meglepően, hihetetlenül, ill. bámulatot keltően nagy(fokú, -mértékű)’ ❖ elmédnek azt a’ tsudálatos erejét mellyel a’ ſok viſzontagságokat olly békével ſzenveded (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 74) | mily csodálatosan szép e vidék (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Kedves apám ágyban fekvő beteg lett a választás fáradalmai következtében, s így nekem […] jutott az a kevéssé kellemes munka, hogy a követválasztás csodálatos kiadásainak számláit rendezzem (1900 Váli Mari 8506004, 281) | csodálatosan gyors felfogó- és problémamegoldó képességéről (2000 Természet Világa CD50).

II. partikula 0 (gúny is)

’〈pozitív jelentéstartalmú mn fokozására:〉 elképesztő, bámulatos’ ❖ hogy türje el akár teſti, akár lelki ſzemem azt a’ tsudálatos nagy fényt! (1777 Molnár János C3195, 607) | Csudálatos szépek azok. Nem csupán aranyerek vannak mindenik kőben, hanem a természet különbféle formájú aranytárgyakat rajzol egy-egy darabka kőre (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102003, 548) | Gyurka nem szólt, csak csodálatos gyorsan ismét felkantározta a lovakat (1929 Kodolányi János 9342004, 8) | ha egyszer arra hivatkozunk, micsoda csodálatos jó törvények voltak korábban, akkor tudni kell azt is, hogy ezek mit tartalmaztak (1999 Országgyűlési Napló CD62).

J: csodás.

Vö. CzF. ~, csodálatosan; ÉrtSz.; TESz. csoda; ÉKsz.; SzT. ~, csodálatosan; ÚMTsz.

csodálatos melléknév és partikula
I. melléknév 15A
1.
érthetetlen, megmagyarázhatatlan v. 〈a vallásos felfogásban:〉 természetfeletti beavatkozással magyarázható 〈jelenség, dolog〉, ill. annak előidézésére képes(nek tartott) 〈személy v. tárgy〉
Urunk-is nem más végre gyógyitott-meg annyi testben ſinlödö kórokat, hanem hogy a’ tsudálatos gyógyitáſokkal isméretséget, és hitelt ſzerezne magának, és alkalmatoſságot találna a’ Lelkek gyógyitására
(1772 Vajda Sámuel)
a’ világi bltseſég, és teſti okoſság, […] minden tsudálatos képeket, és butsú-járó helyeket fel-forgatni, ’s el-rontani iparkodik
(1785 Szaitz Leó)
Az orosz népnek mindig vannak „élő szentjei”. S azok között néha csodálatos szentek
(1879 Jókai Mór)
súlyos betegségbe esvén, midőn abból csodálatosan kigyógyult, a papi pályára lépett
(1912 RévaiNagyLex.)
[Izajás próféta jövendöléséből] Máté evangelista Krisztus csodálatos születésének meghirdetését olvassa ki
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
1a.
〈kül. mesékben v. a népi hiedelemvilágban:〉 bűvös, mágikus 〈erő, tulajdonság〉, ill. ilyen erővel, tulajdonsággal rendelkező 〈lény v. dolog〉
az öröm szinte teljesedett, midőn a’ csodálatos kakas nem csak sülni, hanem pirulni is kezdett […], a’ mint a’ kakas tökéletesen megsült, leszálla az ágasról és monda „egyetek meg!”
(1829 Vörösmarty Mihály)
Némely élettelen dolgoknak is meglehet az a csodálatos tulajdonságuk, hogy el-eltűnnek, és ismét meg-megjelennek, mint a kisértő lelkek
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A hős vándorútra indul. Csodálatos gyümölcsökre bukkan, amelytől szarvai (szamárfülei) nőnek
(1979 NéprajziLex.)
A kanca tejének is csodálatos erőt tulajdonítottak: oltalmaz, véd a gonosztól
(1988 Magyar néprajz)
1b.
nagyon(, szinte hihetetlenül) kedvező, jótékony 〈tulajdonság, hatás〉, ill. ilyen tulajdonságú, hatású 〈dolog〉
Csudálatos viz ez, kiki ell hiheti, Kár, hogy Ember meſze Fldre nem viheti
(1777 Fejér Antal)
[az említett orvosságot] mindenféle házi állatokon probáltam, és ſokféle betegségben annak tsudálatos erejét tapaſztaltam
(1791 Fekésházy György)
Katalin néni és Ella elvonultak egy csodálatos hatásu forrás mellé
(1897 Kazár Emil)
Csodálatos gyógyszer ez, ha nem is csodaszer
(1957 Benedek István)
megismerték a tea csodálatos tulajdonságait
(1995 Magyar Hírlap)
2. (gúny is)
csodálatra méltó, lenyűgöző, bámulatos, ill. nagyszerű, pompás
Az Iſteni böltſeſségnek mi tsudálatos alkotmányi a’ méhek
(1775 Molnár János)
Melly tsudállatos a’ blts Iſteni gondviſelés abban, hogy némelly állatokban meg-állitja télen bizonyos ideig a’ vérnek folyáſát!
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
miképp támadhat a polgármester úrnak ilyen csodálatos gondolata, hogy egy városnak a közepére erdőt ültessünk
(1885 Mikszáth Kálmán)
A házon kinyilott egy ajtó és a világos küszöbön egy csodálatos nő jelent meg
(1917 Krúdy Gyula)
a tél a sízők számára ugyanolyan csodálatos, hidegtől mentes évszak volt, mint másoknak a nyár
(1965 Makai Imre ford.Pausztovszkij)
[Mandula] Petra csodálatosan teniszezett
(1995 Magyar Hírlap)
3.
nagyon különös, furcsa, meglepő, csodálkozásra késztető 〈dolog〉
Tſudálatos tékozlás, a’ melly, a’ mit máſok a’ fldbl nagy munkával ki-áſnak, olly meg-vetve a’ fldön hagya heverni
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
Csodálatos, hogy épen azon pártok, mellyek az aristocratiát gyülölik, minden nézeteiknek ajánlására hosszu családfát készitenek
(1850 Kemény Zsigmond)
az ápolónő, ki megszokta már, hogy lázbetegei csodálatosnál csodálatosabb kérdéseket intéznek hozzá
(1895 Herczeg Ferenc)
Hogy Heine költői témát lelt a peterswaldaui eseményekben, ebben nincs semmi csodálatos
(1956 Rényi Péter)
3a.
meglepően, hihetetlenül, ill. bámulatot keltően nagy(fokú, -mértékű)
elmédnek azt a’ tsudálatos erejét mellyel a’ ſok viſzontagságokat olly békével ſzenveded
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
mily csodálatosan szép e vidék
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Kedves apám ágyban fekvő beteg lett a választás fáradalmai következtében, s így nekem […] jutott az a kevéssé kellemes munka, hogy a követválasztás csodálatos kiadásainak számláit rendezzem
(1900 Váli Mari)
csodálatosan gyors felfogó- és problémamegoldó képességéről
(2000 Természet Világa)
II. partikula 0 (gúny is)
〈pozitív jelentéstartalmú mn fokozására:〉 elképesztő, bámulatos
hogy türje el akár teſti, akár lelki ſzemem azt a’ tsudálatos nagy fényt!
(1777 Molnár János)
Csudálatos szépek azok. Nem csupán aranyerek vannak mindenik kőben, hanem a természet különbféle formájú aranytárgyakat rajzol egy-egy darabka kőre
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Gyurka nem szólt, csak csodálatos gyorsan ismét felkantározta a lovakat
(1929 Kodolányi János)
ha egyszer arra hivatkozunk, micsoda csodálatos jó törvények voltak korábban, akkor tudni kell azt is, hogy ezek mit tartalmaztak
(1999 Országgyűlési Napló)
J: csodás
Vö. CzF. ~, csodálatosan; ÉrtSz.; TESz. csoda; ÉKsz.; SzT. ~, csodálatosan; ÚMTsz.

Beállítások