csukló fn 1A

1. ’〈emberben, főemlősben:〉 a karnak a kézfej és az alsókar közötti része, a kéztő, ill. az ezt alkotó csontok összessége v. a csuklóízület’ ❖ [A herceg] beszéllé a’ Generálisnak, hogy 18 sebe van; […] mutatta jobb füle táját is, és a’ bal keze csuklyóját (1822 Kazinczy Ferenc C2571, 151) | [biliárdozáskor] ne az egész karral, hanem mindig lehetőleg a csuklóval lökjünk (1896 Adorján Gyula C0531, 55) | Rőczey megfogta az asszony csuklóját, érezte az üterét (1922 Falu Tamás CD10) | [A cerkóffélék] kezüket még nem tudják csuklójuk körül egészen szabadon forgatni, és pedig azért, mert azok futásra és kapaszkodásra inkább alkalmasak, mint finomabb mozgások végzésére (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a gyerekek] nemcsak a játszóterek gondosan alábetonozott mászókáin törik el tömegesen a csuklójukat, lábukat, karjukat, de az alkalmatlan tornatermekben is? (1988 Beke Kata 1012003, 279) | [a párbajtőröző] bal csuklója az elődöntő első asszójában súlyosan megrándult (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ruhaujjnak a karnak ezt a tájékát fedő része’ ❖ Áttört hímzésű, bő, lebegő, nyakban-csuklóban szűkre fogott oláh ingváll volt rajta (1919 Laczkó Géza CD10) | A nők a hosszú alsóing felett díszesebb, vékony, patyolat rövid inget viseltek, melynek mellévarrott ujját vállban és csuklóban összehúzták (1977 NéprajziLex. CD47).

1b. (-ból raggal, hsz-szerűen) (biz) ’mérlegelés nélkül, megszokásból, rutinosan’ ❖ majd ne szavazzunk megint csuklóból, csak úgy valami ellen (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a kormány az ellenzéki párt kérdéseit] csuklóból elutasítja (1999 Országgyűlési Napló CD62) | [Bayer Ilona] felkészülten, elegánsan, „csuklóból” vezette az Esti beszélgetést (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’kutyák mellső végtagjain a lábtő és az alkar közötti összetett ízület(et is magába foglaló testtájék)’ ❖ [az uszkárnyírás szabályai:] a mellső végtagok könyöktől a csuklóig terjedő részét, a far, a farok és a hátulsó végtagok csánkig terjedő részét rövidre nyírják (1993 Sárkány Pál et al. CD59) | [A kutyák esetében] laza csuklókról akkor beszélünk, ha a lábak a csuklótól előrefelé tartanak (1996 Szinák János–Veress István CD59).

2a. (rég v. nyj) ’a ló, ill. némely más patás állat csüdje’ ❖ A’ fattyú gyuladáſok közzül leg közönſégeſsebb az inpok; ez mint az elöl való, mint pedig a’ hátulſó lábſzáron, a’ tſiklon, a’ farkon, és a’ lábkoſzorujának mellek réſzein támad (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4222, 143) | [a lónak] jobb lába csiklóján felűl, kevéssé kirándult (1836 Petrichevich Horváth Lázár C3516, 17) | A láma valamivel nagyobb a huanakónál, amelytől mellén és elülső végtagja csuklóján levő szarukérgei által különbözik (1915 RévaiNagyLex. C5708, 453) | Még igön gyönge a csoklója ennek a csikónak (1951–1955 Kiskanizsai szótár C5830, 55).

3. (birt szjellel) (rég v. nyj) ’〈emberben:〉 ízület, ill. a test e körüli része’ ❖ Tudjátok Egek! mint reſzkete minden Ízem, inam, bötyköm, térdem’ tsiklója, lapotzkám! (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 343) | Azon nagyobb ’s kissebb csontok, melyek az emberi test támaszát teszik, a fínomabb részeknek oltalmul szolgálnak, porcogós csuklóinál fogva az emberi test csudás mozgását eszközlik (1845 Warga János 8526007, 22) | Kirántottad csuklójából a vállamot (1867 Lévay József ford.–Shakespeare C3737, 250) | [A férfi] lassan mozgott, mintha a csuklói be lennének rozsdásodva és a hidegtől nem hajlanának megkeményült inai (1911 Barta Lajos CD10).

4. (Műsz) ’〈gép- v. acélszerkezetben:〉 két elem közötti, azok sík- v. térbeli elfordulását biztosító kötés, ill. az azt létrehozó alkatrész’ ❖ [a távíró-berendezésben a] f tollnak két végére, más két kiſſebb […] toll vagyon alkalmaztatva, mellyek haſonlóképen magok tsuklóikon, forognak, és mindenféle formákat vehetnek magokra (1794 A francia telegráfusnak leírása ford. 7415001, 11) | Csuklós körző, kétágu körző, melynél a két ág vagy szár csuklóval kapcsolvák (1893 PallasLex. CD02) | A mellső kocsitengely rendesen két csuklóban végződik. E csuklókhoz csatlakoznak a mellső kerekek csapjai, melyeket e csuklók körül a vízszintes síkban el lehet forgatni és így a kocsit kormányozni (1916 RévaiNagyLex. C5710, 59) | A csukló megvalósítható pl. úgy, hogy a testet adott helyen átfúrják, a furaton egy hengeres testet (csapot) dugnak át, melynek végeit helytállóan rögzítik (1970 MűszakiLex. C5415, 429).

5. (Kat, biz) ’csuklógyakorlat végzése, ill. ilyen gyakorlatokból álló foglalkozás’ ❖ a rég elfelejtett tornagyakorlatok: a csukló az udvaron (1938 Riadó! 2138001, 318) | lazsáltunk a csuklón? (1959 Ottlik Géza 9496003, 128).

UB: -törés.

ÖU: boka~, kardán~, kéz~, térd~.

ÖE: ~bilincs, ~csont, ~kötés, ~mozdulat, ~sérülés, ~vas.

Vö. CzF. csukló²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. csukló¹

csukló főnév 1A
1.
〈emberben, főemlősben:〉 a karnak a kézfej és az alsókar közötti része, a kéztő, ill. az ezt alkotó csontok összessége v. a csuklóízület
[A herceg] beszéllé a’ Generálisnak, hogy 18 sebe van; […] mutatta jobb füle táját is, és a’ bal keze csuklyóját
(1822 Kazinczy Ferenc)
[biliárdozáskor] ne az egész karral, hanem mindig lehetőleg a csuklóval lökjünk
(1896 Adorján Gyula)
Rőczey megfogta az asszony csuklóját, érezte az üterét
(1922 Falu Tamás)
[A cerkóffélék] kezüket még nem tudják csuklójuk körül egészen szabadon forgatni, és pedig azért, mert azok futásra és kapaszkodásra inkább alkalmasak, mint finomabb mozgások végzésére
(1929 Az állatok világa ford.)
[a gyerekek] nemcsak a játszóterek gondosan alábetonozott mászókáin törik el tömegesen a csuklójukat, lábukat, karjukat, de az alkalmatlan tornatermekben is?
(1988 Beke Kata)
[a párbajtőröző] bal csuklója az elődöntő első asszójában súlyosan megrándult
(1998 Magyar Hírlap)
1a.
ruhaujjnak a karnak ezt a tájékát fedő része
Áttört hímzésű, bő, lebegő, nyakban-csuklóban szűkre fogott oláh ingváll volt rajta
(1919 Laczkó Géza)
A nők a hosszú alsóing felett díszesebb, vékony, patyolat rövid inget viseltek, melynek mellévarrott ujját vállban és csuklóban összehúzták
(1977 NéprajziLex.)
1b. (-ból raggal, hsz-szerűen) (biz)
mérlegelés nélkül, megszokásból, rutinosan
majd ne szavazzunk megint csuklóból, csak úgy valami ellen
(1995 Magyar Hírlap)
[a kormány az ellenzéki párt kérdéseit] csuklóból elutasítja
(1999 Országgyűlési Napló)
[Bayer Ilona] felkészülten, elegánsan, „csuklóból” vezette az Esti beszélgetést
(1999 Magyar Hírlap)
2.
kutyák mellső végtagjain a lábtő és az alkar közötti összetett ízület(et is magába foglaló testtájék)
[az uszkárnyírás szabályai:] a mellső végtagok könyöktől a csuklóig terjedő részét, a far, a farok és a hátulsó végtagok csánkig terjedő részét rövidre nyírják
(1993 Sárkány Pál et al.)
[A kutyák esetében] laza csuklókról akkor beszélünk, ha a lábak a csuklótól előrefelé tartanak
(1996 Szinák János–Veress István)
2a. (rég v. nyj)
a ló, ill. némely más patás állat csüdje
A’ fattyú gyuladáſok közzül leg közönſégeſsebb az inpok; ez mint az elöl való, mint pedig a’ hátulſó lábſzáron, a’ tſiklon, a’ farkon, és a’ lábkoſzorujának mellek réſzein támad
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
[a lónak] jobb lába csiklóján felűl, kevéssé kirándult
(1836 Petrichevich Horváth Lázár)
A láma valamivel nagyobb a huanakónál, amelytől mellén és elülső végtagja csuklóján levő szarukérgei által különbözik
(1915 RévaiNagyLex.)
Még igön gyönge a csoklója ennek a csikónak
(1951–1955 Kiskanizsai szótár)
3. (birt szjellel) (rég v. nyj)
〈emberben:〉 ízület, ill. a test e körüli része
Tudjátok Egek! mint reſzkete minden Ízem, inam, bötyköm, térdem’ tsiklója, lapotzkám!
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Azon nagyobb ’s kissebb csontok, melyek az emberi test támaszát teszik, a fínomabb részeknek oltalmul szolgálnak, porcogós csuklóinál fogva az emberi test csudás mozgását eszközlik
(1845 Warga János)
Kirántottad csuklójából a vállamot
(1867 Lévay József ford.Shakespeare)
[A férfi] lassan mozgott, mintha a csuklói be lennének rozsdásodva és a hidegtől nem hajlanának megkeményült inai
(1911 Barta Lajos)
4. (Műsz)
〈gép- v. acélszerkezetben:〉 két elem közötti, azok sík- v. térbeli elfordulását biztosító kötés, ill. az azt létrehozó alkatrész
[a távíró-berendezésben a] f tollnak két végére, más két kiſſebb […] toll vagyon alkalmaztatva, mellyek haſonlóképen magok tsuklóikon, forognak, és mindenféle formákat vehetnek magokra
(1794 A francia telegráfusnak leírása ford.)
Csuklós körző, kétágu körző, melynél a két ág vagy szár csuklóval kapcsolvák
(1893 PallasLex.)
A mellső kocsitengely rendesen két csuklóban végződik. E csuklókhoz csatlakoznak a mellső kerekek csapjai, melyeket e csuklók körül a vízszintes síkban el lehet forgatni és így a kocsit kormányozni
(1916 RévaiNagyLex.)
A csukló megvalósítható pl.például úgy, hogy a testet adott helyen átfúrják, a furaton egy hengeres testet (csapot) dugnak át, melynek végeit helytállóan rögzítik
(1970 MűszakiLex.)
5. (Kat, biz)
csuklógyakorlat végzése, ill. ilyen gyakorlatokból álló foglalkozás
a rég elfelejtett tornagyakorlatok: a csukló az udvaron
(1938 Riadó!)
lazsáltunk a csuklón?
(1959 Ottlik Géza)
UB: -törés
ÖU: bokacsukló, kardáncsukló, kézcsukló, térdcsukló
ÖE: csuklóbilincs, csuklócsont, csuklókötés, csuklómozdulat, csuklósérülés, csuklóvas
Vö. CzF. csukló²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. csukló¹

Beállítások