csünik tn ige 11c5 (rég, nyj)

’〈élőlény〉 fejlődésében visszamarad, ill. súlyából, térfogatából v. erejéből folyamatosan veszítve sorvad’ ❖ tsünni, erötlenedni, aſzni, ſzáradni (1784 Kisded szótár C0815, 93) | Amott meg eggy anya, megfosztva férjétűl […], bús nyavalyák alatt lerogyván lábárúl, siralommal nézte beteges ágyárúl naponkint olvadni vékony jószágait, ’s jó nevelés nélkűl csünni magzattyait (1806 Verseghy Ferenc CD01) | Csűnik, a’ növésben megállapodik, hátra marad,p. o. a’ vetés szárazságban (1838 Magyar tájszótár C6656, 82) | Egészségtelen állapotban sínlettünk: csünve csenevésztünk, de fölocsúdtunk, föllábbadtunk (1885 Löw Immánuel 8278005, 237) | Ihász Laczi, egy testileg-lelkileg „csünve nőtt” gyerek, már hét év óta jár az elemi iskola első osztályába (1908 Ethnographia C6921, 286).

Vö. CzF. csün · csünik; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. ~, csünött, csünt

csünik tárgyatlan ige 11c5 (rég, nyj)
〈élőlény〉 fejlődésében visszamarad, ill. súlyából, térfogatából v. erejéből folyamatosan veszítve sorvad
tsünni, erötlenedni, aſzni, ſzáradni
(1784 Kisded szótár)
Amott meg eggy anya, megfosztva férjétűl […], bús nyavalyák alatt lerogyván lábárúl, siralommal nézte beteges ágyárúl naponkint olvadni vékony jószágait, ’s jó nevelés nélkűl csünni magzattyait
(1806 Verseghy Ferenc)
Csűnik, a’ növésben megállapodik, hátra marad,p. o.példának okáért a’ vetés szárazságban
(1838 Magyar tájszótár)
Egészségtelen állapotban sínlettünk: csünve csenevésztünk, de fölocsúdtunk, föllábbadtunk
(1885 Löw Immánuel)
Ihász Laczi, egy testileg-lelkileg „csünve nőtt” gyerek, már hét év óta jár az elemi iskola első osztályába
(1908 Ethnographia)
Vö. CzF. csün · csünik; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. ~, csünött, csünt

Beállítások