csupasz mn 15A4

1. ’meztelen, pucér 〈ember〉, ill. fedetlen, (a jellemző) ruhadarab nélküli 〈test(rész)〉’ ❖ Tsupasz: tsóré, meztelen (1786 Baróti Szabó Dávid C0826, 150) | Vagyon adva ruhájok ’S én csupaszon járjak? (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 58) | Csupasz fővel (1867 Arany János ford.–Shakespeare 8014006, 121) | a hölgyek nyaka és félmelle csupasz és a suhogó selyem derék csak ott kezdődik, ahol már muszáj neki (1902 Mikszáth Kálmán C3145, 228) | A bába egy csupasz kis porontyot tartott az ember elé: – Fiu! (1922 e. Gárdonyi Géza C1838, 147) | a csupasztestű vadtörzsek, például némely afrikai, délamerikai és polinéziai meztelen népek (1956 Veres Péter 2005082, 740).

2. ’szőrrel, tollal stb. egyáltalán nem v. gyéren borított 〈test(rész)〉, ill. szőrökkel, bolyhokkal stb. nem fedett 〈növényi rész〉’ ❖ [némely kétéltűek] pikkelyekkel fedettek, […] másoknak tsupasz, tsak valamelly nyálkával bévont brök vagyon (1799 Főldi János 7112015, 215) | [az erszényesek] részint csupasz farkukkal fogódzni képesek; kimetszett szájuak, és nagy csupasz füleik vannak (1847 Peregriny Elek 8360008, 85) | csupasz levelű tölgyek (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Pontyfélék (Cyprinoidei), a nyilthólyagu halak egyik családja, pikkelyes testtel, csupasz fejjel (1897 PallasLex. CD02) | [Az ajnók] sárga, csupasz bőrüek (1912 RévaiNagyLex. C5702, 449) | [az ember] feje, arca maradt legszőrösebb és a hasa, háta legcsupaszabb (1956 Veres Péter 2005082, 741) | A gubacsok kezdetben zöldek, rövid nemezszőrrel fedettek, később megbarnulnak és csupaszok (1957 Győrfi János CD52) | A keselyűre jellemző a kopasz fej, a csupasz nyak, a rendkívüli éles látás (1993 BibliaiLex. CD1207).

2a. ’olyan 〈állat, es. ember〉, amelynek testét jellemzően, ill. még nem borítja szőr, toll stb.’ ❖ tsóré (tsupasz, meztelen) madár-fi (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 184) | [a hüllők] mint pikkelyes kétéltüek különböztettek meg a csupasz kétéltüektől (1893 PallasLex. CD02) | Nézd csak öregem, ne haragudj meg azért, amit mondok… téged utálnak az asszonyok, mert csupasz vagy, mint a csiga, meg aztán olyan fonnyadt is a bőröd (1918 Török Gyula CD10) | a pete nem sokáig marad a méhben. A vörös óriáskenguru esetében csak harminchárom napig, ekkor az embrió előbújik. Rendszerint egyszerre csak egy születik meg: vak, csupasz kis „féreg” (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146004, 222) | A sárgarigó nemcsak a csupasz, de a szőrös hernyókat is jó étvággyal elfogyasztja (1995 Magyarország állatvilága CD14).

2b. (jellemzően) bajusz, ill. szakáll nélküli 〈arc, áll stb.〉’ ❖ Oh ti, kiket a természet Bajusz-áldással tetézett, Ti nem is gondolhatjátok, A csupasz száj mily nagy átok! (1854 Arany János 8014063, 225) | Akkoriban csupaszul jártam, mint a német, a forradalom óta szakállt növesztek s büszke vagyok magyarságomra (1909 Hatvany Lajos CD10) | a kis öreg ráncos arca csupaszra borotválva (1923 Benedek Marcell 9042003, 83) | [a fiúk arca] sima és csupasz, igazi bajusszal még a legidősebb sem büszkélkedhetett (1954 Hollós Korvin Lajos 9252001, 114).

2c. (kötött szókapcsolat részeként fajtanévben is) (Növ is) ’olyan 〈gabona〉, amelynek toklászáról a szálka hiányzik’ ❖ Csupasz búza Csupasz, tar v. szálkátlan búza. Nem állandó tulajdonsága a búzának, mert az éghajlattal van összefüggésben. Nedves éghajlat kifejleszti e tulajdonságot, száraz éghajlat alatt a csupasz búzák visszaalakulnak szálkás búzává (1912 RévaiNagyLex. C5701, 172) | A csupasz búzák minősége a tájökológiai adottságokkal változik (1997 Magyar néprajz CD47).

2d. ’〈állat, kül. puhatestű〉 meszes héj nélküli 〈teste〉, ill. ilyen testű 〈állat〉’ ❖ Házukból kiszeded s csupaszon nyeled el, nemes ínyencz! Osztriga reggelidet, s héjaikat kidobod (1882 Tóth Lőrinc C4299, 112) | csupasz testü vagy csenevészházu, himnős tengeri csigák (1894 PallasLex. CD02) | A polipok csak ritkán csupaszok (Hydra), máskor chitines vagy meszes tokokban ülnek (1895 PallasLex. CD02) | Pfuj! Láttál már csupasz, enyves csigát, Amint rút teste rózsán mászik át? (1899 Ábrányi Emil ford.–Rostand 1125023, 129) | A tengeri nyulacska (Tethys fimbriata), salangós testű csupasz tengeri csiga, akváriumokban igen szép látványt nyujt (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 155).

3. ’vmely részétől, kül. levelétől megfosztott, lecsupaszított 〈növény(i rész)〉’ ❖ az ágat, Melly tsupaſzon maradott (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière 7021011, 174) | sürü jégzápor esett, melly a szőlők nagy részét annyira tönkre tette, hogy a szőlőtőkön néhol a csupasz vesszőkön kivül egyéb nem maradt (1859 Vasárnapi Újság CD56) | valamennyi szirom lehullott magától s ott maradt a király fiának kezében csupaszon a sárga bojt (1882 Mikszáth Kálmán 8312130, 37) | csupasz bokrok (1927 Remenyik Zsigmond 9561002, 16) | az utcai fák ablakra hajló csupasz koronáján átszűrődő vigasztalan félhomály (1991 Rentz Mátyás 2038028, 85).

4. ’a szokásos v. a szükséges (segéd)eszköz, felszerelés v. kiegészítés nélküli, ill. olyan 〈dolog〉, amely üres, amelyen v. amelyben nincs semmi’ ❖ tsupasz karddal meg támadának (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 233) | szentképeket árulva a csupasz földön felrivalla hozzám, ki éppen porban heverő egyik szentjére hágtam (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 111) | Nyergét felpoczkolá négy szál karóra, S úgy a csupasz mént kilopá alóla (1859 Arany János C0654, 88) | Még csupasz tégla minden fal (1907 Gárdonyi Géza C1842, 15) | A csupasz sodrony, amin aludtunk, fonatainak mintáját belenyomta a csupasz testünkbe (1927 Kassák Lajos 9314009, 25) | A máskor vörös kókuszszőnyeggel borított lépcső most csupasz volt (1945 Darvas József 9101012, 259) | alacsony mennyezet közepéről lelógó zsinórra felszerelt csupasz villanykörte himbálózó fénye (1963 Sinkó Ervin 9605002, 423) | [Katalinnak] az volt az érzése, soha életében nem nézett még ennyire csupasz helyiségekbe. Nem maradt abban a két szobában semmi a kályhákon kívül (1964 Szabó Magda 9630002, 155) | tojásos galuskát rendel, aztán gondosan lepiszkálja a tojást róla, és megeszi a csupasz nokedlit (1974 Zsolt István 9808004, 207) | a két csupasz dombot fenyőkkel ültették tele (1992 Kálnay Adél 2016024, 398) | A csupasz vezetéket […] véletlenül 15 éves fia fogta meg, akit súlyos áramütéssel szállítottak kórházba (1996 Magyar Hírlap CD09) | semmi szükség különleges felszerelésre, az állat csupasz kézzel és türelemmel befogható (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. ’tiszta, valódi, ill. önmagában való, mástól, önmagától eltérőt v. járulékost nem tartalmazó’ ❖ Az  tsupász biztatásaikra épen nem támaszkodhatunk (1796 Magyar Kurír C0329, 97) | midőn épen nincs határozója, vagy igekötője, a csupasz ige állítva is megbírja a hangsúlyt (1877–1880 Arany János C0641, 411) | a csupasz igazságot (1902 ÓkoriLex. CD28) | mondd meg egész őszintén, csupaszon, cifraság nélkül: mit akarsz tőlem? (1917 Moly Tamás CD10) | XIV. Lajost most is csupasz önzés vezeti (1929 Szekfű Gyula CD42) | csupasz tényekről (1980 e. Fodor András ford.–Auden 9148030, 151) | csupasz költség-haszon megközelítés (1992 Varga Csaba 2022002, 11).

ÖE: ~csiga.

Sz: csupaszít, csupaszság, csupaszul.

Vö. CzF. ~, csupaszon; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

csupasz melléknév 15A4
1.
meztelen, pucér 〈ember〉, ill. fedetlen, (a jellemző) ruhadarab nélküli 〈test(rész)
Tsupasz: tsóré, meztelen
(1786 Baróti Szabó Dávid)
Vagyon adva ruhájok ’S én csupaszon járjak?
(1826 Vörösmarty Mihály)
Csupasz fővel
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
a hölgyek nyaka és félmelle csupasz és a suhogó selyem derék csak ott kezdődik, ahol már muszáj neki
(1902 Mikszáth Kálmán)
A bába egy csupasz kis porontyot tartott az ember elé: – Fiu!
(1922 e. Gárdonyi Géza)
a csupasztestű vadtörzsek, például némely afrikai, délamerikai és polinéziai meztelen népek
(1956 Veres Péter)
2.
szőrrel, tollal stb. egyáltalán nem v. gyéren borított 〈test(rész), ill. szőrökkel, bolyhokkal stb. nem fedett 〈növényi rész〉
[némely kétéltűek] pikkelyekkel fedettek, […] másoknak tsupasz, tsak valamelly nyálkával bévont brök vagyon
(1799 Főldi János)
[az erszényesek] részint csupasz farkukkal fogódzni képesek; kimetszett szájuak, és nagy csupasz füleik vannak
(1847 Peregriny Elek)
csupasz levelű tölgyek
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Pontyfélék (Cyprinoidei), a nyilthólyagu halak egyik családja, pikkelyes testtel, csupasz fejjel
(1897 PallasLex.)
[Az ajnók] sárga, csupasz bőrüek
(1912 RévaiNagyLex.)
[az ember] feje, arca maradt legszőrösebb és a hasa, háta legcsupaszabb
(1956 Veres Péter)
A gubacsok kezdetben zöldek, rövid nemezszőrrel fedettek, később megbarnulnak és csupaszok
(1957 Győrfi János)
A keselyűre jellemző a kopasz fej, a csupasz nyak, a rendkívüli éles látás
(1993 BibliaiLex.)
2a.
olyan 〈állat, es. ember〉, amelynek testét jellemzően, ill. még nem borítja szőr, toll stb.
tsóré (tsupasz, meztelen) madár-fi
(1792 Baróti Szabó Dávid)
[a hüllők] mint pikkelyes kétéltüek különböztettek meg a csupasz kétéltüektől
(1893 PallasLex.)
Nézd csak öregem, ne haragudj meg azért, amit mondok… téged utálnak az asszonyok, mert csupasz vagy, mint a csiga, meg aztán olyan fonnyadt is a bőröd
(1918 Török Gyula)
a pete nem sokáig marad a méhben. A vörös óriáskenguru esetében csak harminchárom napig, ekkor az embrió előbújik. Rendszerint egyszerre csak egy születik meg: vak, csupasz kis „féreg”
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
A sárgarigó nemcsak a csupasz, de a szőrös hernyókat is jó étvággyal elfogyasztja
(1995 Magyarország állatvilága)
2b.
(jellemzően) bajusz, ill. szakáll nélküli 〈arc, áll stb.〉
Oh ti, kiket a természet Bajusz-áldással tetézett, Ti nem is gondolhatjátok, A csupasz száj mily nagy átok!
(1854 Arany János)
Akkoriban csupaszul jártam, mint a német, a forradalom óta szakállt növesztek s büszke vagyok magyarságomra
(1909 Hatvany Lajos)
a kis öreg ráncos arca csupaszra borotválva
(1923 Benedek Marcell)
[a fiúk arca] sima és csupasz, igazi bajusszal még a legidősebb sem büszkélkedhetett
(1954 Hollós Korvin Lajos)
2c. (kötött szókapcsolat részeként fajtanévben is) (Növ is)
olyan 〈gabona〉, amelynek toklászáról a szálka hiányzik
Csupasz búza Csupasz, tar v.vagy szálkátlan búza. Nem állandó tulajdonsága a búzának, mert az éghajlattal van összefüggésben. Nedves éghajlat kifejleszti e tulajdonságot, száraz éghajlat alatt a csupasz búzák visszaalakulnak szálkás búzává
(1912 RévaiNagyLex.)
A csupasz búzák minősége a tájökológiai adottságokkal változik
(1997 Magyar néprajz)
2d.
〈állat, kül. puhatestű〉 meszes héj nélküli 〈teste〉, ill. ilyen testű 〈állat〉
Házukból kiszeded s csupaszon nyeled el, nemes ínyencz! Osztriga reggelidet, s héjaikat kidobod
(1882 Tóth Lőrinc)
csupasz testü vagy csenevészházu, himnős tengeri csigák
(1894 PallasLex.)
A polipok csak ritkán csupaszok (Hydra), máskor chitines vagy meszes tokokban ülnek
(1895 PallasLex.)
Pfuj! Láttál már csupasz, enyves csigát, Amint rút teste rózsán mászik át?
(1899 Ábrányi Emil ford.Rostand)
A tengeri nyulacska (Tethys fimbriata), salangós testű csupasz tengeri csiga, akváriumokban igen szép látványt nyujt
(1926 TolnaiÚjLex.)
3.
vmely részétől, kül. levelétől megfosztott, lecsupaszított 〈növény(i rész)
az ágat, Melly tsupaſzon maradott
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
sürü jégzápor esett, melly a szőlők nagy részét annyira tönkre tette, hogy a szőlőtőkön néhol a csupasz vesszőkön kivül egyéb nem maradt
(1859 Vasárnapi Újság)
valamennyi szirom lehullott magától s ott maradt a király fiának kezében csupaszon a sárga bojt
(1882 Mikszáth Kálmán)
csupasz bokrok
(1927 Remenyik Zsigmond)
az utcai fák ablakra hajló csupasz koronáján átszűrődő vigasztalan félhomály
(1991 Rentz Mátyás)
4.
a szokásos v. a szükséges (segéd)eszköz, felszerelés v. kiegészítés nélküli, ill. olyan 〈dolog〉, amely üres, amelyen v. amelyben nincs semmi
tsupasz karddal meg támadának
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
szentképeket árulva a csupasz földön felrivalla hozzám, ki éppen porban heverő egyik szentjére hágtam
(1834 Ormós Zsigmond)
Nyergét felpoczkolá négy szál karóra, S úgy a csupasz mént kilopá alóla
(1859 Arany János)
Még csupasz tégla minden fal
(1907 Gárdonyi Géza)
A csupasz sodrony, amin aludtunk, fonatainak mintáját belenyomta a csupasz testünkbe
(1927 Kassák Lajos)
A máskor vörös kókuszszőnyeggel borított lépcső most csupasz volt
(1945 Darvas József)
alacsony mennyezet közepéről lelógó zsinórra felszerelt csupasz villanykörte himbálózó fénye
(1963 Sinkó Ervin)
[Katalinnak] az volt az érzése, soha életében nem nézett még ennyire csupasz helyiségekbe. Nem maradt abban a két szobában semmi a kályhákon kívül
(1964 Szabó Magda)
tojásos galuskát rendel, aztán gondosan lepiszkálja a tojást róla, és megeszi a csupasz nokedlit
(1974 Zsolt István)
a két csupasz dombot fenyőkkel ültették tele
(1992 Kálnay Adél)
A csupasz vezetéket […] véletlenül 15 éves fia fogta meg, akit súlyos áramütéssel szállítottak kórházba
(1996 Magyar Hírlap)
semmi szükség különleges felszerelésre, az állat csupasz kézzel és türelemmel befogható
(1998 Magyar Hírlap)
5.
tiszta, valódi, ill. önmagában való, mástól, önmagától eltérőt v. járulékost nem tartalmazó
Az  tsupász biztatásaikra épen nem támaszkodhatunk
(1796 Magyar Kurír)
midőn épen nincs határozója, vagy igekötője, a csupasz ige állítva is megbírja a hangsúlyt
(1877–1880 Arany János)
a csupasz igazságot
(1902 ÓkoriLex.)
mondd meg egész őszintén, csupaszon, cifraság nélkül: mit akarsz tőlem?
(1917 Moly Tamás)
XIV. Lajost most is csupasz önzés vezeti
(1929 Szekfű Gyula)
csupasz tényekről
(1980 e. Fodor András ford.Auden)
csupasz költség-haszon megközelítés
(1992 Varga Csaba)
ÖE: csupaszcsiga
Sz: csupaszít, csupaszság, csupaszul
Vö. CzF. ~, csupaszon; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások