decimális mn 12A7

1. (Mat) ’a tízes váltószámon alapuló 〈számrendszer〉, ill. ahhoz a számrendszerhez tartozó, ebben megadott 〈szám, mennyiség〉’ ❖ A’ franczia decimalis mértékrendszer kir. rendelet által Algirra is kiterjesztetett (1843 Pesti Hírlap CD61) | A közhasználatu decimális számrendszer egységei: 10⁰ = 1, 10¹ = 10, 10² = 100, 10³ = 1000, ¹⁄₁₀¹ = 0.1, ¹⁄₁₀² = 0.01, ¹⁄₁₀³ = 0.001 (1893 PallasLex. CD02) | [Winkler Lajos] Lehrbuch der chemisch analytischen Titrirmethode c., sok kiadást megért könyvében (1855) térfogategységként a litert, oldott mennyiségként az analitikai grammegyenértéksúlyt, illetve ennek decimális hányadát alkalmazta (1975 Szabadváry Ferenc CD30) | decimális szám: (mat) tízes számrendszerben felírt szám (1998 MagyarNagyLex. C5819, 372).

2. (Mat v. Inf) ’tíz értékkel, vagyis 0–9-ig terjedő számjegyekkel felírt, jellemzett 〈jel, adat〉, ill. ennek használatán alapuló’ ❖ Az ENIAC soros, decimális gép volt, 10 jegyű előjeles számokkal dolgozott (1996 Természet Világa CD50) | Nagy adattömegek csoportosítására világszerte alkalmazzák a jelölt dolgok viszonyait optimális tömörséggel kifejező, és a 0–9 számjegyeket tartalmazó (azaz decimális) és „félre nem magyarázható” azonosító kódjeleket (1998 Magyar Hírlap CD09) | A gépi kód a géptől függően decimális v. bináris lehet (1999 MagyarNagyLex. C5821, 574).

2a. (Könyv is, vál) ’〈adatok rendezésekor:〉 az anyagot tartalom szerint tíz csoportra és további tízes alcsoportokra felosztó 〈rendszer〉’ ❖ Dewey Melvil, amerikai könyvtáros és bibliografus, szül. Adams Center, 1851 dec. 10. A könyvtártechnikában feltalálta a decimális rendszert (1935 RévaiNagyLex. C5717, 256) | [a bibliográfia] értékét könyvészeti szempontból nagyban emeli, hogy a szakirodalmi alkotásokat az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) oxfordi rendszere alapján, az ún. decimális rendszer szakszámaival látta el (1967 Csapody István CD52) | egy kérdéshez nyújtottam be módosító indítványt, a stratégiai program decimális rendszerű beosztása szerinti 6.4.3.1. pontjához (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3. (rég, Jog) ’az egyháznak, ill. a földesúrnak járó tized beszolgáltatásával kapcs. 〈per〉’ ❖ A Personalis [= személynök] egy decimalis pert sem látott, mellynek keresetlevele az urbariomon lett volna épitve (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A decimalis perek 20-30 évig is folynak, ha végre ennyi időkrül egyszerre tartoznék a nép fizetni, egész megyék semmivé lesznek (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Csáby (alias Kelemen). 1719. Cs. [= Csáby] Márton gyöngyösi lakos ellen az egri püspök decimalis-(tized)-pört folytat (1912 Kempelen Béla CD23).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

decimális melléknév 12A7
1. (Mat)
a tízes váltószámon alapuló 〈számrendszer〉, ill. ahhoz a számrendszerhez tartozó, ebben megadott 〈szám, mennyiség〉
A’ franczia decimalis mértékrendszer kir.királyi rendelet által Algirra is kiterjesztetett
(1843 Pesti Hírlap)
A közhasználatu decimális számrendszer egységei: 10⁰ = 1, 10¹ = 10, 10² = 100, 10³ = 1000, ¹⁄₁₀¹ = 0.1, ¹⁄₁₀² = 0.01, ¹⁄₁₀³ = 0.001
(1893 PallasLex.)
[Winkler Lajos] Lehrbuch der chemisch analytischen Titrirmethode c.című, sok kiadást megért könyvében (1855) térfogategységként a litert, oldott mennyiségként az analitikai grammegyenértéksúlyt, illetve ennek decimális hányadát alkalmazta
(1975 Szabadváry Ferenc)
decimális szám: (matmatematika) tízes számrendszerben felírt szám
(1998 MagyarNagyLex.)
2. (Mat v. Inf)
tíz értékkel, vagyis 0–9-ig terjedő számjegyekkel felírt, jellemzett 〈jel, adat〉, ill. ennek használatán alapuló
Az ENIACElectronic Numerical Intetgrator and Computer ’a digitális számítógép ősének elnevezéseként’ soros, decimális gép volt, 10 jegyű előjeles számokkal dolgozott
(1996 Természet Világa)
Nagy adattömegek csoportosítására világszerte alkalmazzák a jelölt dolgok viszonyait optimális tömörséggel kifejező, és a 0–9 számjegyeket tartalmazó (azaz decimális) és „félre nem magyarázható” azonosító kódjeleket
(1998 Magyar Hírlap)
A gépi kód a géptől függően decimális v.vagy bináris lehet
(1999 MagyarNagyLex.)
2a. (Könyv is, vál)
〈adatok rendezésekor:〉 az anyagot tartalom szerint tíz csoportra és további tízes alcsoportokra felosztó 〈rendszer〉
Dewey Melvil, amerikai könyvtáros és bibliografus, szül.született Adams Center, 1851 dec.december 10. A könyvtártechnikában feltalálta a decimális rendszert
(1935 RévaiNagyLex.)
[a bibliográfia] értékét könyvészeti szempontból nagyban emeli, hogy a szakirodalmi alkotásokat az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) oxfordi rendszere alapján, az ún.úgynevezett decimális rendszer szakszámaival látta el
(1967 Csapody István)
egy kérdéshez nyújtottam be módosító indítványt, a stratégiai program decimális rendszerű beosztása szerinti 6.4.3.1. pontjához
(2000 Országgyűlési Napló)
3. (rég, Jog)
az egyháznak, ill. a földesúrnak járó tized beszolgáltatásával kapcs. 〈per〉
A Personalis [= személynök] egy decimalis pert sem látott, mellynek keresetlevele az urbariomon lett volna épitve
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
A decimalis perek 20-30 évig is folynak, ha végre ennyi időkrül egyszerre tartoznék a nép fizetni, egész megyék semmivé lesznek
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
Csáby (alias Kelemen). 1719. Cs. [= Csáby] Márton gyöngyösi lakos ellen az egri püspök decimalis-(tized)-pört folytat
(1912 Kempelen Béla)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások