alapszövet fn 3B2

1. (Textil) ’az ún. többszörös, tehát több lánc- v. vetülékfonalat használó szöveteknek, kelméknek az a rendsz. alsó rétege, amelybe a második szál a megfelelő helyeken belekapcsolódik’ ❖ E lazán lógó láncfonaldarabok a szövés után összehuzódnak s ekkor a fölül levő alapszövet kidomborodik, mintha letüzdelték volna (1893 PallasLex. CD02) | A második láncfonalat […] szövés közben jobban megfeszítik s az alapszövetbe csak helyenként kötik be (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 227).

2. (Növ) ’a bőr- és a szállítószövet-rendszerbe nem tartozó, asszimilálásra, raktározásra stb. alakilag is módosult növényi szövet’ ❖ A levelek zöld alapszövete a levél belsejének legnagyobb részét alkotja (1893 PallasLex. CD02) | A felsőbb rangu növények testében három ilyen [szövetrendszer] van: a bőrszövet, az edénynyaláb rendszere meg az alapszövet (1897 PallasLex. CD02) | a szétszórtan álló egyes zárt edénynyalábok a törzs kerülete felé folyton sűrűbben állanak, végül olyan közel jutnak egymáshoz, hogy a közöttük levő alapszövet majdnem teljesen eltűnik (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 250) | fotoszintetizáló alapszövetet (1995 Természet Világa CD50).

3. (kissé vál) ’azoknak az összefüggő v. egynemű elemeknek, sajátosságoknak stb. az együttese, amelyek vmely rendszer egészét meghatározzák, jellegét megszabják’ ❖ A fűtakarókba, melyeknek alapszövetét a sudar sás képezi, különösen jellemző elemekként beszövődnek [a különféle színes virágfajták] (1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Nyekraszov költeménye – alapszövetét tekintve – rímtelen jambusokban íródott […]. E rímtelen verselésben azonban gyakran lelünk véletlen (pontosabban ötletszerű elhelyezésben felbukkanó) rímekre (1956 Elbert János 2005045, 204) | Olaszországban a gazdaság alapszövetét […] mindmáig a családi vállalkozások adják (1998 Figyelő CD2601).

3a. ’szépirodalmi, es. zenei mű meghatározó, annak vázát alkotó motívumrendszere v. formai megoldása, amelybe a kidolgozott rész(let)ek beleágyazódnak, beleszövődnek’ ❖ [a mondákban] meglévő mythosi alapszövetbe igen sok mellékes, későbbi keresztény, társadaloméleti, erkölcstanító, sőt humoros elem is kerűlt (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Így alakult ki Lully operanyelvének „alapszövete”, a francia színpadi recitativ (1931 ZeneiLex. CD49) | [Beöthy Zsolt] stílusának alapszövete a megyei gyűléstermek, a kollégiumok s a gyülekezetek orátori retorikájából ötvöződik össze (1981 Németh G. Béla 9482001, 193).

Vö. ÉKsz.

alapszövet főnév 3B2
1. (Textil)
az ún. többszörös, tehát több lánc- v. vetülékfonalat használó szöveteknek, kelméknek az a rendsz. alsó rétege, amelybe a második szál a megfelelő helyeken belekapcsolódik
E lazán lógó láncfonaldarabok a szövés után összehuzódnak s ekkor a fölül levő alapszövet kidomborodik, mintha letüzdelték volna
(1893 PallasLex.)
A második láncfonalat […] szövés közben jobban megfeszítik s az alapszövetbe csak helyenként kötik be
(1927 TolnaiÚjLex.)
2. (Növ)
a bőr- és a szállítószövet-rendszerbe nem tartozó, asszimilálásra, raktározásra stb. alakilag is módosult növényi szövet
A levelek zöld alapszövete a levél belsejének legnagyobb részét alkotja
(1893 PallasLex.)
A felsőbb rangu növények testében három ilyen [szövetrendszer] van: a bőrszövet, az edénynyaláb rendszere meg az alapszövet
(1897 PallasLex.)
a szétszórtan álló egyes zárt edénynyalábok a törzs kerülete felé folyton sűrűbben állanak, végül olyan közel jutnak egymáshoz, hogy a közöttük levő alapszövet majdnem teljesen eltűnik
(1926 TolnaiÚjLex.)
fotoszintetizáló alapszövetet
(1995 Természet Világa)
3. (kissé vál)
azoknak az összefüggő v. egynemű elemeknek, sajátosságoknak stb. az együttese, amelyek vmely rendszer egészét meghatározzák, jellegét megszabják
A fűtakarókba, melyeknek alapszövetét a sudar sás képezi, különösen jellemző elemekként beszövődnek [a különféle színes virágfajták]
(1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Nyekraszov költeménye – alapszövetét tekintve – rímtelen jambusokban íródott […]. E rímtelen verselésben azonban gyakran lelünk véletlen (pontosabban ötletszerű elhelyezésben felbukkanó) rímekre
(1956 Elbert János)
Olaszországban a gazdaság alapszövetét […] mindmáig a családi vállalkozások adják
(1998 Figyelő)
3a.
szépirodalmi, es. zenei mű meghatározó, annak vázát alkotó motívumrendszere v. formai megoldása, amelybe a kidolgozott rész(let)ek beleágyazódnak, beleszövődnek
[a mondákban] meglévő mythosi alapszövetbe igen sok mellékes, későbbi keresztény, társadaloméleti, erkölcstanító, sőt humoros elem is kerűlt
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Így alakult ki Lully operanyelvének „alapszövete”, a francia színpadi recitativ
(1931 ZeneiLex.)
[Beöthy Zsolt] stílusának alapszövete a megyei gyűléstermek, a kollégiumok s a gyülekezetek orátori retorikájából ötvöződik össze
(1981 Németh G. Béla)
Vö. ÉKsz.

Beállítások