dalegylet fn 3B (tulajdonnév részeként is) (kissé rég)

’műkedvelő énekkar, ill. annak tagjaiból alakult egyesület; dalosegyesület’ ❖ [Gorove István] czélszerüen inditványozá, hogy lépjünk dalegyletekbe, a’ hazát és szabadságot ’s nagy embereinket dicsőiteni (1843 Pesti Hírlap CD61) | A városi munkásság a dalegyletekben már megtanult énekelni (1936 Veres Péter 9771011, 32) | A dalegyletek alapítása tipikus kispolgári jelenség a múlt század második felének német városaiban (1997 Boronkai Szabolcs CD52) | A magyar muzsika könyve. Bp., 1939. E szerint a Fertőrákosi (Férfi) Dalegylet az Országos Magyar Dalosszövetség XIII. kerületébe van felvéve (2000 Hárs József CD36).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

dalegylet főnév 3B (tulajdonnév részeként is) (kissé rég)
műkedvelő énekkar, ill. annak tagjaiból alakult egyesület; dalosegyesület
[Gorove István] czélszerüen inditványozá, hogy lépjünk dalegyletekbe, a’ hazát és szabadságot ’s nagy embereinket dicsőiteni
(1843 Pesti Hírlap)
A városi munkásság a dalegyletekben már megtanult énekelni
(1936 Veres Péter)
A dalegyletek alapítása tipikus kispolgári jelenség a múlt század második felének német városaiban
(1997 Boronkai Szabolcs)
A magyar muzsika könyve. Bp.Budapest, 1939. E szerint a Fertőrákosi (Férfi) Dalegylet az Országos Magyar Dalosszövetség XIII. kerületébe van felvéve
(2000 Hárs József)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások