absztrakció fn 1A

1. ’az általánosítás, az egyeditől való elvonatkoztatás művelete’ ❖ az Én Személytl hibás abstractióval, reáliter (valósággal) elválasztatott (1818 Márton István 8297002, 23) | az abstractio a legközönségesebb s legtörzsökösebb elmebeli functiók egyike (1893 Alexander Bernát 8006001, 5) | az általános fogalmak nem léteznek önállóan, csak […] az emberi értelem absztrakcióinak eredményei, a hasonlóságok összefoglaló megjelölései (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087001, 123).

2. ’az elvonatkoztatás, általánosítás eredménye’ ❖ a [szó]tő nem olyan nyelvészi abstractio, minő az úgynevezett gyök (1895 Simonyi Zsigmond 8407009, 213) | És ott van a hegeli filozófia, ami viszont a porosz rendőrállam igazolása és egyben ködös absztrakciója (1906 Juhász Gyula¹ 9284834, 93) | A „legkonkrétabb” fogalom is még absztrakció; a „ház” fogalmán és a ház jelölésén egy sor különböző házat értünk a palotától a kunyhóig (1978 Antal László 1003002, 57).

2a. ’elvont fogalom’ ❖ A germániai nyelvek […] minden absztrakciók s szellemi fogalmak kifejezéseit saját gyökérszavaikból képezik (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 889) | képtelen volt absztrakció, elmélet, forma helyett élő emberrel érintkezni… (1992 Pálfalvi Lajos ford.–Gombrowicz 2016027, 409).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

absztrakció főnév 1A
1.
az általánosítás, az egyeditől való elvonatkoztatás művelete
az Én Személytl hibás abstractióval, reáliter (valósággal) elválasztatott
(1818 Márton István)
az abstractio a legközönségesebb s legtörzsökösebb elmebeli functiók egyike
(1893 Alexander Bernát)
az általános fogalmak nem léteznek önállóan, csak […] az emberi értelem absztrakcióinak eredményei, a hasonlóságok összefoglaló megjelölései
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
2.
az elvonatkoztatás, általánosítás eredménye
a [szó]tő nem olyan nyelvészi abstractio, minő az úgynevezett gyök
(1895 Simonyi Zsigmond)
És ott van a hegeli filozófia, ami viszont a porosz rendőrállam igazolása és egyben ködös absztrakciója
(1906 Juhász Gyula¹)
A „legkonkrétabb” fogalom is még absztrakció; a „ház” fogalmán és a ház jelölésén egy sor különböző házat értünk a palotától a kunyhóig
(1978 Antal László)
2a.
elvont fogalom
A germániai nyelvek […] minden absztrakciók s szellemi fogalmak kifejezéseit saját gyökérszavaikból képezik
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
képtelen volt absztrakció, elmélet, forma helyett élő emberrel érintkezni…
(1992 Pálfalvi Lajos ford.Gombrowicz)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások