dédunoka fn 6A

1. ’〈a dédszülőhöz való viszonyában:〉 harmadfokú egyenes ági leszármazott’ ❖ Morva és a’ Caledóniai fejedelmek felett Fion-ghal uralkodott, Komhálnak fija, Trathálnak unokája, ’s Trenmornak, a’ királyi ház’ törzsatyjának dédunokája (1815 Kazinczy Ferenc 7163061, VI) | a nagy nemzeti feladat tűzte ki életczélját gróf Zrinyi Miklósnak, a szigetvári hős dédunokájának (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | A dédunokák általában azonos terminológiával szólították meg dédszüleiket mint nagyszülőiket (1977 NéprajziLex. CD47) | lehetséges volt, hogy egy 80 éves pater familias hatalma alatt éltek 50-60 év körüli gyermekei, 30-40 év körüli unokái, dédunokái (1997 Földi András CD17).

2. (rég) ’〈az ükszülőhöz való viszonyában:〉 negyedfokú egyenes ági leszármazott’ ❖ [Zrínyi Ilona] a gróf úr [ti. Zrínyi Miklós] dédunokája, a legvitézebb és legszebb magyar asszony, aki három évig védelmezte Munkács várát (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | A rokonság tehát, fokonként fölfelé, egyenes vonalban, következő elnevezésekkel van jelezve: férfiágon: […] 1. fi, 2. unoka. 3. ősunoka, 4. dédunoka, 5. ükunoka (1900 Rézbányai József 8637001, 613).

3. (tbsz-ban) ’〈nem vérrokonsági kapcsolatban, vmely korábban élt nemzedék tagjaihoz való viszonyában:〉 a mintegy nyolcvan-száz évvel későbbi nemzedék tagja’ ❖ Ha nem csalnak a jelek, a dédunokák kiérdemlik majd újra Európa becsülését (1910 Hatvany Lajos CD10) | Csak így válik lehetségessé, hogy az igazán nagy regényírók alakjait nemcsak a kortársak, hanem a mai ember, sőt dédunokáink is rokonuknak érezzék (1934 P. Berinkey Irma CD10) | De milyen is lesz dédunokáink autója? (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (tréf) ’azonos körbe tartozó dolgok közül az, amelyiket időben, nagyságban, erőben stb. megelőzi, felülmúlja egy másik’ ❖ Az anyavulkán oldalait egész raja fogja körül a leányoknak és dédunokáknak: apróbb-nagyobb nyitott kúpok, amik, ha haragba jönnek, maguk is tüzet okádnak (1891 Jókai Mór CD18) | Két tó közt állok, hátam mögött a Balaton, előttem a dédunokája (1940 Cs. Szabó László CD10) | Ebben a cikkünkben ezen processzor ük- és dédunokáiról szólunk (1999 Byte Magazin CD38).

Vö. ÉrtSz.; TESz. déd-; ÉKsz.

dédunoka főnév 6A
1.
〈a dédszülőhöz való viszonyában:〉 harmadfokú egyenes ági leszármazott
Morva és a’ Caledóniai fejedelmek felett Fion-ghal uralkodott, Komhálnak fija, Trathálnak unokája, ’s Trenmornak, a’ királyi ház’ törzsatyjának dédunokája
(1815 Kazinczy Ferenc)
a nagy nemzeti feladat tűzte ki életczélját gróf Zrinyi Miklósnak, a szigetvári hős dédunokájának
(1904 Nagy képes világtörténet)
A dédunokák általában azonos terminológiával szólították meg dédszüleiket mint nagyszülőiket
(1977 NéprajziLex.)
lehetséges volt, hogy egy 80 éves pater familias hatalma alatt éltek 50-60 év körüli gyermekei, 30-40 év körüli unokái, dédunokái
(1997 Földi András)
2. (rég)
〈az ükszülőhöz való viszonyában:〉 negyedfokú egyenes ági leszármazott
[Zrínyi Ilona] a gróf úr [ti. Zrínyi Miklós] dédunokája, a legvitézebb és legszebb magyar asszony, aki három évig védelmezte Munkács várát
(1898 Mikszáth Kálmán)
A rokonság tehát, fokonként fölfelé, egyenes vonalban, következő elnevezésekkel van jelezve: férfiágon: […] 1. fi, 2. unoka. 3. ősunoka, 4. dédunoka, 5. ükunoka
(1900 Rézbányai József)
3. (tbsz-ban)
〈nem vérrokonsági kapcsolatban, vmely korábban élt nemzedék tagjaihoz való viszonyában:〉 a mintegy nyolcvan-száz évvel későbbi nemzedék tagja
Ha nem csalnak a jelek, a dédunokák kiérdemlik majd újra Európa becsülését
(1910 Hatvany Lajos)
Csak így válik lehetségessé, hogy az igazán nagy regényírók alakjait nemcsak a kortársak, hanem a mai ember, sőt dédunokáink is rokonuknak érezzék
(1934 P. Berinkey Irma)
De milyen is lesz dédunokáink autója?
(1997 Magyar Hírlap)
4. (tréf)
azonos körbe tartozó dolgok közül az, amelyiket időben, nagyságban, erőben stb. megelőzi, felülmúlja egy másik
Az anyavulkán oldalait egész raja fogja körül a leányoknak és dédunokáknak: apróbb-nagyobb nyitott kúpok, amik, ha haragba jönnek, maguk is tüzet okádnak
(1891 Jókai Mór)
Két tó közt állok, hátam mögött a Balaton, előttem a dédunokája
(1940 Cs. Szabó László)
Ebben a cikkünkben ezen processzor ük- és dédunokáiról szólunk
(1999 Byte Magazin)
Vö. ÉrtSz.; TESz. déd-; ÉKsz.

Beállítások