csupáncsak partikula 0

’〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét az utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva, es. lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉’ ❖ Egykor illy nyavalyát [ti. fekélyt] tſupán tſak téjjel orvoſoltam-meg (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 311) | leg haſznosbb volna azért illyenkor tſupán tſak a’ padra le-dülni (1786 Tolnay Sándor ford.–Schosulan 7351005, 22) | Ismertetésünk Budapest ásványos vizeiről és fürdőiről hézagos lenne, ha csupán csak a keserű- és hévvizeket meg a hévvizek körűl épűlt fürdőket sorolnók fel (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Én, beteg ember, csupán csak várok (1907 Ady Endre 9003208, 87) | Fukaron, Jóska, csupáncsak ennyit hoztál (1958 Nádass József 2025100, 697) | Egy sereg kutatás csupáncsak hobbikutatás. […] A hobbikutatás jellemzője, hogy gyakorlatilag semmiféle hatással nincs az emberiségre (1988 Beke Kata 1012001, 100).

a. (alárendelő összetett mondatban, a főmondati utalószó elhagyásával közvetlenül a mellékmondati ksz előtt) ’〈állítást megszorító, pontosító információ kiemelésére〉’ ❖ Bátorban voltam a’ Kir. Comissariusnál, csupán csak hogy tiszteletére légyek (1803 Kazinczy Ferenc C2556, 117) | Hogy pedig valaki engemet csupán azért megkinozni kivánjon hogy kinozzon, megölni, csupán csak hogy életemtől megfoszszon, azt semmiféle embertársamtól még rablótól sem tehetem fel (1856 Vasárnapi Újság CD56).

b. (hátravetve) ’〈az állítás érvényességét az előtte álló (szerkezetes) mondatrészre korlátozva〉’ ❖ bolond Miska van csupáncsak ébren (1855 Tóth Endre¹ C4275, 20) | De néha … egy perc játéka csupán csak, Szivárványos lesz ege a múlásnak (1906 Juhász Gyula¹ 9284016, 99).

c. ’〈a várható egyéb értékekhez képest alacsony érték jelölésére lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉’ ❖ Egy Dohány Palánta ſzáron tsupán tsak 7 vagy 10 leg-ſzebb levelet lehet meg-hagyni (1790 Dohánytermesztésről 7406003, 40) | [Bolond Jankó] a sok ördögöt mind-mind belehajtotta [a zsákba], csupáncsak egyet hagyott szabadon (1861 Eredeti népmesék 8306007, 221) | a váradi békében alapelvül megállapított tényleges birtoklás alapján Magyarország területének csupán csak mintegy harmadrészében gyakorolhatott felségjogokat (1940 Lukinich Imre CD43) | A döntés szépséghibája, hogy csupán csak harminc darab gépkocsit dobnak piacra (1997 Magyar Hírlap CD09).

d. (a nem tagadószó után, rendsz. kapcsolatos viszonyban hanem v. de ksz-s tagmondat v. mondatrész előtt) ’〈annak jelölésére, hogy a mondat állítása a vele kiemelt elem mellett más elemre is igaz, v. más (még jelentősebb, fontosabb stb.) elem is szerepel a mondatban〉’ ❖ Kriſtus Urunk ſem nem sétált ſoha, ſem más egyéb mulatságba nem ereſzkedett tsupán tsak a’ terméſzet indulattyából, és annak kedve töltéſiért; hanem minden járását ’s-kelését a Lelkek’ haſznára, és az ö Mennyei Attyának ditsöſségére intézi vala (1772 Vajda Sámuel 7365001, 139) | ha valaki nem csupán csak becsültetik, de szerettetik is (1834 Wargha István 8527001, 80) | ha a hatalom nem csupán csak a vezető osztály, hanem az összes polgárság érdekeit szolgálja (1899 Nagy képes világtörténet CD03) | A babirussza, mint kitünő úszó, nem csupán csak az édes vizekben szedi össze eleségét, hanem ha a szükség úgy hozza magával, a tengerszorosokat is átússza (1929 Az állatok világa ford. CD46) | nem csupáncsak a lelkiismerete szerint szavazhat (1993 Országgyűlési Napló CD62).

J: csakcsupán.

Vö. CzF. csupán; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

csupáncsak partikula 0
〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét az utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva, es. lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉
Egykor illy nyavalyát [ti. fekélyt] tſupán tſak téjjel orvoſoltam-meg
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
leg haſznosbb volna azért illyenkor tſupán tſak a’ padra le-dülni
(1786 Tolnay Sándor ford.Schosulan)
Ismertetésünk Budapest ásványos vizeiről és fürdőiről hézagos lenne, ha csupán csak a keserű- és hévvizeket meg a hévvizek körűl épűlt fürdőket sorolnók fel
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Én, beteg ember, csupán csak várok
(1907 Ady Endre)
Fukaron, Jóska, csupáncsak ennyit hoztál
(1958 Nádass József)
Egy sereg kutatás csupáncsak hobbikutatás. […] A hobbikutatás jellemzője, hogy gyakorlatilag semmiféle hatással nincs az emberiségre
(1988 Beke Kata)
a. (alárendelő összetett mondatban, a főmondati utalószó elhagyásával közvetlenül a mellékmondati ksz előtt)
〈állítást megszorító, pontosító információ kiemelésére〉
Bátorban voltam a’ Kir.királyi Comissariusnál, csupán csak hogy tiszteletére légyek
(1803 Kazinczy Ferenc)
Hogy pedig valaki engemet csupán azért megkinozni kivánjon hogy kinozzon, megölni, csupán csak hogy életemtől megfoszszon, azt semmiféle embertársamtól még rablótól sem tehetem fel
(1856 Vasárnapi Újság)
b. (hátravetve)
〈az állítás érvényességét az előtte álló (szerkezetes) mondatrészre korlátozva〉
bolond Miska van csupáncsak ébren
(1855 Tóth Endre¹)
De néha … egy perc játéka csupán csak, Szivárványos lesz ege a múlásnak
(1906 Juhász Gyula¹)
c.
〈a várható egyéb értékekhez képest alacsony érték jelölésére lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉
Egy Dohány Palánta ſzáron tsupán tsak 7 vagy 10 leg-ſzebb levelet lehet meg-hagyni
(1790 Dohánytermesztésről)
[Bolond Jankó] a sok ördögöt mind-mind belehajtotta [a zsákba], csupáncsak egyet hagyott szabadon
(1861 Eredeti népmesék)
a váradi békében alapelvül megállapított tényleges birtoklás alapján Magyarország területének csupán csak mintegy harmadrészében gyakorolhatott felségjogokat
(1940 Lukinich Imre)
A döntés szépséghibája, hogy csupán csak harminc darab gépkocsit dobnak piacra
(1997 Magyar Hírlap)
d. (a nem tagadószó után, rendsz. kapcsolatos viszonyban hanem v. de ksz-s tagmondat v. mondatrész előtt)
〈annak jelölésére, hogy a mondat állítása a vele kiemelt elem mellett más elemre is igaz, v. más (még jelentősebb, fontosabb stb.) elem is szerepel a mondatban〉
Kriſtus Urunk ſem nem sétált ſoha, ſem más egyéb mulatságba nem ereſzkedett tsupán tsak a’ terméſzet indulattyából, és annak kedve töltéſiért; hanem minden járását ’s-kelését a Lelkek’ haſznára, és az ö Mennyei Attyának ditsöſségére intézi vala
(1772 Vajda Sámuel)
ha valaki nem csupán csak becsültetik, de szerettetik is
(1834 Wargha István)
ha a hatalom nem csupán csak a vezető osztály, hanem az összes polgárság érdekeit szolgálja
(1899 Nagy képes világtörténet)
A babirussza, mint kitünő úszó, nem csupán csak az édes vizekben szedi össze eleségét, hanem ha a szükség úgy hozza magával, a tengerszorosokat is átússza
(1929 Az állatok világa ford.)
nem csupáncsak a lelkiismerete szerint szavazhat
(1993 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF. csupán; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások