abszorbeál ts ige 1a

1. (Fiz v. Kém) ’〈folyadék, szilárd test gáznemű, ritk. folyékony anyagot〉 elnyel, felszív, ill. felold’ ❖ Szobám, a’ mellyben a’ tavaszi árja a’ Dunának eggy egész hétig volt, rettenetes – büdös, nedves és hideg. A’ jószivű Virág azt javasolta, hogy papirosokat gyújtogassak, mellyek a’ rosz bűzt absorbealják (1809 Kazinczy Ferenc C2560, 77) | [a tőzegpörje] az ürülékben levő ammoniákat mekánikailag köti meg és 2-8% erejéig a fejlődő gázokat kémiai úton is abszorbeálja (1893 PallasLex. CD02) | A vulkáni gőzökből abszorbeált NH3 [= ammónia] (1996 Természet Világa CD50) | Kísérletileg vizsgálták, mennyi vizet abszorbeálhatnak a kb. 100 km mélyen keletkező lawsonit ásványok a köpenyben (2000 Természet Világa CD50).

1a. (Fiz) ’〈anyag a rajta áthaladó sugárzás egy részét〉 a sugárzás intenzitását csökkentve elnyeli’ ❖ A fény rezgéseinek egy része a molekulákat érheti és azoknak mozgás-erélyét növelheti, ez a fénynek a test által abszorbeált része (1893 PallasLex. CD02) | Ugyanezek az atomok […] képesek a kibocsátott rezgés hullámhosszával egyező hullámhosszal rendelkező fényt abszorbeálni (1978 Simonyi Károly 1142001, 328) | az ózon elnyeli (abszorbeálja) az UV–B-sugárzás döntő hányadát (1996 Természet Világa CD50).

2. (vál) ’magába olvaszt, magához hasonít, ill. felszív’ ❖ midőn különböző nemzetiségek találkoznak, az absorbálja a másikat, mely a mivelődésnek aránylag magasabb fokán áll (1871 e. Eötvös József C1600, 229) | a szépirodalmi produkciót csaknem teljesen abszorbeálta a mindjobban terjeszkedő hírlap (1913 Schöpflin Aladár CD10) | [A Szentkorona] kultusza teljesen abszorbeálta a középkori szentkirály kultuszát is (1938 Hóman Bálint CD42) | a történetírás ebben az időszakban […] részben abszorbeálta azt a kutatási területet, amit ma „irodalomtörténeten” értünk (1974 Szűcs Jenő 9688002, 383) | a mindent abszorbeáló európai kultúra (1999 Magyar Hírlap CD09).

2a. (vál) ’〈érzést, gondolatot, felfogást, hatást stb.〉 magáévá tesz, elfogad’ ❖ Sokkal nagyobb és sokkal jelentékenyebb intézmények ezek, semhogy hatásukat és nevelő erejüket egyetlenegy generáció – a jelen generációja – egyedül, egymagában abszorbeálhatná (1921 Turcsányi Elek CD10) | [az] anyának nemcsak külsődleges cselekvéseit utánozza, de magába szívja, abszorbeálja érzelmeit, erkölcsi normarendszerét is (1973 Ranschburg Jenő 1130002, 71) | a német nemzetiszocializmusba abszorbeált völkisch [= népi] ideológia (1995 Tilkovszky Loránt CD58).

2b. (vál) ’〈figyelmet, érdeklődést stb.〉 leköt, fogva tart’ ❖ körül van öntve az egész téma elöl-hátul egy-egy olyan eset által, mely minden figyelmet abszorbeál (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | mintha saját munkámról kellene beszélnem, ha olyan műről szólok, melynek átültetése, mint a Móricz Zsigmond könyveié, hosszú időre úgyszólva minden szellemi erőmet abszorbeálni szokta (1924 Horvát Henrik CD10).

2c. (kissé rég) ’összpontosít, koncentrál vmit’ ❖ az egymásután következő alaptőke-emelések jelentősebb összegeket abszorbeálnak (1916 Fekete Miklós CD10) | A színész energiáit egyéb feladatokra abszorbeálta (1930 Somogyi Gyula CD10).

2d. (rég, Pol) ’〈hatalmat〉 megszerez, koncentrál’ ❖ a juriszdikció tekintetében a pápaság sem a zsinatok, sem a püspökségek saját hatalmát nem abszorbeálta (1893 PallasLex. CD02) | A hatalom, bárhogyan abszorbeálja is az egyik fél, örök időkig a sokaságok és a trónok közt lesz megoszolva (1905–1906 Mikszáth Kálmán CD04) | a vármegyének s földesuraknak mindent abszorbeáló, mindent a jobbágy nélkül szabályozó hatalma (1928 Szekfű Gyula CD42).

Vö. ÉKsz.; SzT.; IdSz.

abszorbeál tárgyas ige 1a
1. (Fiz v. Kém)
〈folyadék, szilárd test gáznemű, ritk. folyékony anyagot〉 elnyel, felszív, ill. felold
Szobám, a’ mellyben a’ tavaszi árja a’ Dunának eggy egész hétig volt, rettenetes – büdös, nedves és hideg. A’ jószivű Virág azt javasolta, hogy papirosokat gyújtogassak, mellyek a’ rosz bűzt absorbealják
(1809 Kazinczy Ferenc)
[a tőzegpörje] az ürülékben levő ammoniákat mekánikailag köti meg és 2-8% erejéig a fejlődő gázokat kémiai úton is abszorbeálja
(1893 PallasLex.)
A vulkáni gőzökből abszorbeált NH3 [= ammónia]
(1996 Természet Világa)
Kísérletileg vizsgálták, mennyi vizet abszorbeálhatnak a kb.körülbelül 100 kmkilométer mélyen keletkező lawsonit ásványok a köpenyben
(2000 Természet Világa)
1a. (Fiz)
〈anyag a rajta áthaladó sugárzás egy részét〉 a sugárzás intenzitását csökkentve elnyeli
A fény rezgéseinek egy része a molekulákat érheti és azoknak mozgás-erélyét növelheti, ez a fénynek a test által abszorbeált része
(1893 PallasLex.)
Ugyanezek az atomok […] képesek a kibocsátott rezgés hullámhosszával egyező hullámhosszal rendelkező fényt abszorbeálni
(1978 Simonyi Károly)
az ózon elnyeli (abszorbeálja) az UV–Bultraviola–B ’B-típusú ibolyántúli’-sugárzás döntő hányadát
(1996 Természet Világa)
2. (vál)
magába olvaszt, magához hasonít, ill. felszív
midőn különböző nemzetiségek találkoznak, az absorbálja a másikat, mely a mivelődésnek aránylag magasabb fokán áll
(1871 e. Eötvös József)
a szépirodalmi produkciót csaknem teljesen abszorbeálta a mindjobban terjeszkedő hírlap
(1913 Schöpflin Aladár)
[A Szentkorona] kultusza teljesen abszorbeálta a középkori szentkirály kultuszát is
(1938 Hóman Bálint)
a történetírás ebben az időszakban […] részben abszorbeálta azt a kutatási területet, amit ma „irodalomtörténeten” értünk
(1974 Szűcs Jenő)
a mindent abszorbeáló európai kultúra
(1999 Magyar Hírlap)
2a. (vál)
〈érzést, gondolatot, felfogást, hatást stb.〉 magáévá tesz, elfogad
Sokkal nagyobb és sokkal jelentékenyebb intézmények ezek, semhogy hatásukat és nevelő erejüket egyetlenegy generáció – a jelen generációja – egyedül, egymagában abszorbeálhatná
(1921 Turcsányi Elek)
[az] anyának nemcsak külsődleges cselekvéseit utánozza, de magába szívja, abszorbeálja érzelmeit, erkölcsi normarendszerét is
(1973 Ranschburg Jenő)
a német nemzetiszocializmusba abszorbeált völkisch [= népi] ideológia
(1995 Tilkovszky Loránt)
2b. (vál)
〈figyelmet, érdeklődést stb.〉 leköt, fogva tart
körül van öntve az egész téma elöl-hátul egy-egy olyan eset által, mely minden figyelmet abszorbeál
(1883 Mikszáth Kálmán)
mintha saját munkámról kellene beszélnem, ha olyan műről szólok, melynek átültetése, mint a Móricz Zsigmond könyveié, hosszú időre úgyszólva minden szellemi erőmet abszorbeálni szokta
(1924 Horvát Henrik)
2c. (kissé rég)
összpontosít, koncentrál vmit
az egymásután következő alaptőke-emelések jelentősebb összegeket abszorbeálnak
(1916 Fekete Miklós)
A színész energiáit egyéb feladatokra abszorbeálta
(1930 Somogyi Gyula)
2d. (rég, Pol)
〈hatalmat〉 megszerez, koncentrál
a juriszdikció tekintetében a pápaság sem a zsinatok, sem a püspökségek saját hatalmát nem abszorbeálta
(1893 PallasLex.)
A hatalom, bárhogyan abszorbeálja is az egyik fél, örök időkig a sokaságok és a trónok közt lesz megoszolva
(1905–1906 Mikszáth Kálmán)
a vármegyének s földesuraknak mindent abszorbeáló, mindent a jobbágy nélkül szabályozó hatalma
(1928 Szekfű Gyula)
Vö. ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások