abszorpció fn 1A (Fiz, Kém)

’gáznemű anyag elnyelődése szilárd anyagban, ill. old(ód)ása folyadékban’ ❖ A folyadékok előidézte abszorpció-t még egyszerüen oldás-nak, a szilárd testek felületén végbemenőt adszorpció-nak, a belsejükben végbemenőt pedig még okkluzió-nak is nevezik (1894 PallasLex. CD02) | Intézetében vizsgálta Winkler a gázok abszorpcióját különböző folyadékokban (1972 Szabadváry Ferenc CD30).

a. ’az a jelenség, amelynek során vmely anyag a rajta áthaladó sugárzás egy részét elnyeli, és így annak erejét, intenzitását csökkenti’ ❖ [az állócsillagok típusába azok a csillagok tartoznak,] melyeknek fotoszférája Napunkéhoz hasonlóan már erósebb abszorpciót létesít (1893 PallasLex. CD02) | [a hangnyomásszint] függ a mérési távolságtól, helyiségben a határoló méretektől és a berendezettségtől, valamint a hangenergia visszaverődésétől, az abszorpciótól stb. (1995 Magyar Hírlap CD09) | A rádióhullámok abszorpciójának mérésére szolgáló vevőkészülékek (1998 Ádám Antal et al. CD52) | Az abszorpció a fény frekvenciájának függvényében változik (1999 Természet Világa CD50).

Sz: abszorpciós.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

abszorpció főnév 1A (Fiz, Kém)
gáznemű anyag elnyelődése szilárd anyagban, ill. old(ód)ása folyadékban
A folyadékok előidézte abszorpció-t még egyszerüen oldás-nak, a szilárd testek felületén végbemenőt adszorpció-nak, a belsejükben végbemenőt pedig még okkluzió-nak is nevezik
(1894 PallasLex.)
Intézetében vizsgálta Winkler a gázok abszorpcióját különböző folyadékokban
(1972 Szabadváry Ferenc)
a.
az a jelenség, amelynek során vmely anyag a rajta áthaladó sugárzás egy részét elnyeli, és így annak erejét, intenzitását csökkenti
[az állócsillagok típusába azok a csillagok tartoznak,] melyeknek fotoszférája Napunkéhoz hasonlóan már erósebb abszorpciót létesít
(1893 PallasLex.)
[a hangnyomásszint] függ a mérési távolságtól, helyiségben a határoló méretektől és a berendezettségtől, valamint a hangenergia visszaverődésétől, az abszorpciótól stb.s a többi
(1995 Magyar Hírlap)
A rádióhullámok abszorpciójának mérésére szolgáló vevőkészülékek
(1998 Ádám Antal et al.)
Az abszorpció a fény frekvenciájának függvényében változik
(1999 Természet Világa)
Sz: abszorpciós
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások