csűr¹ ige 1c6csúr (rég)

1. ts (rég, átv is) ’csavar, ill. sodor vmit’ ❖ Tsúrni: tsavarni (1792 Kisded szótár C0816, 248) | Tsúrom: (tsavarom) Verso, torqueo, exprimo (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 116) | [a szent tant] addig csűritek, hegyezitek, Hasogatjátok, élesítitek, Mig őrültség vagy békó lesz belőle (1863 Madách Imre 8284008, 578) | csűri, morzsolja a [bajusza] sudarát (1864 Petheő Dénes C3498, 23).

1a. (Rep) ’〈légi járművet〉 a csűrőkormánnyal irányít’ ❖ ÉKsz.

2. ts (tárgy n. is, gyakr. a csavar szóval együtt) ’〈szöveget, témát, (szellemi) tartalmat〉 eredeti mivoltából kiforgatva torzít’ ❖ Nem jól cselekszel, hogy ily makacsul Csűrsz és csavarsz az alku folyamán (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11) | [Chamberlain] gazdag költői venával föleresztve [ír], toldva, csürve, másitva, magyarázva a kulturtörténetet (1903 Prohászka Ottokár 1125015, 7) | a jog, amint tudjuk, úgy is csűrhető, meg úgy is csavarható (1993 Országgyűlési Napló CD62).

3. ts ’〈kellemetlen, kínos mondanivalót〉 kerülgetve, hosszan ad elő’ ❖ a boldogság, bármennyire vágyaim középpontjában van is a helye, akárhogy csűrjük és csavarjuk, nem alkalmatos állapot az alkotáshoz (1986 Nádas Péter 9466002, 31) | Nem kéne tehát megvárni a hangoskodó rendcsinálókat, hanem rendet kéne tenni. Szabad rendet, demokratikus rendet, értelmes rendet, rendes rendet, de akárhogy csűrjük, rendet mégiscsak (1994 Magyar Hírlap CD09).

4. tn (rég) ’cél nélkül v. célt tévesztve bolyong, kószál, csavarog’ ❖ Tsúrni: […] tsavarogni (1792 Kisded szótár C0816, 248) | Csürök (ige), csavargok, tekergek, utat vesztek (1838 Magyar tájszótár C6656, 82).

Vö. CzF. csűr²; ÉrtSz. csűr¹; TESz. csűr¹; ÉKsz. csűr¹

csűr¹ ige 1c6
csúr 1a6 (rég)
1. tárgyas (rég, átv is)
csavar, ill. sodor vmit
Tsúrni: tsavarni
(1792 Kisded szótár)
Tsúrom: (tsavarom) Verso, torqueo, exprimo
(1810 Végtagokra szedett szótár)
[a szent tant] addig csűritek, hegyezitek, Hasogatjátok, élesítitek, Mig őrültség vagy békó lesz belőle
(1863 Madách Imre)
csűri, morzsolja a [bajusza] sudarát
(1864 Petheő Dénes)
1a. (Rep)
〈légi járművet〉 a csűrőkormánnyal irányít
ÉKsz.
2. tárgyas (tárgy n. is, gyakr. a csavar szóval együtt)
〈szöveget, témát, (szellemi) tartalmat〉 eredeti mivoltából kiforgatva torzít
Nem jól cselekszel, hogy ily makacsul Csűrsz és csavarsz az alku folyamán
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
[Chamberlain] gazdag költői venával föleresztve [ír], toldva, csürve, másitva, magyarázva a kulturtörténetet
(1903 Prohászka Ottokár)
a jog, amint tudjuk, úgy is csűrhető, meg úgy is csavarható
(1993 Országgyűlési Napló)
3. tárgyas
〈kellemetlen, kínos mondanivalót〉 kerülgetve, hosszan ad elő
a boldogság, bármennyire vágyaim középpontjában van is a helye, akárhogy csűrjük és csavarjuk, nem alkalmatos állapot az alkotáshoz
(1986 Nádas Péter)
Nem kéne tehát megvárni a hangoskodó rendcsinálókat, hanem rendet kéne tenni. Szabad rendet, demokratikus rendet, értelmes rendet, rendes rendet, de akárhogy csűrjük, rendet mégiscsak
(1994 Magyar Hírlap)
4. tárgyatlan (rég)
cél nélkül v. célt tévesztve bolyong, kószál, csavarog
Tsúrni: […] tsavarogni
(1792 Kisded szótár)
Csürök (ige), csavargok, tekergek, utat vesztek
(1838 Magyar tájszótár)
Vö. CzF. csűr²; ÉrtSz. csűr¹; TESz. csűr¹; ÉKsz. csűr¹

Beállítások