csoportosít ts ige 4a4

1. ’〈több egynemű dolgot v. személyt〉 vhol v. vmely szempont szerint csoporto(ka)t képezve egymás közelében elhelyez’ ❖ aránylag kis területen 70 várromot találtam, melyek azt minden irányban behálózzák, leginkább azonban a határszél lehető bejáratainál voltak csoportositva (1868 Orbán Balázs 8340002, 32) | Egész Boszniában és Herczegovinában találunk, kiváltképen a fensíkokon, számos, gyakran nagyszerű temetkező helyekké csoportosított síremlékeket (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Harold éppen a puncsbavalókat csoportosította az ebédlőasztalon (1969 Abody Béla ford.–Fitzgerald 9001003, 14) | [Munkácsi Bernát] votjákjait a nyelvjárások szerint csoportosítva ültette le (egyszerre legfeljebb 11 adatközlője volt) (1981 Kálmán Béla CD30).

1a. (rég) ’〈vizuális művészetben: több alakot〉 vmely vezérelv szerint csoporto(ka)t képezve egymás közelében elhelyez, ábrázol’ ❖ Az oltárnak fő képén a helyes távlatú tájkép előterében, jól csoportosított számos alakokkal a Szent-Családot ábrázolta a művész (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Rubens] mint festő az olaszok tanítványa, a mennyiben tárgyait a szentírás, vagy a történet hatásos jeleneteiből meríti s alakjait hatásra számítva, fényesen csoportosítja (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | [Kernstok Károly] festette meg azokat a mélyen átérzett férfiaktokat, amelyeket legsikerültebben a Zivatar című festményén csoportosított (1938 Farkas Zoltán CD10).

1b. (átv is) ’〈haderőt〉 vmely pontra v. célra irányít, összpontosít’ ❖ A’ tisztviselőknek minden idegenszerű befolyástóli szabad választásán mételykint rágódott visszaélések akadályozásaul ’s kiirtásaul határozatba ment: hogy azt, ki pénzzel, ajandékkal, tánczoltatásokkal, etetés-itatással, szekerezésekkel választókat fogna vesztegetni, és zászlók alá csoportositani, erkölcsi megfenyitéseül az egyetem közmegvetése érje (1842 Pesti Hírlap CD61) | Bem a császáriak által újonnan elfoglalt állás előtt késő délután megjelenve, hadoszlopát újból támadáshoz csoportosította, miből egész estig tartó csatározás keletkezett (1941 Bánlaky József CD16) | a kármegtérítések érdekében mind nagyobb erőket csoportosítanak a jogi igények kielégíthetőségének felderítésére (1995 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈tőkét, pénzösszeget〉 vhova elhelyez, vmire fordít’ ❖ [a költségvetésben nincsenek] ide-oda csoportosítható tartalékok (1995 Magyar Hírlap CD09) | a keveset is lehet úgy csoportosítani, hogy a legfontosabbnak ítélt feladatokra jusson (1996 Magyar Hírlap CD09) | bizonyos nagy befektetési alapok Bojár Gábor szerint komoly pénzeket csoportosítottak a kelet- és közép-európai régióba (2000 Figyelő CD2601).

1d. ’〈témát, elsorolni való mondanivalót〉 vhogyan megszerkesztve megfogalmaz, előad’ ❖ [ahogyan a magyar ritmus] a soroknál minden ütembe az összetartozó mondatrészt, úgy […] a versszak soraiban egy-egy, többnyire önálló, gondolatot csoportosít s nehezen tűri az értelem átvitelét egyik sorból a másikba (1856 Arany János C6504, 252) | oly szoros láncolatban s mégis oly világosan tudja csoportosítani érveit, hogy gondolkozóba ejti hallgatóit (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | A szónoknak a teoretikusok megszabta szigorú szabályok szerint kellett mondanivalóját csoportosítania, s a kivitelezésnél fel kellett azt díszítenie a humanista retorika toposzaival (1964 Gerézdi Rabán CD53).

2. ’〈több egynemű dolgot vmely rendezési elv, szempont szerint〉 osztályoz, ill. 〈kategóriá(k)ba, csoport(ok)ba〉 besorol’ ❖ A XVI. századtól több egyes Váradi-t ösmerünk, kiket családokra csoportosítanunk, adatok hiányában nem lehet (1866 Nagy Iván CD31) | téved az orvosi praxis, mely ezeket az affektiókat a pszichózisoktól elkeríti s az organikus idegbajokhoz csoportosítja (1925 Ignotus ford.–Freud CD10) | A nyelveket többféleképpen csoportosíthatjuk, osztályozhatjuk, a szerint, hogy milyen osztályozó szempontot követünk (1937 Zsirai Miklós 9805001, 3) | Az európai térségben három haderőnembe csoportosítják a fegyveres erőket. Ezek a szárazföldi erők, a légierő és a haditengerészeti flotta (1997 Tények könyve CD37).

Ö: át~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csoport; ÉKsz.

csoportosít tárgyas ige 4a4
1.
〈több egynemű dolgot v. személyt〉 vhol v. vmely szempont szerint csoporto(ka)t képezve egymás közelében elhelyez
aránylag kis területen 70 várromot találtam, melyek azt minden irányban behálózzák, leginkább azonban a határszél lehető bejáratainál voltak csoportositva
(1868 Orbán Balázs)
Egész Boszniában és Herczegovinában találunk, kiváltképen a fensíkokon, számos, gyakran nagyszerű temetkező helyekké csoportosított síremlékeket
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Harold éppen a puncsbavalókat csoportosította az ebédlőasztalon
(1969 Abody Béla ford.Fitzgerald)
[Munkácsi Bernát] votjákjait a nyelvjárások szerint csoportosítva ültette le (egyszerre legfeljebb 11 adatközlője volt)
(1981 Kálmán Béla)
1a. (rég)
〈vizuális művészetben: több alakot〉 vmely vezérelv szerint csoporto(ka)t képezve egymás közelében elhelyez, ábrázol
Az oltárnak fő képén a helyes távlatú tájkép előterében, jól csoportosított számos alakokkal a Szent-Családot ábrázolta a művész
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Rubens] mint festő az olaszok tanítványa, a mennyiben tárgyait a szentírás, vagy a történet hatásos jeleneteiből meríti s alakjait hatásra számítva, fényesen csoportosítja
(1904 Nagy képes világtörténet)
[Kernstok Károly] festette meg azokat a mélyen átérzett férfiaktokat, amelyeket legsikerültebben a Zivatar című festményén csoportosított
(1938 Farkas Zoltán)
1b. (átv is)
〈haderőt〉 vmely pontra v. célra irányít, összpontosít
A’ tisztviselőknek minden idegenszerű befolyástóli szabad választásán mételykint rágódott visszaélések akadályozásaul ’s kiirtásaul határozatba ment: hogy azt, ki pénzzel, ajandékkal, tánczoltatásokkal, etetés-itatással, szekerezésekkel választókat fogna vesztegetni, és zászlók alá csoportositani, erkölcsi megfenyitéseül az egyetem közmegvetése érje
(1842 Pesti Hírlap)
Bem a császáriak által újonnan elfoglalt állás előtt késő délután megjelenve, hadoszlopát újból támadáshoz csoportosította, miből egész estig tartó csatározás keletkezett
(1941 Bánlaky József)
a kármegtérítések érdekében mind nagyobb erőket csoportosítanak a jogi igények kielégíthetőségének felderítésére
(1995 Magyar Hírlap)
1c.
〈tőkét, pénzösszeget〉 vhova elhelyez, vmire fordít
[a költségvetésben nincsenek] ide-oda csoportosítható tartalékok
(1995 Magyar Hírlap)
a keveset is lehet úgy csoportosítani, hogy a legfontosabbnak ítélt feladatokra jusson
(1996 Magyar Hírlap)
bizonyos nagy befektetési alapok Bojár Gábor szerint komoly pénzeket csoportosítottak a kelet- és közép-európai régióba
(2000 Figyelő)
1d.
〈témát, elsorolni való mondanivalót〉 vhogyan megszerkesztve megfogalmaz, előad
[ahogyan a magyar ritmus] a soroknál minden ütembe az összetartozó mondatrészt, úgy […] a versszak soraiban egy-egy, többnyire önálló, gondolatot csoportosít s nehezen tűri az értelem átvitelét egyik sorból a másikba
(1856 Arany János)
oly szoros láncolatban s mégis oly világosan tudja csoportosítani érveit, hogy gondolkozóba ejti hallgatóit
(1882 Mikszáth Kálmán)
A szónoknak a teoretikusok megszabta szigorú szabályok szerint kellett mondanivalóját csoportosítania, s a kivitelezésnél fel kellett azt díszítenie a humanista retorika toposzaival
(1964 Gerézdi Rabán)
2.
〈több egynemű dolgot vmely rendezési elv, szempont szerint〉 osztályoz, ill. 〈kategóriá(k)ba, csoport(ok)ba〉 besorol
A XVI. századtól több egyes Váradi-t ösmerünk, kiket családokra csoportosítanunk, adatok hiányában nem lehet
(1866 Nagy Iván)
téved az orvosi praxis, mely ezeket az affektiókat a pszichózisoktól elkeríti s az organikus idegbajokhoz csoportosítja
(1925 Ignotus ford.Freud)
A nyelveket többféleképpen csoportosíthatjuk, osztályozhatjuk, a szerint, hogy milyen osztályozó szempontot követünk
(1937 Zsirai Miklós)
Az európai térségben három haderőnembe csoportosítják a fegyveres erőket. Ezek a szárazföldi erők, a légierő és a haditengerészeti flotta
(1997 Tények könyve)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csoport; ÉKsz.

Beállítások