csoportos mn 15A2

1. ’csoportba gyülekezett, ill. (szervezett) csoportot alkotó 〈emberek v. állatok együttese〉’ ❖ hallottak olyas zörgést, a’ minémüt tsoportos emberek sebes-menések szokott okozni (1794 Gyarmathi Sámuel ford.–Campe C1949, 422) | csoportos madarak Föl-fölreppenve, szállanak (1851 Arany János C0646, 216) | A körtértől befelé, megelevenedett a kihalt utca. Csoportos szinházlátogatókkal találkozott, akik összefogózva siettek haza (1895 Herczeg Ferenc 9241014, 94) | A csoportos éhségsztrájkolók tovább folytatják akciójukat, mert nem elégíti ki őket a kormány és a szakszervezetek közötti megállapodás (1993 Tények könyve CD37).

1a. (csoportot alkotó) több ember v. állat által együtt végzett 〈tevékenység〉, ill. megnyilvánuló 〈magatartás〉’ ❖ Az 5-ik §-ban foglalt csoportos elköltözésre nézve tovább is azon véleményben vannak ugyan a KK és RR, hogy amit a törvény egyes jobbágynak megenged, annak jótéteményétől egész községet sem lehet megfosztani (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | a négy vagy több páronként való csoportos tánczolás (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | – Kérem uraim, – szólt Köhler idegesen, – menjenek ki valamennyien! a betegnek nem kellemes ilyen csoportos érdeklődés! (1933 Török Sophie CD10) | Más írók nem annyira határozott társadalmi helyzeteket, mint inkább egyéni vagy csoportos attitűdöket akarnak megváltoztatni (1975 Nagy Károly² 2042033, 23) | csoportos játék (1990 Magyar néprajz CD47) | Húzás: […] A vadlibák és a vadkacsák vonulási időben történő csoportos repülése (1998 Tények könyve CD37).

2. ’csoporto(ka)t érintő, rá(juk) vonatk. 〈dolog〉’ ❖ Canada előbb vagy utóbb – de bizonyosan – egyszer az amerikaiak prédájává lesz, melly catastrophot az amerikaiakkal rokonos, s velök ugy is mindig kaczérkodó irlandiak csoportos átszállitása Canadába, tán csak siettetné (1847 Hetilap CD61) | Vaszary csak bizonyos időpont eredményeit mutatta be, és azt is csupán egy csoportos kiállítás keretében (1914 Bálint Aladár CD10) | a törvényjavaslat következetesen végigviszi az egyéni és a csoportos jogok között alkalmazott világos különbségtételt (1993 Országgyűlési Napló CD62) | a Rádió elnökségének döntése alapján a Petőfi adón, hetente ötször jelentkező Helykereső című rádióműsor készítői csoportos nívódíjat vehetnek át (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. ’együtt v. egymás mellett levő, ill. megvalósuló 〈dolog〉’ ❖ [a csombor] apró teſtſzinü virágjai a’ ſzárai körül tsuportoſsan állanak (1775 Csapó József 7062001, 69) | [a magyar nyelv, ha a szavakban] a’ Consonansok [= mássalhangzók] tsoportossan fordúlnak elé, a’ Vocalisok közben ſzúrása által, segit a’ kellemetesebb kimondáson (1806 Teleki László¹ 8472002, 62) | A sömör vörös gyuladt alap fölibe emelkedett köles vagy borsó nagyságu s kerek vagy tojás alaku csoportos hólyagocskákból áll (1861 Lengyel Dániel 8270004, 207) | Szovjet–amerikai szerződést írnak alá a békés célú, föld alatti nukleáris robbantásokról. Eszerint a jövőben nem hajtanak végre 150 kilótonnánál nagyobb hatóerejű különálló, ill. másfél megatonna összhatóerőnél nagyobb csoportos robbantást (1988 Tények könyve CD37).

3a. (rég) ’számos, sok, ill. bőséges, tömeges’ ❖ Jó tév Felsknek találſz oltárokra. Kiknek a’ föld’ népe tsoportos nagy jókért, Békeséget hozó ſzentebb törvényekért, Vagy életre haſznos ſzép mesterségekért Emlékezetére oſztott érdemlett bért (1772 Orczy Lőrinc 7249002, 11) | a’ hol látni fogja, hogy leg-tsoportosabban áll a’ Spáhiság, ottan törjön azok ellen (1789 Gvadányi József C1925, 283) | Szlink oda- haza maradtak: mivel, el-éltt csoportos esztendeik miátt, mind a’ hajózásnak alkalmatlanságától, mind a’ veszedelem’ el-kerlttétl nagyon tartottak (1798 Dugonics András 7087004, 78) | hajdan a’ nagy tagokbani gazdálkodás még csoportosabb nehézségekkel járt, mint most (1851 Kemény Zsigmond C2605, 110).

4. (jelzővel) ’vmely csoporthoz v. kategóriához tartozó’ ❖ díjmentesség illeti meg a százszázalékos hadirokkantakat, továbbá az első csoportos rokkantsági teljes vagy résznyugdíjasokat és vakokat (1991 Országgyűlési Napló CD62) | A Renault zegzugos, több „utcára” néző kiállításán némileg fellengzősen hét világpremiert hirdettek, például a Twingo második kollekcióját automata kuplunggal, a Clio Maxit A csoportos raliváltozatban, egy másik Cliót villanymotorral (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég, nyj) ’kemény rögökkel, göröngyökkel teli 〈földterület, út〉’ ❖ Hátahoporjás-hely Hátahupás Követses, darabos, tsuportos, egyenetlen hely, vagy út (1779 Baróti Szabó Dávid 7021009, 207) | a’ hol a’ föld porhanyób, kétſzer a’ hol pedig igen agyagos, és tsoportos, háromſzor négyſzer [szántanak] (1792 Szabó József¹ 7299001, 24) | csoportos: földgöröngyök vannak rajta (1906 Magyar Nyelvőr C5964, 437) | Emlékezet szerint 1885-ben is voltak fahengerek, amivel „megpurgatták a gabnafődeket, hogy ne legyen csoportos (rögös)” (1977 Soproni Szemle CD52).

Ö: kis~, nagy~.

Sz: csoportosodik.

Vö. CzF. ~, csoportosan; ÉrtSz.; TESz. csoport; ÉKsz.; SzT. ~, csoportosan; ÚMTsz. ~, csoportoscseresznye, csoportosgomba

csoportos melléknév 15A2
1.
csoportba gyülekezett, ill. (szervezett) csoportot alkotó 〈emberek v. állatok együttese〉
hallottak olyas zörgést, a’ minémüt tsoportos emberek sebes-menések szokott okozni
(1794 Gyarmathi Sámuel ford.Campe)
csoportos madarak Föl-fölreppenve, szállanak
(1851 Arany János)
A körtértől befelé, megelevenedett a kihalt utca. Csoportos szinházlátogatókkal találkozott, akik összefogózva siettek haza
(1895 Herczeg Ferenc)
A csoportos éhségsztrájkolók tovább folytatják akciójukat, mert nem elégíti ki őket a kormány és a szakszervezetek közötti megállapodás
(1993 Tények könyve)
1a.
(csoportot alkotó) több ember v. állat által együtt végzett 〈tevékenység〉, ill. megnyilvánuló 〈magatartás〉
Az 5-ik §-ban foglalt csoportos elköltözésre nézve tovább is azon véleményben vannak ugyan a KKkarok és RRrendek, hogy amit a törvény egyes jobbágynak megenged, annak jótéteményétől egész községet sem lehet megfosztani
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
a négy vagy több páronként való csoportos tánczolás
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
– Kérem uraim, – szólt Köhler idegesen, – menjenek ki valamennyien! a betegnek nem kellemes ilyen csoportos érdeklődés!
(1933 Török Sophie)
Más írók nem annyira határozott társadalmi helyzeteket, mint inkább egyéni vagy csoportos attitűdöket akarnak megváltoztatni
(1975 Nagy Károly²)
csoportos játék
(1990 Magyar néprajz)
Húzás: […] A vadlibák és a vadkacsák vonulási időben történő csoportos repülése
(1998 Tények könyve)
2.
csoporto(ka)t érintő, rá(juk) vonatk. 〈dolog〉
Canada előbb vagy utóbb – de bizonyosan – egyszer az amerikaiak prédájává lesz, melly catastrophot az amerikaiakkal rokonos, s velök ugy is mindig kaczérkodó irlandiak csoportos átszállitása Canadába, tán csak siettetné
(1847 Hetilap)
Vaszary csak bizonyos időpont eredményeit mutatta be, és azt is csupán egy csoportos kiállítás keretében
(1914 Bálint Aladár)
a törvényjavaslat következetesen végigviszi az egyéni és a csoportos jogok között alkalmazott világos különbségtételt
(1993 Országgyűlési Napló)
a Rádió elnökségének döntése alapján a Petőfi adón, hetente ötször jelentkező Helykereső című rádióműsor készítői csoportos nívódíjat vehetnek át
(1994 Magyar Hírlap)
3.
együtt v. egymás mellett levő, ill. megvalósuló 〈dolog〉
[a csombor] apró teſtſzinü virágjai a’ ſzárai körül tsuportoſsan állanak
(1775 Csapó József)
[a magyar nyelv, ha a szavakban] a’ Consonansok [= mássalhangzók] tsoportossan fordúlnak elé, a’ Vocalisok közben ſzúrása által, segit a’ kellemetesebb kimondáson
(1806 Teleki László¹)
A sömör vörös gyuladt alap fölibe emelkedett köles vagy borsó nagyságu s kerek vagy tojás alaku csoportos hólyagocskákból áll
(1861 Lengyel Dániel)
Szovjet–amerikai szerződést írnak alá a békés célú, föld alatti nukleáris robbantásokról. Eszerint a jövőben nem hajtanak végre 150 kilótonnánál nagyobb hatóerejű különálló, ill.illetve másfél megatonna összhatóerőnél nagyobb csoportos robbantást
(1988 Tények könyve)
3a. (rég)
számos, sok, ill. bőséges, tömeges
Jó tév Felsknek találſz oltárokra. Kiknek a’ föld’ népe tsoportos nagy jókért, Békeséget hozó ſzentebb törvényekért, Vagy életre haſznos ſzép mesterségekért Emlékezetére oſztott érdemlett bért
(1772 Orczy Lőrinc)
a’ hol látni fogja, hogy leg-tsoportosabban áll a’ Spáhiság, ottan törjön azok ellen
(1789 Gvadányi József)
Szlink oda- haza maradtak: mivel, el-éltt csoportos esztendeik miátt, mind a’ hajózásnak alkalmatlanságától, mind a’ veszedelem’ el-kerlttétl nagyon tartottak
(1798 Dugonics András)
hajdan a’ nagy tagokbani gazdálkodás még csoportosabb nehézségekkel járt, mint most
(1851 Kemény Zsigmond)
4. (jelzővel)
vmely csoporthoz v. kategóriához tartozó
díjmentesség illeti meg a százszázalékos hadirokkantakat, továbbá az első csoportos rokkantsági teljes vagy résznyugdíjasokat és vakokat
(1991 Országgyűlési Napló)
A Renault zegzugos, több „utcára” néző kiállításán némileg fellengzősen hét világpremiert hirdettek, például a Twingo második kollekcióját automata kuplunggal, a Clio Maxit A csoportos raliváltozatban, egy másik Cliót villanymotorral
(1994 Magyar Hírlap)
5. (rég, nyj)
kemény rögökkel, göröngyökkel teli 〈földterület, út〉
Hátahoporjás-hely Hátahupás Követses, darabos, tsuportos, egyenetlen hely, vagy út
(1779 Baróti Szabó Dávid)
a’ hol a’ föld porhanyób, kétſzer a’ hol pedig igen agyagos, és tsoportos, háromſzor négyſzer [szántanak]
(1792 Szabó József¹)
csoportos: földgöröngyök vannak rajta
(1906 Magyar Nyelvőr)
Emlékezet szerint 1885-ben is voltak fahengerek, amivel „megpurgatták a gabnafődeket, hogy ne legyen csoportos (rögös)”
(1977 Soproni Szemle)
Sz: csoportosodik
Vö. CzF. ~, csoportosan; ÉrtSz.; TESz. csoport; ÉKsz.; SzT. ~, csoportosan; ÚMTsz. ~, csoportoscseresznye, csoportosgomba

Beállítások