darabszám¹ fn 3A

1. ’azonos fajtájú dolgoknak, rendsz. tárgyaknak darabban megadott v. megadható száma’ ❖ a’ külföldi vágómarhára vetett vám ne darabszám, hanem súly szerint vétessék (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a megfigyelést végző állatorvos] sürgős jelentést tenni tartozik, melyben a behozott állatok faját, darabszámát, behozatalának módját és idejét, valamint azok tartózkodási helyét pontosan jeleznie kell (1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek 1051003, 116) | A parkon kívül, de közvetlen környezetében található platánok is méretesek, egészségesek, darabszámuk 63 (1966 Varga Gábor–Juhász Miklós CD52) | Nem állíthatjuk […], minden kétséget kizáróan, hogy a Hódmezővásárhely város által megvásárolt könyvmennyiség azonos a gyűjtemény fénykorának darabszámával (1999 Kőszegfalvi Ferenc CD40).

1a. ’az elkészített v. elkészítendő, ill. megmunkált v. megmunkálandó termékek, munkadarabok száma (mint a teljesítmény mérőszáma)’ ❖ Ha t. i. a mühelyben vagy az egész czéhnél a napszám, hétszám, darabszám a szokásos szakmány: a szerint egy nap, egy hét vagy a kiadott darab elkészítésének ideje leszen a próbaidő (1848 Munkásmozgalmak C3082, 187) | A konsorciumok többnyire nem a készitmény minősége által kiérdemlett dijt, hanem napszámot vagy darabszámot fizették (1879 Lauka Gusztáv C2893, 129) | Az elvégzett munka mennyiségét szokásos mértékegységekben határozták meg: terület (az aratásnál), köbtartalom (kubikmunkán), súly (morzsolásnál stb.), darabszám (téglaverésnél) (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153008, 638).

1b. (-ban raggal, hsz-szerűen) ’ezen mérőszám alapján (mérve, meghatározva, kiszámolva stb.)’ ❖ [megállapították] a darabszámban végzendő munka után fizetendő dijat (1885 A magyar munkásmozgalom története C4917, 497) | Az ügyes munkások darabszámban dolgoztak, a gyengébbek heti bérért (1963 Kölkedi István CD52).

2. (rég, Mat) ’két egész szám hányadosa úgy felírva, hogy az osztandó v. számláló alá, tőle vízszintes vonással elválasztva kerül az osztó v. nevező; törtszám’ ❖ Darabszám (fractió) (1813 Kazinczy Ferenc levelezése C2564, 514) | azon darab számok egy értéküek, mellyek közűl az egyik’ számlálója épen annyiszor találtatik tulajdon nevezőjében, mint a’ másiké (1825 Szilasy János C4030, 281).

darabszám¹ főnév 3A
1.
azonos fajtájú dolgoknak, rendsz. tárgyaknak darabban megadott v. megadható száma
a’ külföldi vágómarhára vetett vám ne darabszám, hanem súly szerint vétessék
(1841 Pesti Hírlap)
[a megfigyelést végző állatorvos] sürgős jelentést tenni tartozik, melyben a behozott állatok faját, darabszámát, behozatalának módját és idejét, valamint azok tartózkodási helyét pontosan jeleznie kell
(1934 Állategészségügyi törvények és rendeletek)
A parkon kívül, de közvetlen környezetében található platánok is méretesek, egészségesek, darabszámuk 63
(1966 Varga Gábor–Juhász Miklós)
Nem állíthatjuk […], minden kétséget kizáróan, hogy a Hódmezővásárhely város által megvásárolt könyvmennyiség azonos a gyűjtemény fénykorának darabszámával
(1999 Kőszegfalvi Ferenc)
1a.
az elkészített v. elkészítendő, ill. megmunkált v. megmunkálandó termékek, munkadarabok száma (mint a teljesítmény mérőszáma)
Ha t. i.tudniillik a mühelyben vagy az egész czéhnél a napszám, hétszám, darabszám a szokásos szakmány: a szerint egy nap, egy hét vagy a kiadott darab elkészítésének ideje leszen a próbaidő
(1848 Munkásmozgalmak)
A konsorciumok többnyire nem a készitmény minősége által kiérdemlett dijt, hanem napszámot vagy darabszámot fizették
(1879 Lauka Gusztáv)
Az elvégzett munka mennyiségét szokásos mértékegységekben határozták meg: terület (az aratásnál), köbtartalom (kubikmunkán), súly (morzsolásnál stb.s a többi), darabszám (téglaverésnél)
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
1b. (-ban raggal, hsz-szerűen)
ezen mérőszám alapján (mérve, meghatározva, kiszámolva stb.)
[megállapították] a darabszámban végzendő munka után fizetendő dijat
(1885 A magyar munkásmozgalom története)
Az ügyes munkások darabszámban dolgoztak, a gyengébbek heti bérért
(1963 Kölkedi István)
2. (rég, Mat)
két egész szám hányadosa úgy felírva, hogy az osztandó v. számláló alá, tőle vízszintes vonással elválasztva kerül az osztó v. nevező; törtszám
Darabszám (fractió)
(1813 Kazinczy Ferenc levelezése)
azon darab számok egy értéküek, mellyek közűl az egyik’ számlálója épen annyiszor találtatik tulajdon nevezőjében, mint a’ másiké
(1825 Szilasy János)

Beállítások